sejħa – One News

Notifiki

Tinfetaħ it-tieni sejħa għal proġetti speċjalizzati fl-akkomodazzjoni soċjali

Tinfetaħ it-tieni sejħa għal proġetti li se jibdlu erba’ binjiet tal-Gvern li għal snin twal tħallew fi stat dilapidat fi proġetti li se jagħtu servizz speċjalizzat lil cohorts speċifiċi tas-soċjetà.

B’investiment totali ta’ miljun ewro il-binjiet li jinsabu fil-Belt Valletta, Birkirkara u San Ġwann se jingħataw ħajja ġdida biex għaqdiet mhux governativi jkunu jistgħu jagħtu appoġġ akbar fil-komunità. Aqra aktar

Sejħa għal aktar donazzjonijiet tad-demm

Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm qed jagħmel sejħa għad-donazzjonijiet tad-demm partikolarment minn dawk li għandhom demm A positive u A negative.

Dan in-nuqqas fir-riserva ta’ demm li qed jiġi ikkawżat mis-safar, kif ukoll miż-żmien meħtieġ li wieħed irid iħalli wara li jkun siefer.

Is-Servizz qed jitlob li min ġie lura mis-safar u jixtieq jagħti d-demm għandu jċempel 8007 4313 jew 7930 7307 u  jiddiskuti l-eliġibiltà tiegħu.Aqra aktar

Sejħa urġenti għad-demm

Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm qed jitlob donazzjonijiet ta’ demm speċjalment O Negative. Kull min jaf li għandu dan it-tip ta’ demm hu ġentilment mitlub biex jiġi jagħti d-demm illum. Aqra aktar

Talba urġenti għad-demm

Il-ħtieġa rikorrenti għat-trasfużjonijiet tad-demm mill-pazjenti morda bil-kanċer, mill-morda bil-kliewi, minn dawk operati, speċjalment minn dawk li tista’ tgħid qed ikorru gravi ta’ kuljum qed jagħmilha ferm diffiċli għas-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm biex ilaħħaq mad-domanda għad-demm, u fuq kollox biex iżomm riserva adekwata għal dak li jista’ jinqala’ bla minstenni.

Quddiem dan ix-xenarju s-Servizz qed jappella biex ikun hawn ħafna iktar donazzjonijiet tad-demm b’mod immedjat. Aqra aktar

URĠENTI: Sejħa għal demm O u A positive

Iċ-Ċentru Nazzjonali tal-Għoti tad-Demm ħareġ sejħa urġenti fuq facebook għal demm tat-tip O u A positive. Is-sejħa hija waħda urġenti hekk kif hemm pazjenti fl-isptarijiet li għandhom bżonn dan it-tip ta’ demm.

Il-pubbliku jista’ jagħti d-demm fiċ-Ċentru tal-Għoti tad-Demm fi Gwardamanġa kuljum bejn it-8:00 u s-18:00.

L-Għawdxin jistgħu jagħtu d-demm fid-Dipartment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex li se jkun miftuħ il-Ħadd bejn it-8:00 u s-13:00.

Aqra aktar

18,150 sejħa għall-assistenza immedjata u 472 arrest f’sena

Matul l-2016, ir-Rapid Intervention Unit tal-Pulizija rnexxielha tarresta 472 persuna, 20 minnhom identifikati bħala wanted fuq in-National Police System.

247 mill-arresti kienu dwar involviment fejn jidħol ġlied, 101 persuna kienu detenuti b’konnessjoni dwar involviment f’każi dwar droga, u 54 minn dawn l-arresti kienu kklassifikati bħala każi ta’ serq.

Waqt konferenza tal-aħbarijiet ilbieraħ, il-Ministru tkellem ukoll dwar ħidma oħra tal-membri tar-Rapid Intervention Unit, dik li matul l-2016 intervjenew f’madwar 18,150 każ jew sejħa ta’ assistenza.Aqra aktar

Send this to a friend