saħħa – Page 5 – One News

Notifiki

Kampanja f’Mater Dei dwar it-tilqim kontra l-ħosba

Tnediet kampanja fost il-ħaddiema tal-Isptar Mater Dei biex jitlaqqmu għall-MMR.

Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne qal li din l-inizjattiva ttieħdet hekk kif fl-Ewropa, partikolarment fil-pajjiżi tal-Lvant, bħalissa hemm ħafna każijiet ta’ ħosba.

Huwa qal li filwaqt li fl-elfejn u sittax, fl-Ewropa kien hemm aktar minn ħamest elef każ ta’ ħożba, din is-sena f’sitt xhur kien hemm aktar minn erbgħin elf każ, fosthom sitta f’Malta.Aqra aktar

Tużax dan is-sett tal-ikel!

Id-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali qed iwissi lill-pubbliku biex ma jużax dan is-sett ta’ tal-ikel tat-tfal (hekk kif muri fir-ritratt), għaliex  il-prodotti jeċċedu l-valur tal-limitu tal-migrazzjoni tal-formaldehyde.

Għal aktar informazzjoni wieħed jista’ jikkuntattja lis-Servizzi tal-Ispettorat tas-Saħħa fuq 2133 7333  jew jibgħat email fuq [email protected]

Taħriġ fis-saħħa dwar servizzi lill-persuni trans

Professjonisti l-qasam tas-saħħa se jkunu qegħdin jingħataw taħriġ biex ikunu mħejjija għall-bidliet li qed isiru s-settur bil-għan li jingħataw servizzi ġodda l-qasam tas- saħħa lill-persuni transgender.

Dan hu settur relattivament ġdid għall-pajjiżna u għalhekk il-professjonisti lokali jistgħu ma jkunux imħejjija daqstant għal każi ġodda li jistgħu jsibu quddiemhom. Il-Ministru għas- Saħħa, Chris Fearne, sser kif fost l-oħrajn se ssir kollaborazzjoni ma’ pajjiżi bħall-Iżlanda li għandhom storja twila f’dawk li għandhom x’jaqsmu servizzi transgender.

Id-Deputat Prim Ministru qal li twaqqaf tim multidixxiplinarju biex jistabbilixxi l-bżonnijiet speċifċi li jkollhom bżonn persuni trans.

Danil-grupp se jkun magħmul minn professjonisti mediċi f’oqsma differenti fosthom urologu, speech therapist u psikologa.

“Fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu qegħdin nippubblikaw il-Pjan Nazzjonali għall-kundizzjoniji- et relatati mal-identità tal-ġeneru u l-karatteristiċi tas-sess. Dan se jkun pjan ħolistiku li se jkun qiegħed jgħin u joffri servizzi lil persuni trans tul ħajjithom,” qal id-Deputat Prim Ministru.

Dan kollu se jsegwi l-pubblikazzjoni tal-avviż legali li kien ippubblikat din il-ġimgħa li kien meqjus bħala l-ewwel pass għal aktar servizzi għall-persuni transgender f’pajjiżna. L-avviż legali wassal biex kienu inklużi l-kundizzjonijiet relatati mal-identità tal-ġeneru u l-karatteristiċi tas-sess fuq l-iskema ħamsa, kartuna safra. Dan se jkun qed jagħti lok biex l-futur qrib persuni transgender ikunu jistgħu jaċċessaw terapiji ormonali b’xejn minn fuq il-formularju tal-Gvern.

Fil-fatt il-Ministeru għas- Saħħa diġà beda bil-pjanijiet ukoll biex jidħlu fuq il-formularju tal-Gvern terapiji ormonali għall-persuni trans.

Garanzija dwar saħħa b’xejn u l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema

Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar kif il-viżjoni tal-gvern fis-settur tas-saħħa hi li l-pajjiż ikollu infrastruttura world class. Dan b’investiment, bl-involviment tal-privat li se jkun jista’ jsir ferm qabel kieku l-gvern għamel l-investiment waħdu.

“L-ammont ta’ investiment li se jsir f’sentejn- tlieta, kieku ngħamluh aħna rridu ħmistax jew għoxrin sena minħabba r-regoli tal-Unjoni Ewropea,” qal il-Prim Ministru li fisser kif min ikollu bżonn is-servizz jippretendi bidliet f’iqsar żmien. “Min hu marid illum għalxejn tgħidlu għaxar snin oħra se jkollna din il-faċilità. Qed naqtgħu għal kollox iż-żmien biex ikollna infrastruttura world class,” qal il-Prim Ministru li rrefera għal ftuħ mill-ġdid ta’ St Lukes, l-investiment fl-isptar ġenerali ta’ Għawdex u tisbiħ f’Karin Grech.

Aqra aktar

Send this to a friend