saħħa – Page 24 – One News

Notifiki

Mhux qiegħed hemm biex jidher sabiħ

Il-warrani mhux qiegħed hemm biex jidher sabiħ. Qiegħed hemm għaliex għandu rwol importanti fil-mod kif jaħdem il-ġisem.

Meta din il-parti ma taħdimx tajjeb, jista’ jkollok problemi fil-ġenbejn, l-irkoppa u fid-dahar, u dan jikkawża kull forma ta’ uġigħ.

Aqra aktar

Mediċina sportiva fiċ-ċentri tas-saħħa

Il-mediċina sportiva, magħrufa aħjar bħala Sports and Exercise Medicine, huwa kunċett pjuttost ġdid għal pajjiżna u fiċ-ċentru tas-saħħa ta’ Birkirkara beda jingħata dan is-servizz.

Għalkemm ħafna jaħsbu li din hija relatata biss ma’ meta wieħed iweġġa’, il-kura għas-saħħa primarja f’pajjiżna hija iktar ibbażata fuq l-aspett ta’ prevenzjoni kif spjega l-konsulent Kirill Micallef Stafrace.

 

Intant, b’investiment ta’ €45,000, kien inawgurat ukoll ċentru ta’ rijabilitazzjoni għall-fiżjoterapija fiċ-ċentru tas-saħħa ta’ Birkirkara. Dan b’erba’ cubicles, u b’apparat ġdid biex dak li jsir fl-iSptar Mater Dei, jista’ jsir anke fiċ-ċentru tas-saħħa.

Meta żar iċ-ċentru l-Ministru għas-Saħħa Chris Fearne, innota kif f’Birkirara, m’għadx hemm lista’ ta’ stennija għall-fiżjoterapija, u pazjenti jinqdew f’medja ta’ jumejn. F’Birkirkara beda ta’ mediċina sportiva.

Il-Kap Eżekuttiv tal-kura għas-Saħħa Primarja, Renzo Degabriele, ħabbar li se toħroġ expression of interest għall-fiżjoterapisti bil-għan li dawn jaħdmu wkoll filgħaxijiet.

Il-Gvern jiffirma l-ftehim ta’ €210 miljun fil-qasam tas-saħħa 

  • Il-ftehim se jkun ippubbikat fil-Parlament

Il-ftehim bejn il-Gvern Malti u l-Vitals Global Healthcare, li se jassigura €210 miljun investiment fil-qasam tas-saħħa bi sħubija bejn il-Gvern u l-privat, kien iffirmat fl-aħħar xhur fi stadji differenti.

Dan wara sensiela ta’ negozjati bejn il-gvern Malti, rappreżentat minn Projects Malta, l-awtoritajiet tas-saħħa u l-konsorzju privat.

Aqra aktar

Din il-ġimgħa ħassejt uġigħ?

F’survey tal-Kummissjoni Ewropea instab li f’Malta, wieħed minn kull ħamsa ħassew xi uġigħ fil-ġimgħa.

100 miljun ċittadin Ewropew isofru minn uġigħ fl-għadam jew fil-muskoli. Dan jikkawża madwar 50% tal-assenza minn fuq il-post tax-xogħol għal tlett ijiem jew aktar.

Jikkawża wkoll 60% ta’ inkapaċitajiet permanenti. Huwa stmat li l-ispejjeż diretti u indiretti tal-mard fl-għadam u l-muskoli jlaħħaq il-€240 biljun fis-sena jew 2% tal-GDP fl-Unjoni Ewropea kollha.

Dan kollu osservaħ fi stqarrija l-Kap tad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew Alfred Sant.

Aqra aktar

Pass ‘l quddiem

L-appoġġ li qed jingħata lill-pazjenti bi problemi ta’ saħħa mentali qed iħalli l-frott.

Filfatt matul is-sentejn li għaddew kienu inqas minn sebgħa fil-mija mit-total ta’ pazjenti li ħarġu mill-Isptar Monte Carmeli u reġgħu daħlu f’anqas minn xahar wara.

Aqra aktar

ZIKA: Malta b’riskju moderat

L-Organizazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) ħarġet lista ta’ pajjiżi li l-aktar li huma f’periklu li jkunu affetwati mill-virus Zika.

Pajjiżna jinsab fil-lista ta’ dawn f’riskju moderat. Dawn jinkludu Franza, l-Italja, Malta, il-Kroazja, Spanja, Monako, San Marino, it-Turkija, il-Greċja, l-Iżvizzera, l-Iżrael, il-Bulgarija u l-Islovenja.

Aqra aktar

Ftehim fil-qasam tas-saħħa bejn Malta u l-Montenegro

Ftit tal minuti ilu ġie iffirmat Memorandum of Understanding dwar oqsma mediċi bejn il-Minsitru tas-Saħħa tal-Montenegro u l-Ministru tas-Saħħa Chris Fearne.  Dan se jinkludi skambju ta’ studenti wara li jkunu gradwaw. Malta mistennija sservi wkoll ta’ post fejn studenti mill-Montenegro jiġu jistudjaw.

Is-settur mediku mhux l-unika wieħed fejn se jkun hemm koperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi, iżda se jkun hemm koperazzjoni wkoll fejn jidħol is-settur turistiku.

Aqra aktar

Send this to a friend