robert abela – One News

Notifiki

Il-PM iwassal viżjoni għall-futur ta’ pajjiżna msejsa fuq ħames pilastri

F’laqgħa tal-Kabinett li saret fil-binja tal-Kamra tal-Kummerċ, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar viżjoni li l-Gvern se jimxi fuqha għal ekonomija aktar b’saħħitha u kwalità ta’ ħajja aħjar għall-poplu Malti u Għawdxi.Aqra aktar

L-attivitajiet tal-massa projbiti, multa ta’ €50 jekk ma tilbisx maskra u żewġ ċentri oħra għall-ittestjar

Wara laqgħa bejn il-Gvern u l-imsieħba soċjali fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, l-MCESD, il-Prim Ministru Robert Abela qal li ntlaħaq qbil fuq ħafna punti diskussi dwar is-sitwazzjoni attwali marbuta mal-imxija. Qal li l-attivitajiet tal-massa mhux se jsiru iżda t-tiġijiet biss jistgħu jsiru. Hija l-Assoċjazzjoni Medika Maltija, il-MAM li għadha mhux taqbel dwar it-tiġijiet.

F’kummenti li ta lil midja fi tmiem laqgħa ta’ madwar sitt sigħat mal-MCESD f’Kastilja, il-Prim Ministru Abela qal li wara din il-laqgħa ntlaħaq bilanċ permezz ta’ miżuri li jissalvagwardjaw saħħet il-poplu iżda anki jħarsu l-kwalità ta’ ħajjet in-nies.

Intant tat ukoll kummenti, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci. Hija spjegat kif il-ġimgħa d-dieħla se jiftħu żewġ ċentri ġodda għall-ittestjar tal-COVID-19 biex l-awtoritajiet tas-saħħa jlaħħqu mad-domanda tal-ittestjar għall-virus.

Wara l-laqgħa mal-imsieħba soċjali, il-Professur Gauci qalet li l-ilbies tal-maskri se jkun wieħed obbligatorju f’ċertu postijiet fosthom fuq il-karozzi tal-linja, fil-ħwienet u fuq il-vapur t’Għawdex. Qalet li se jkun qed isir infurzar biex jiġi assigurat l-ilbies tal-maskri f’postijiet fejn hemm tendenza li jinġemgħu n-nies u għalhekk dawk il-persuni li jinqabdu mingħajr maskra f’uħud minn dawn il-postijiet jeħlu multa ta’ €50.

Hija qalet li dawn l-emendi fil-liġi se jidħlu fis-seħħ mill-jum tal-Ġimgħa u spjegat kif se jkun hemm ċertu kriterji għal anki attivitajiet mhux tal-massa, fosthom limitu ta’ kemm jattendu nies f’attivitajiet ġewwa jew barra. Hija reġgħet semmiet il-kwarantina għal kull min huwa infettat bil-virus u anki ċertu miżuri għall-viżitaturi ta’ nies fl-isptar jew fi djar tal-anzjani.

Fil-fatt is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika qalet li n-nies se jkunu jistgħu jibqgħu jżuru l-anzjani iżda minn wara l-perspex biex jiġi evitat il-kuntatt fiżiku ma’ nies meqjusa vulnerabbli. Intant wara l-laqgħa tal-MCESD, il-President tal-MAM, Dr. Martin Balzan ikkonferma li d-direttivi industrijali li mponiet l-Assoċjazzjoni Medika Maltija se jibqgħu fis-seħħ.

DBRS terġa’ tikkonferma r-‘rating’ ta’ Malta fil-livell ‘A high’

L-aġenzija internazzjonali ta’ kreditu DBRS, reġgħet ikklassifikat l-ekonomija ta’ pajjiżna fil-livell A high. B’kuntrast, mindu faqqgħet il-pandemija, l-istess aġenzija rrevediet għal negattiv l-outlook tar-rating ta’ pajjiżi bħal Franza, l-Italja u r-Renju Unit.

Minkejja li pajjiżna, bħal kumplament tad-dinja għadda mill-pandemija, din l-aġenzija li ma tħares lejn wiċċ ħadd żammet l-ogħla klassifikazzjoni tal-ekonomija għal Malta li tat fi Frar li għadda. Fl-osservazzjoni tagħhom, l-esperti tad-DBRS qalu li l-qagħda ekonomika ta’ Malta għandha xejriet stabbli anki minħabba l-andament ekonomiku u fiskali b’saħħtu li kellna fl-aħħar snin.Aqra aktar

Il-PM isemmi sensiela ta’ oqsma li se jgawdu bil-pakkett xieraq ta’ fondi Ewropej għal Malta

L-Erbgħa filgħaxija fil-Parlament, il-Prim Ministru Robert Abela għamel stqarrija Ministerjali dwar l-aħħar laqgħa tal-Kunsill Ewropew li fiha pajjiżna kiseb l-akbar pakkett ta’ fondi Ewropej fl-istorja ta’ Malta msieħba fl-Unjoni Ewropea.Aqra aktar

L-ikbar allokazzjoni ta’ fondi Ewropej għal Malta

Pajjiżna se jirċievi l-akbar allokazzjoni ta’ fondi Ewropej fl-istorja tiegħu msieħeb fl-Unjoni Ewropea. Tħabbar dan ftit wara li ntlaħaq ftehim bejn il-mexxejja Ewropej fuq il-profil ta’ facebook tal-Gvern ta’ Malta.

Il-Prim Ministru Robert Abela fuq Twitter sostna li dan huwa riżulatat mill-aktar tajjeb għal Malta.

Bħalissa teżisti stennija għaċ-ċifri uffiċjali li se juru x’kien allokat għal Malta mill-ftehim fuq budget ta’ €1.82 triljun. Il-ftehim jinkludi €1.074 triljun għal budget Ewropew 2021-2027 u fond ta’ rkupru ta’ €750 biljun. Dan l-aħħar fond se jkun maqsum fi tnejn, €390 biljun f’għotjiet u €360 biljun f’self.

Iktar dettalji dwar x’se tirċievi Malta fil-ħin li ġej.

 

Jintlaħaq ftehim għal budget Ewropew u fond ta’ rkupru ta’ €1.82 triljun… riżultat tajjeb għal Malta

Il-mexxejja Ewropej laħqu ftehim fuq budget ta’ €1.82 triljun li jinkludi l-budget Ewropew għas-seba’ snin li ġejin u l-fond ta’ rkupru mill-pandemija. Fil-ħames jum ta’ taħdidiet maratona, xi kultant b’veduti ‘l bogħod minn xulxin, il-mexxejja Ewropej fil-Kunsill Ewropew laħqu ftehim.

Hekk kif ġriet l-aħbar li wara summit kruċjali li ħa fit-tul, intlaħaq ftehim, il-Prim Ministru Robert Abela kiteb fuq twitter li ntlaħaq ftehim fuq il-budget Ewropew  2021-2027 u dak ta’ rkupru. Qal li dan se jfisser riżultat tajjeb għal Malta.

Il-mexxejja Ewropej qablu fuq ftehim ta’ €1.074 triljun għal budget Ewropew 2021-2027 u l-fond ta’ €750 biljun li se jistimula l-Ewropa wara l-imxija. Dan l-aħħar fond se jkun maqsum fi tnejn, €390 biljun f’għotjiet u €360 biljun f’self.

Il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel ħabbar li ntlaħaq ftehim f’konferenza tal-aħbarijiet ftit qabel daqqu s-sitta ta’ filgħodu. “L-Ewropa hija magħquda, l-Ewropa hija b’saħħitha, għandna ftehim”, saħaq Charles Michel.

Mexxejja oħra bħal President Franċiż Emmanuel Macron qal li dan huwa jum storiku għall-Ewropa fi sfond li fl-aħħar mill-aħħar, l-istati membri qablu wara wieħed mill-itwal summits fl-istorja tal-Unjoni Ewropea. Intant il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen qalet li saru mad-disgħin siegħa ta’ negozjati iebsin iżda finalment ma nistgħux niġu akkużati li l-Ewropa m’għamlet xejn. Sostniet li jiddispjaċiha biss li ċertu nefqiet fil-budget ta’ rkupru naqsu bħal dak fil-qasam tas-saħħa.

Il-ftehim milħuq bejn il-mexxejja Ewropej qed ikun deskritt bħala rebħa storika għall-Ewropa li riedet tfendi fis-sitwazzjoni iebsa li laqtet lil ċertu pajjiżi waqt il-pandemija u l-fatt li b’riżultat ta’ BREXIT, għandek pajjiż kbir inqas bħar-Renju Unit li se jkun qed joħroġ il-flus.

Il-Ġermanja u Franza, l-aktar żewġ stati membri stati ta’ influwenza kbira fl-Unjoni Ewropea qed ikunu meqjusa li għamlu kisba kbira hekk kif finalment irnexxielhom jikkonvinċu lill-Ewropa kollha b’dan il-pjan. Oriġinarjament huma ressqu pjan ta’ €500 biljun f’għotjiet li iżda dan niżel u mar f’dak li għandu x’jaqsam ma’ self.

Pajjiżi bħall-Olanda, l-Awstrija, id-Danimarka u l-Iżvezja opponew bil-qawwa l-ammont kbir ta’ flus f’għotjiet iżda riedu li ammont sostanzjali jkun bħala self. Dan kien żvilupp li beda jnaffar pajjiżi oħra bħall-Italja u Spanja li riedu iżjed għotjiet fi flus wara li ntlaqtu sew mill-pandemija. Finalment intlaħaq il-bilanċ mixtieq hekk kif pajjiżi bħall-Italja ħadu iżjed flus f’self minn dak allokat qabel għalihom filwaqt li l-għotjiet fil-fond ta’ rkupru naqsu.

Aktar dettalji, anki dwar iċ-ċifri li jirrigwardjaw lil Malta fil-ħin li ġej iżda l-Gvern diġà indika li pajjiżna se jkun qed jirċievi l-akbar allokazzjoni ta’ fondi fl-istorja ta’ pajjiżna fl-Unjoni Ewropea.

Send this to a friend