Il-ġbejna tintuża bħala eżempju għal riċerka dwar il-kontaminazzjoni tal-ikel

B’investiment ta’ mija u ħamsa u disgħin elf ewro, finanzjat mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, sar proġett b’kollaborazzjoni bejn iċ-Ċentru għall-Biomediċina u ċ-Ċibernetika, id-Dipartiment tax-Xjenzi tal-Ikel u n-Nutrizzjoni fl-Università ta’ Malta u Farm Fresh Limited fejn instab mod li wieħed jista’ jagħraf kontaminazzjoni tal-mikrobi fl-ikel iżjed malajr.Aqra aktar

Fondi għal proġetti ta’ riċerka dwar il-kanċer

Żewġ proġetti ta’ riċerka dwar il-marda tal-kanċer li se jitmexxew minn akkademiċi Maltin se jingħataw miljun u mitejn elf ewro mill-Fondazzjoni Maltija għar-Riċerka dwar il-Kanċer, Emanuele. Aqra aktar

Malta twettaq pass ieħor għall-aċċess liberu għal informazzjoni xjentifika

L-Aċċess Miftuħ jifforma parti minn spettru li għandu x’jaqsam ma’ serje ta’ prinċipji mibnija fuq infrastruttura ta’ kif jitneħħew l-ostakli sabiex tiġi aċċessata ir-riċerka u t-trasferiment tal-għarfien permezz ta’ pubblikazzjonijiet xjentifiċi u kif dawn jistgħu jaslu għand il-partijiet interessati. Dan huwa appoġjat mill-Kummissjoni Ewropea fuq livell Ewropej (permezz ta’ programmi qafas), fuq livell ta’ Stati Membri u dak internazzjonali.Aqra aktar

Send this to a friend