restawr – One News

Notifiki

Xogħol ta’ restawr fuq pitturi tal-Assedju l-Kbir

Fis-Sala tat-Tron fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta qed isir restawr u konservazzjoni fuq pitturi storiċi li juru tnax-il episodju mill-Assedju l-Kbir impittra mill-pittur Taljan, Matteo Pérez D’Aleccio.Aqra aktar

Restawr fuq il-koppla tal-knisja taż-Żurrieq

B’investiment ta’ sebgħin elf ewro li ġejjin minn Fondi Ewropej, se tiġi rrestawrata l-koppla tal-Knisja Arċipretali ta’ Santa Katarina taż-Żurrieq.Aqra aktar

Il-knisja ta’ Ħal Balzan tingħata dehra ġdida

Tlesta x-xogħol ta’ restawr fuq il-Knisja Parrokkjali ta’ Marija Annunzjata f’Ħal Balzan permezz ta’ fondi Ewropej ta’ ftit aktar minn mija u għoxrin elf ewro. Aqra aktar

Restawr u tisbiħ fuq is-swar tal-Isla

Sa tmiem din is-sena se jkunu tlestew ix-xogħlijiet ta’ tisbiħ restawr fuq id-daħla tal-Isla u l-inħawi ta’ Belvedere. Dawn qed isiru bħala parti mill-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-Kottonera, b’investiment ta’ miljun u tliet mitt elf ewro. Aqra aktar

Aktar fondi Ewropej lejn il-patrimonju kulturali

Se tkun irrestawrata l-faċċata tal-Knisja Parrokkjali tal-Qrendi, hekk kif l-Arċidjoċesi ta’ Malta, permezz tal-fondazzjoni tagħha għall-konservazzjoni tal-parroċċi u l-wirt kulturali, se tmexxi għaxar proġetti madwar il-pajjiż ta’ tisbiħ u restawr ta’ diversi parroċċi, b’investiment ta’ fost oħra erba’ miljun ewro minn fondi Ewropej. Aqra aktar

Send this to a friend