Notifiki

Lejl movimentat fil-White Rocks

Kienet lejla impenjattiva għal aktar minn tletin volontier tas-Socjeta tas-Salib l-Aħmar. Minkejja li dawn il-voluntiera jirċievu taħriġ regolari, kull numru ta’ xhur jiġi organiżżati simulazzjoniet differenti sabiex ikunu jistgħu ikomplu jkabbru u jevalwaw il-kapaċitajiet tagħhom.

Din id-darba il-post magħżul kien il-kumpless tal-White Rocks fejn ġiet armata klinika u control room sabiex il-pazjenti jkunu jistgħu jirċievu l-kura neċessarja. Intant numru ta’ timijiet għamlu tfittxija ġol-binja fejn assistew numru mdaqqas ta’ pazjenti.

Id-Direttur tas-Soċjeta, Robert Brincau sostna ma one.com.mt li eżerċizzji bħal dawn huma importanti ħafna għax bis-saħħa tagħhom ikunu jistgħu jiġu identifikati u ratifikati problemi jistgħu jinqalgħu f’ każijiet reali. Eżerċizzji hekk ikomplu jghaqqdu it-timijiet ta’ volontiera flimkien u jippreparawhom għal inċidenti reali li jistgħu jinqalgħu. Brincau semma wkoll il-fatt li din is-simulazzjoni ġiet organizzata matul il-lejl kompliet izzid l-isfidi affaċjati mill-voluntiera. Brincau temm billi rringrazzja lill-Forzi tal-Ordni u lid-Dipartiment tas-Saħħa għas-sosten tagħhom.

Għajnuna teknoloġika lill-Malta Red Cross

Il-Malta Red Cross hija organiżżazzjoni tas-salvataġġ immexxija minn madwar 25 persuna u megħjuna minn madwar 35 voluntier. Waħda mill-problemi ewlenin kienet il-fatt li l-proċessi kollha kienu qed isiru b’teknoloġija qadima u l-organiżżazzjoni qatt ma kellha sistema ċentraliżżata ta’ email. Fl-istess waqt, ma kien hemm l-ebda uniformità fil-mod kif l-impjegati u l-voluntiera kienu jikkomunikaw bejniethom tant li kienu jużaw emails differenti u servizzi li ġie li ma kienux ikunu kompatibbli.

Eyetech Ltd, bl-għajnuna ta’ Microsoft Malta, issa għadhom kemm installaw software biex b’hekk, id-dokumenti u l-informazzjoni kollha tista’ tkun aċċessibbli minn kullimkien u f’kull ħin. Barra minhekk, kemm l-istaff u l-voluntiera bdew jużaw applikazzjoni diġitali li permezz tagħha, kullħadd jista’ jieħu notamenti, jikteb ideat u jaqsam dawn l-ideat ma’ ħaddieħor b’kwalunkwe device.

Aqra aktar

Għal darb’oħra l-‘lifeguards’ tar-Red Cross jirriskjaw ħajjithom

Għall-ħabta tas-18.30p.m erba’ persuni sabu ruħhom f’diffikultá wara li niżlu jgħumu f’baħar imqalleb f’Golden Bay. Iż-żewġ persuni ngħataw l-għajnuna minn xi persuni li kienu fuq il-post, waħda mill-għawwiema li hija ta’ Nazzjonalita Spanjola u għandha 22 sena ttieħdet l-isptar għall-kura. Il-kundizzjoni tagħha għad mhux magħrufa.

Screen Shot 2016-09-06 at 19.56.04

Aqra aktar

Send this to a friend