raħal ġdid – Page 6 – One News

Notifiki

“Taqgħux għall-provokazzjoni, ir-risposta hija r-rieda t-tajba”

Pajjiżna hu mibni fuq l-għaqal, il-bżulija, il-flessibilità, li jaħseb għalih innifsu biex ikun aqwa u aħjar minn pajjiżi oħra. Din hija d-differenza bażika dwar fejn irid imur il-pajjiż fis-snin li ġejjin, qal il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt attivita politika fiċ-Ċentru Laburista ta’ Raħal Ġdid.

Hemm differenza ċara ta’ viżjoni, min jemmen li dan huwa pajjiż normali, u min bħalna jemmen li dan huwa pajjiż li jista’ jagħmel ferm iktar milli jaħseb ħaddieħor u minkejja s-suċċessi kollha li kiseb, l-aħjar jiem tiegħu għadhom iridu jisbħu.

M’għandniex nikkuntentaw b’li għandna llum għaliex dik hija l-idea tal-medjokrità. L-idea ta’ Gvern Laburista huwa bil-maqlub. Muscat sostna li l-viżjoni tal-Gvern hija ta’ pajjiż li jista’ jikseb dak li fuq il-karta huwa impossibli li jinkiseb. Dan hu evidenti f’ dak li kiseb il-gvern fl-aħħar 4 snin – pajjiż li mhux talli “tema’ lill-uliedu imma li qed jitma’ lil ulied ħaddieħor miegħu”.

Aqra aktar

Il-kummenti ta’ Ian Borg wara li tħabbru żewġ investimenti ta’ €72 miljun

Waqt konferenza stampa, is-Segretarju Parlamentari għall-Presidenza tal-UE 2017 u għall-Affarijiet Ewropej Ian Borg ħabbar żewġ proġetti mmirati li jappoġġjaw il-komunitajiet u t-titjib għal stil ta’ ħajja aħjar.

L-ewwel proġett: Il-‘Paola Primary Health Care Southern Regional Hub’, se jkun qed jipprovdi u jappoġġja numru ta’ faċilitajiet tas-saħħa primarja, kollha taħt saqaf wieħed, u b’hekk jipprovdi dispożizzjoni ta’ kura tas-saħħa ta’ “one-stop-shop” għar-reġjun tan-Nofsinhar.   Is-Segretarju Parlamentari Borg enfasizza li l-proġett il-ġdid tal-hub għas-saħħa primarja fin-Nofsinhar ta’ Malta jiswa’ aktar minn €39 miljun li €33 miljun minnhom se jkunu ffinanzjati mill-UE u ser iġibu il-kura tas-saħħa primarja eqreb lejn il-komunità u jtaffu l-pressjoni minn faċilitajiet ta’ kura sekondarja.

Aqra aktar

104 każ ta’ frodi u serq irrappurtati fl-2016 fil-Gudja

Matul is-sena 2016 l-ammont ta’ rapporti ta’ serq u frodi li ġew irrappurtati fl-Għassa tal-Gudja kien ta’ 104, minn dawn kien hemm 97 każ ta’ serq u 7 każi ta’ frodi.

Din l-informazzjoni ħarġet meta l-Ministru Carmelo Abela ġie mistoqsi fil-Parlament mid-deputat Nazzjonalista Carmelo Mifsud Bonnici dwar kemm kien hemm rapporti ta’ serq u frodi li ġew irrappurtati fl-għassa tal-Gudja tul is-sena 2016.

Aqra aktar

Anzjan minn Raħal Ġdid jintlaqat minn karozza fil-Ħamrun

Anzjan ta’ 76 sena minn Raħal Ġdid indarab wara li ntlaqat minn vettura fil-Ħamrun. Il-każ seħħ għall-ħabta tal-10:30 ta’ dalgħodu fi Triq il-Kbira San Ġużepp meta l-anzjan intlaqat minn vettura tat-tip Opel Astra misjuqa minn persuna ta’ wieħed u għoxrin sena minn San Ġwann.

L-anzjan sofra ġrieħi ħfief u ttieħed l-isptar Mater Dei.

50 sena mill-konsagrazzjoni tal-Knisja ta’ Kristu Re

Ħamsin sena wara l-konsagrazzjoni tal-parroċċa ta’ Kristu Re f’Raħal Ġdid, il-komunità se tingħaqad f’sena ta’ ċelebrazzjonijiet li se jimmarkaw kull pass u data li wasslu għal din il-parroċċa kif nafuha llum.

Tkellimna mal-kanonku Dun Mark Andre Camilleri u membru fi ħdan kumitat amministrattiv maħtur appost għall-okkażjoni, Anthony Tabone.

Aqra aktar

Tittajjar mara f’Raħal Ġdid

Illum, ftit qabel is-sitta ta’ filgħaxija, seħħ inċident tat-traffiku fi Triq Ħal Tarxien, Paola.

Il-Pulizija tad-Distrett marru minnufih fuq il-post u minn stħarriġ preliminari rriżulta li mara ta’ 84 sena, residenti Ħal Tarxien stess, kienet sfat milquta minn vettura tat-tip Daihatsu Terios li kienet qed tinstaq minn mara ta’ 36 sena li wkoll toqgħod Ħal Tarxien.

Aqra aktar

Ħaddiema tal-Kunsill ta’ Raħal Ġdid imbeżżgħin

Dawn l-aħħar ġimgħat il-Kunsill Lokali ta’ Raħal Ġdid kien fil-mira ta’ atti ta’ vandaliżmu. Is-Sindku Dominic Grima talab l-għajnuna tal-pubbliku biex kull min jara xi att vandalu jew inkella jaf b’xi informazzjoni utli, jinforma lill-Pulizija minnufih.

Fir-ritratti tidher il-ħsara li saret fit-twieqi fil-binja tal-Kunsill. Barra minn hekk saret ħsara fuq l-għamara ta’ barra fi Ġnien Pawlu Boffa, liema ġnien sewa xejn inqas minn €96,000 biex tlesta. Il-ħsara li saret għandha implikazzjonijiet koroh. Fost oħrajn tqaċċtu tabbelli li fuqhom hemm indikat liema etajiet jistgħu jużaw partijiet differenti mill-bandli. Għalhekk jekk xi ħadd iweġġa’ għaliex ikun uża bandla mhux adattata għalih, jista’ jeħel il-kunsill, li huwa fid-dmir li jagħmel dawn in-notifiċi.  Dan huwa wkoll l-ewwel bandli aċċessibbli għal min juża siġġu tar-roti.

Aqra aktar

Send this to a friend