qtil – Page 4 – One News

Notifiki

AĠĠORNATA: Lorin Scicluna u Francesco Fenech ma jingħatawx il-ħelsien mill-arrest

Il-Maġistrat Ian Farrugia ċaħad it-talba li Lorin Scicluna u Francesco Fenech jingħataw il-ħelsien mill-arrest.  Dan wara li l-qorti rat l-gravità tar-reati. Dan filwaqt li nnotat ukoll kif għalkemm l-akkużati għandhom rabtiet ma’ pajjiżna l-biża’ li dawn jaħarbu mill-pajjiż issir iżjed peżanti.

Lorin Scicluna u Francesco Fenech, iż-żewġ eks-suldati qed ikunu akkużati bil-qtil ta’ Lassibe Souleymane u l-feriment ta’ oħrajn permezz ta’ tiri t’arma tan-nar sparati minn karozza għaddejja fi triq tal-ġebel, f’Birżebbuġia.

Fit-trattazzjoni l-avukat difensur Franco Debono li qed jidher għal Lorin Scicluna stqarr li l-arrest dejjem għandu jkun l-eċċezzjoni u mhux ir-regola. Stqarr li l-oġġezzjoni tal-avukat ġenerali hija minħabba l-biża’ ta’ intralċ tal-provi. Biża’ li issa m’għadiex reali. L-avukata Giannella De Marco spjegat li l-gravità tar-reat mhux raġuni valida waħidha sabiex ma tingħatax il-ħelsien mill-arrest. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat u saħqet li dan il-każ kien ukoll qajjem reazzjoni kbira fil-pubbliku. Għal dan id-difiza qalet li l-Qorti tiddeċiedi fuq dak li hu ġust u mhux skont r-reazzjoni tan-nies.

Intant, hekk kif kompliet il-kumpilazzjoni tax-xhieda, l-eks sieħba ta’ Lorin Scicluna xhedet kif Lorin Scicluna kien jara li persuni ta’ karnaġġjon skur kellhom ‘attegjament li jridu jmexxu kollox huma’. Hekk kif l-eks sieħba tiegħu Mariah Bongailas, telgħet fuq il-pedana tax-xhieda fl-awla kien hemm emozzjoni kbira.  Speċjalment meta bdiet tiddeskrivi r-relazzjoni tajba li kellha ma’ Lorin u familtu u infaqgħet tibki.  Lorin u l-familjari tiegħu ukoll bkew fl-awla.

Hija qalet li kien biss lejlet il-jum tal-arrest li qalilha li kienu involuti f’hit and run fejn ittajjar persuna ta’ karnaġjon skur. Madankollu huwa kien qalilha li l-vittma kienet qamet u “rranġaw bejniethom”.

Hija spjegat kif ġieli Francesco mar magħhom meta joħorġu. Qalet kif ħarġu xi darbtejn jew tlieta flimkien. Fil-kontro-eżami mill-avukati ta’ Lorin, hija spjegat li ma kinitx tieħu pjaċir meta joħroġ magħhom Francesco. Qalet kif hu u Francesco kienu jaqblu flimkien.

Meta ġieli qaltlu li ma xtaqitux joħroġ magħhom Lorin kien jgħidilha li Francesco ma kellux ħbieb u ma ridux jibqa’ waħdu d-dar.

Hija spjegat kif dakinhar li allegatament ġara r-reat, hija marret tara film ma’ oħtha filwaqt li Lorin kien xogħol. Qalet kif huwa bagħatilha messaġġi u staqsieha fejn qiegħda darbtejn iżda ma wera l-ebda komportament stramb. Lanqas meta mar għandha iżjed tard dakinhar.

Ġew rilaxxati l-katavri tal-omm u l-bint li nqatlu f’Ħal Għaxaq

Il-Qorti laqgħet it-talba biex jiġu rilaxxati l-katavri għad-difna ta Marija Lourdes u Angele Bonnici. Kif ukoll it-talba li saret mis-sieħba tal-akkużat biex jiġu rilaxxat ċ-ċwievet tal-proprjetà fejn seħħ il-każ, minħabba li fiha kien hemm oġġetti personali tal-mara. Meta semgħet din l-aħbar il-mara dehret emozzjonata.Aqra aktar

Tkompli l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ tal-qtil ta’ Lassana Souleymane- fl-awla ż-żewġ akkużati ma jħarsux darba lejn xulxin

‘Smajna ħoss, rajna bħal donnu dawl ġej minn karozza lejna, u ġew sparati żewġ tiri’. Kliem Mohammad Jallow ta’ 28 sena mill-Gambja, wieħed miż-żewġ vittmi li ntlaqat b’tiri ta’ arma tan-nar allegatament sparati minn Francesco Fenech u Lorin Scicluna, li jinsabu mixlija bil-qtil ta’ Lassana Souleymane u bl-attentat ta’ qtil tiegħu u ta’ persuna oħra fis-6 ta’ April li għadda.

Viżibbilment taħt trawma, il-vittma spjega li dakinhar ħareġ ma’ sieħbu, Ibrahim Bah mill-Guinea, biex jara logħba futbol f’Birżebbuġa, u wara, imxew minn lejn Ħal Far. Jallow irrakkonta li huma u mexjin lejn Ħal Far, raw dawl qawwi ġej għal fuqhom qabel ma ġew sparati żewġ tiri. Emozzjonat għall-aħħar, qal li għall-bidu ħasbu ħoss ta’ logħob tan-nar. Qal li ntlaqat fin-naħa tal-lemin tal-warrani u li kawża tat-tir li nifdu, għadu ma jistax jagħmel l-awrina kif suppost. Xehed li għamel ġimagħtejn rikoverat fl-Isptar Mater Dei fejn intbagħtu Pulizija u Maġistrat, iżda fil-Qorti qal li ma jiftakarx li kellmuh. Bħal sieħbu li diġà ta xhieda tiegħu,  il-vittma m’għarfax lill-akkużati.Aqra aktar

Send this to a friend