BIL-FILMAT: Iwieġbu mhux ħatja u jibqgħu jinżammu arrestati wara li ġew mixlija bil-qtil ta’ DCG u Carmel Chircop

Erba’ persuni, l-aħwa Adrian u Robert Agius tal-Maksar u Jamie Vella u George Degiorgio magħruf bħala ċ-Ċiniż ttieħdu l-ħabs wara li tressqu l-Qorti mixlija b’żewġ omiċidji, dak ta’ Daphne Caruana Galizia u l-Avukat Carmel Chircop. F’awla 22 fil-Qorti ta’ Malta tressqu l-erba’ persuni tard l-Erbgħa filgħaxija taħt sigurtà stretta. Huma ċaħdu l-akkużi, b’Degiorgio għażel li ma jwieġeb għall-ebda domanda. Il-persuni mressqa baqgħu jinżammu arrestati.

Quddiem il-Maġistrat Victor Axiak, Adrian Agius ġie mixli li huwa l-mandant fil-qtil ta’ Carmel Chircop. Dan filwaqt li Jamie Vella u George Degiorgio ċ-Ċiniż ġew mixlija li huma l-eżekuturi fil-qtil tal-Avukat Chircop.

Robert Agius u Jamie Vella ġew mixlija wkoll li fornew il-bomba li ntużat fil-qtil ta’ Caruana Galizia. L-aħwa Agius ġew mixlija b’atti kriminali oħra fosthom pussess tad-droga. Degiorgio u Vella ġew mixlija b’pussess ta’ armi tan-nar mingħajr il-liċenzja tal-Kummissarju tal-Pulizija.

Jamie Vella kien il-persuna nfettat bil-Covid-19 u tressaq il-Qorti f’awla mdaqqsa u bil-prekawzjonijiet kollha meħtieġa skont il-parir tas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika. Fil-fatt inġab permess speċjali biex Vella tressaq il-Qorti biex jaffaċċja l-akkużi. George Degiorgio nġab mill-ħabs u dan diġà huwa meqjus bħala wieħed mill-allegat eżekuturi fil-qtil ta’ Caruana Galizia hekk kif qed jaffaċċja l-akkużi fil-Qorti dwar il-qtil li seħħ fl-2017.

L-omiċidju ta’ Chircop seħħ f’Ottubru ta’ sitt snin ilu u dan kien instab maqtul f’kumpless tal-garaxxijiet f’Birkirkara kmieni filgħodu tat-8 ta’ Ottubru tal-2015. Dakinhar id-delitt seħħ hekk kif il-vittma kien ħiereġ għax-xogħol. L-Avukat Chircop kien inqatel b’erba’ tiri sparati b’arma tan-nar.

L-Avukati Alfred Abela u Rene’ Darmanin dehru għall-aħwa Robert u Adrian Agius u Jamie Vella filwaqt li Dr William Cuschieri deher għal George Degiorgio. Dr George Camilleri rrappreżenta l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali filwaqt li l-Prosekuzzjoni kienet mmexxija mis-Supretendent Keith Arnaud u l-Ispetturi Shaun Pawney u Wayne Camilleri.

 

KONTINWAMENT AĠĠORNAT: L-aħwa tal-Maksar u Jamie Vella jwieġbu mhux ħatja – Degiorgio ma jwieġeb xejn

23:21 – Jibdew il-preparamenti biex l-akkużati jittieħdu fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin.

23:16 – George Degiorgio ma wieġeb għall-ebda domanda li kienet qed issirlu fl-eżami. Huwa ġie akkużat li qatel lill-Avukat Chircop.

23:15 – Il-Prosekuzzjoni talbet sabiex ikun hemm ordni tal-iffriżar tal-assi, bil-Qorti tilqa’ din it-talba.

23:11- Jamie Vella ta’ 37 sena u li tressaq il-Qorti waqt li huwa pożittiv għall-Covid-19 ukoll wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih b’rabta mal-qtil ta’ Carmel Chircop. Huwa ċaħad ukoll li ssupplixxa l-bomba li ntużat fid-delitt ta’ Caruana Galizia fost akkużi oħra. F’dan l-istadju ma saret l-ebda talba għall-ħelsien mill-arrest.

23:10 – Adrian Agius wieġeb mhux ħati li huwa l-mandant fil-qtil tal-Avukat Carmel Chircop filwaqt li Robert Agius ċaħad li ssupplixxa l-bomba li ntużat fil-qtil ta’ Caruana Galizia. Huwa ċaħad akkużi kriminali oħra.

23:03 – L-Avukat Alfred Abela u Rene’ Darmanin qed jidhru għall-aħwa Robert u Adrian Agius magħrufa bħala tal-Maksar u Jamie Vella filwaqt li Dr Cuschieri qed jidher għal George Degiorgio. Dr George Camilleri qed jirrappreżenta l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, filwaqt li l-Prosekuzzjoni hija mmexija wkoll mis-Supretendent Keith Arnaud u l-Ispetturi Shaun Pawney u Wayne Camilleri.

22:52 – Wieħed mill-akkużati George Degiorgio magħruf bħala ċ-Ċiniż deher iqum u jitkellem mal-avukat tiegħu. Is-seduta għadha ma bdietx.

22:45 – Bħalissa fl-awla daħlu l-erba’ akkużati u l-awla bdiet timtela’. Fost l-oħrajn daħlu s-Supretendent Keith Arnaud, avukati mill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, l-avukati tal-parte civile u qraba ta’ Daphne Caruana Galizia.Aqra aktar

Arrestat fuq attentat ta’ qtil dalgħodu… allegatament beda jxerred il-petrol u ta n-nar f’appartament

Raġel ta’ disgħa u għoxrin sena mill-Gżira ġie arrestat b’rabta ma’ allegat attentat ta’ qtil li seħħ kmieni dalgħodu fil-Gżira.

Il-każ seħħ fis-sebgħa ta’ filgħodu, meta daħlet telefonata għand il-Pulizija fl-Għassa ta’ Tas-Sliema mingħand raġel li qal li waqt li kien fl-appartament tiegħu fi Triq ix-Xatt fil-Gżira, xi ħadd daħal ġewwa bil-forza, beda jxerred il-petrol, ta n-nar u ħarab minn fuq il-post.Aqra aktar

Send this to a friend