Il-qorti ma tridx iktar dewmien

L-Imħallef Edwina Grima ma laqatx it-talba tal-Avukat Ġenerali li jipposponi s-smiegħ tal-każ ta’ Joseph Xuereb, li għandu jibda jinstema’ nhar it-Tnejn u li ilu jkun pospost għal dawn l-aħħar erba’ snin.Aqra aktar

Eks manager tat-Tarzna jirbaħ €30,000, tlettax-il sena wara

Eks manager fit-Tarzna ta’ Malta rebaħ kumpens ta’ €30,000, tlettax–il sena wara li kien imkeċċi mit-tarzna b’mod diskriminatorju.

Id-deċiżjoni ngħatat mit-Tribunal Industrijali fil-każ li Lawrence Bilocca fetaħ kontra t-Tarzna ta’ Malta.

Issa l-gvern għandu tletin jum biex iħallas lil Bilocca, anke għax huwa kien l-uniku azzjonist tat-Tarzna.

Aqra aktar

INFAQA’ JIBKI FL-AWLA – l-akkużat bil-qtil ta’ Caroline Magri

Il-Pulizija ressqet il-Qorti l-akkużat bil-qtil ta’ Caroline Magri, nhar il-Ġimgħa li għaddiet. Wara li fl-aħħar jiem l-akkużat kien taħt kura psikjatrika, kien rilaxxat fl-aħħar sigħat biex il-Pulizija setgħet tkompli bl-investigazzjoni tagħha.

L-akkużat huwa s-sieħeb tagħha, li nfexx jibki fl-awla u qiegħed jikkomunika permezz ta’ traduttur, peress li jitkellem biss Franċiż.

L-Ispettur Keith Arnaud preżenta taħt arrest lil Djibril Ganiou, ta’ 33 sena, imwieled l-Badou, Togo u li jgħix Tas-Sliema. Huwa kiseb permess biex jgħix l-Italja.

Jinsab akkużat li nhar it-30 ta’ Settembru f’Ta’ Giorni intenzjonalment qatel lil Caroline Magri.  Akkużat li kellu armat b’arma tan-nar u sikkina jew arma li taqta’.

L-akkużat wieġeb mhux ħati iżda ma kkontestax għall-ħelsien mill-arrest. Għaldaqstant huwa se jiba’ fil-kustodja tal-Pulizija.

Ċajta jew le? Sab pakkett ta’ €3,000 u żammu għalih….

Sab pakkett flus b’madwar €3,000 fih u żammu għalih sakemm bdew jistaqsu għaih. Ta’ dan, eks impjegat tal-Gozo Channel kien ikkundannat 50 siegħa xogħol fil-komunità.

L-eks ticket collector, Joseph Portelli ta’ 62 sena mill-Qala sab envelopp bil-flus fuq karru tal-bagalji li kien qed juża impjegat ieħor. Dan tal-aħħar informa lil sħabu li kienu sabu l-flus u li dawn sparixxew.

Aqra aktar

“It’s a first!”

“It’s a first” – hekk stqarr il-President tal-Kamra tal-Avukati George Hyzler meta kkonferma t-tnaqqis fid-dewmien li esperjenza l-qrati f’dawn l-aħħar tliet snin.

Waqt il-programm Pjazza, George Hyzler qal li miżuri li ttieħdu f’dan il-qasam qed iħallu riżultat mixtieq.

It-tnaqqis fid-dewmien fil-qrati hija xi ħaġa li qed jesperjenzawha mill-qrib l-avukati nfushom. L-avukat Hyzler qal li l-Imħallfin qed jagħtu iżjed sentenzi mill jidħlu, u din qatt ma rawha qabel.  

Fattur li qed iwassal għal dan ir-riżultat hija l-introduzzjoni tal-Court Attorneys, avukati b’esperjenza li qed jassistu lill-Imħallfin fis-sentenzi tagħhom. Miżura li fi kliem Hyzler żiedet l-effiċjenza fil-mod kif jaħdmu l-qrati.

Żied jgħid li l-miżura turi kif il-flus biex jitjieb dan il-qasam qed jintefqu b’għaqal.

Quddiem miżura li qed tħalli l-frott, il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici qal li tkun ikkunsidrata l-possibilita’ li l-Court Attorney jkunu estiżi għall-Maġistrati wkoll. 

Aqra aktar

Akkużata b’serq ta’ ġojjelli b’valur ta’ €10,000

Mary Aquilina, fattiga ta’ 41 sena minn Ħal Qormi, ingħatat il-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet wara li tresqet il-Qorti mixlija b’serq.

Il-mara ġiet akkużata li bejn Lulju u Awwissu li għadda, serqet ġojjellerija b’valur ta’  €10,000 mingħand il-familja li timpjegaha biex tnadfilhom.

Aqra aktar

Send this to a friend