Qorti – Page 142 – One News

Notifiki

M’hemmx trasparenza fil-Qorti !

Sħana kemm hi sħana, ara ma jgħaddilekx minn moħħok li tmur il-Qorti b’xi flokk li tant hu ħafif li jgħaddi d–dawl minnu. Iċ-charter imniedi llum għaċ-ċittadini li jużaw il-Qorti jsemmi dan it-tip ta’ ilbies fost dak li m’għandux jintlibes meta wieħed imur il-Qorti.

Aqra aktar

Ħabs u multa waqt li qiegħed fuq btala

Ingliż minn Reading li jinsab f’Malta fuq  btala tressaq il-Qorti akkużat li kkawża ġrieħi gravi fuq passiġġier u li ma ħax it-test tal-breathalyser wara inċident tat-traffiku jumejn ilu. Huwa ingħata sentenza ta’ għaxar xhur ħabs sospiża għal sentejn u kien ordnat iħallas €1,200 talli ma ħax test tal-breathalyser.

Aqra aktar

Xogħol fil-komunità għal pensjonant Għawdxi

Pensjonant Għawdxi ġie ordnat jagħmel 100 siegħa ta’ xogħol fil-komunità, u jħallas €4000 f’danni lil koppja anzjana. Dan wara li Victor Camilleri instab ħati ta’ frodi bi flus fdati lilu biex jinvestihom f’isem il-koppja msemmija.

Aqra aktar

Tlettax-il sena ħabs u €23,000 multa

Tlettax-il sena ħabs u €23,000 multa għal raġel mixli bit-traffikar ta’ ħmistax-il kilo kannabis, 537 pillola ecstasy, u 10 grammi kokaina. Jason Farrugia, ta’ 33 sena minn San Ġiljan, wieġeb ħati għall-akkużi li jmorru lura għal bejn l-2009 u 2011.

Aqra aktar

Jgħid li qatlu lil martu quddiemu

Andrew Mangion, akkużat bil-qtil ta’ Eleanor Mangion Walker, qal li żewġt’irġiel armati qatlu lil martu quddiemu meta kienet ħierġa mill-garaxx fis-Swieqi.

Mangion, li għandu 40 sena, qed iwieġeb mhux ħati li qatel lill-mara, li l-ġisem bla ħajja tagħha nstab f’maħżen f’Ħal Qormi fi 3 ta’ Lulju. Kien l-ispettur Keith Arnaud li xehed quddiem il-Maġistrat Doreen Clarke kif Mangion talab lil zijuh biex iġorru l-ġisem mejjet, b’dan tal-aħħar imur jirrapporta lill-pulizija.

Aqra aktar

Informazzjoni li daħħlet lil żagħżugħa Ħamruniża fl-inkwiet

Żagħzugħa residenti l-Ħamrun ma nstabitx ħatja li mingħajr awtorizzazzjoni, ħadet fil-pussess tagħha xi data, software jew dokumentazzjoni, jew li għamlet użu minnhom, wara li telqet il-kumpanija kummerċjali li magħha kienet tahdem.

Il-kumpanija kummerċjali akkużat lit-tfajla li ma kelliex jedd tibgħat din l-informazzjoni lilha innifisha mill-kompjuter tax-xogħol, ghax b’hekk hija setgħet għamlet użu minn informazzjoni li ma kinitx tagħha.

Id-dokumentazzjoni imsemmija huwa ktieb li jingħata lil kumpaniji tal-assiguirazzjoni bil-għan li jigi stabbilit il-valur fis-suq ta’ kull vettura, biex b’hekk ikunu jistgħu jagħtu parir lil klijenti li jkunu bi ħsiebhom jassiguraw il-vettura tagħhom magħhom.

Aqra aktar

Send this to a friend