Qorti – Page 132 – One News

Notifiki

Meta kulħadd sar Imħallef!

Ingħatat sentenza tal-Qorti u dlonk beda d-dibattitu online u fit-toroq. Ħafna qablu li piena ta’ ħames snin priġunerija għal mara ta’ 34 sena li tajret żewġ anzjani – wieħed miet u l-oħra baqgħet diżabbli – kienet kiefra wisq. F’sekonda waħda n-numru ta’ ġudikanti f’pajjiżna żdied bil-mijiet. Kulħadd kellu ġudizzju fuq is-sentenza: xi ħaġa xi jgħid jew petizzjoni x’jiffirma.

Aqra aktar

Prova jmiss tfajla sesswalment u weħel 3 xhur ħabs


Pasqualino Cefai kien ikkundannat tliet xhur ħabs wara li l-Qorti tal-Appell instab ħati li għamel attentat vjolenti fuq il-pudur ta’ tfajla Ingliża. Din mhux l-ewwel darba li Cefai xellef difrejgħ mal-Qorti hekk kif kien ikkundannat sentejn u nofs ħabs talli hedded Maġistrat u seba’ snin ħabs wara li ta daqqiet ta’ sikkina lil persuna.

Aqra aktar

Libjan jeħel 13-il xahar ħabs fuq serq

Libjan li kien f’Malta bħala refuġjat weħel tlettax-il xahar ħabs wara li nstab ħati li seraq sett tat-televiżjoni minn lukanda.

Hashim El Amir ta’ 24 sena kien ta ruħu f’idejn il-Pulizija wara li kien imfittex fuq serq aggravat.

Aqra aktar

Jinħeles wara li pprova jiddefendi ruħu

Bormliż ta’ 36 sena nħeles mill-akkuża li darab serjament lil persuna oħra waqt ġlieda fi ġnien.

F’Awwissu ta’ tlett snin ilu, Christopher Zahra kien involut fi ġlieda ma’ James Muscat.

Dan wara li qam argument bejn żewġ nisa, qraba taż-żewġ t’irġiel.

Iż-żewġ t’irġiel taw il-verżjoni tagħhom ta’ kif ġrat il-ġlieda b’Muscat jgħid li kien Zahra li stiednu għall-ġlied u saħansitra tefgħu mal-art u tah bis-sieq.

Aqra aktar

JINSTAB XHUD FIL-KAŻ TAL-GĦALLIEMA LI NTBAGĦTET IL-ĦABS

Żvilupp fil-każ tal-mara li ntbagħtet ħames snin ħabs wara li nstabet ħatja li tajret żewġ anzjani, li wieħed minnhom miet. Fil-Qorti l-mara kienet l-uniku xhud u wara s-sentenza deskritta minn ħafna bħala waħda iebsa beda jsir appell biex jekk xi ħadd ra l-aċċident jew jaf xi ħaġa jitkellem.

Aqra aktar

Aktar minn 50 persuna mressqa l-Qorti fuq reati ta’ prostituzzjoni

Fl-2016, kienu 54 persuna li tressqu l-Qorti fuq reati ta’ tlajjar għall-prostituzzjoni. Dawn kienu ħames irġiel Maltin, 44 mara Maltija u ħames nisa barranin.
Matul l-istess perjodu dawn inħarġulhom 174-il taħrika relatati ma’ dawn ir-reati. Hemm diversi każijiet oħra li għalihom ingħataw sentenzi sospiżi u multi, priġunerija u multi. Minn dawk deċiżi kien hemm każ ta’ liberazzjoni u żewġ każi preskritti.

Aqra aktar

Ħabs wara ħames snin jisraq id-dawl

Wara li nqabad jisraq id-dawl permezz ta’ ‘meter’ imbagħbas John Camenzuli ta’ ħamsa u sittin sena ġie kkundannat sittax –il xahar ħabs sospiżi għal sentejn u mġiegħel iħallas id-dawl misruq li jammonta għal somma ta’ ‘l fuq minn elfejn ewro. Camenzuli nqabad meta ħaddiem tal-Enemalta nduna li qabel l-arloġġ kien hemm selħa fil-wire minn fejn kien jinsteraq id-dawl.

Aqra aktar

Send this to a friend