Qorti – Page 128 – One News

Notifiki

Jerġa’ jsib ruħu arrestat

Il-Qorti rrevokat deċiżjoni li ħadet jumejn ilu u b’hekk ordnat l-arrest mill-ġdid ta’ Alfred Galea.

Galea jinsab mixli b’attentat ta’ qtil li seħħ fiċ-Ċentru Laburista ta’ Ħal Qormi nhar is-6 ta’ Novembru li għadda.

Aqra aktar

Jitlob lill-Prim Imħallef jirtira minn każ

Beda jinstema’ l-każ kostituzzjonali li fetaħ Emanuel Camilleri, ir-raġel li għamel sentejn u nofs il-ħabs għalxejn wara li nstab ħati li abbuża minn bintu wara li din tal-aħħar kienet imġiegħla tigdeb minn ommha. Fil-bidu tas-smigħ l-avukat talab lil Prim Imħallef, Silvio Camilleri, biex jirtira mill-każ għaliex hu kien Avukat Ġenerali fiż-żmien li seħħ il-każ.
Aqra aktar

Sena ħabs fuq serqa ta’ basket

Adam Callus ġie kkundannat sena ħabs wara li kien akkużat b’serqa ta’ basket minn vann ipparkjat ir-Rabat Għawdex, il-Ħamis li għadda. L-akkużat ametta l-akkużi miġjuba kontrih.
Aqra aktar

Qabda oħra ta’ droga

Tard ilbieraħ filgħaxija, membri mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga arrestaw żewġ persuni, li fil-pussess tagħhom instabu madwar żewġ kilogrammi ta’ sustanza suspettata kokaina.Aqra aktar

Jiġu għoqda fit-triq imma wara jinsew kollox

Il-ħbieb isiru għedewwa u l-għedewwa jsiru ħbieb. Hekk ġralhom żewġ t’irġiel li kienu ġejjin għoqda f’nofs ta’ triq iżda li wara għamlu ħbieb wara li wieħed minnhom saħansitra tressaq il-Qorti.

Kien fl-għaxra t’Awwissu li Marius Muscat ta’ tmienja u ħamsin sena deher iħebb għal Mario Vella f’filmat li dar fuq il-midja soċjali. Muscat kien ħareġ b’ħadida fi triq fl-Imsida u fera ħafif lil Vella ta’ wieħed u sittin sena. Minkejja li Vella ħafer lil Muscat, il-Maġistrat Donatella Frendo Dimech ikkundannat l-aġir tal-akkużat. Hi poġġietu taħt ordni ta’ probation għal tlett snin sabiex jikkontrolla r-rabja tiegħu filwaqt li ssuġeriet li jerġa’ jattendi kors fis-sewqan.

Eks-ħaddiem tal-Wasteserv mhux ħati

Eks-uffiċjal tal-Wastserv inħeles mill-akkużi miġjuba kontrih wara li x-xhud li tressaq kontrih ma kienx kreddibli. Joseph Mifsud li kien surveyor tal-Wastserv kien mixli li ħareġ informazzjoni sensittiva dwar il-Park għall-Familja f’Wied il-Għajn.
Ix-xhud f’dan il-każ, Alfio Sciberras kien qal li Mifsud żvela l-isem ta’ kumpanija li daħlet fit-tellieqa għar-rebħ tat-tender fil-proġett ta’ Wied il-Għajn.
Joseph Bezzina, li kien is-segretarju tal-bord li jevalwa l-proposti, kien qal li l-uffiċju tal-Wastserv kien miftuħ għall-impjegati kollha u dokumenti sensittivi kienu jiġu stampati permezz ta’ printer komuni u użat mill-ħaddiema kollha. Wara li analizzat dak imressaq, il-Maġistrat Claire Stafrace Zammit iddeċidiet li l-akkużat mhux ħati minħabba nuqqas ta’ provi u xhieda li dehret mhux kredibbli.

Send this to a friend