Qorti – Page 126 – One News

Notifiki

Mitlub jirritorna proprjetà lura

Raġel Għawdxi kien mitlub jirritorna lura trakk tal-Bedford Perkins, u kien akkużat li ma mexxiex b’mod korrett meta ħa t-trakk li kien jaf li kien għadu reġistrat fuq persuna oħra.
Aqra aktar

Tinstab b’gerżumtha mċarrta

Instabet b’gerżumtha mċarrta minn naħa sa oħra. Hekk sostna l-Ispettur Matthew Spagnol f’xhieda mill-aktar profonda fil-każ tal-qtil ta’ Caroline Magri.

L-ispettur kien mar jinvestiga l-każ wara li ġie infurmat li nqatlet omm ta’ tminn t’itfal.

Aqra aktar

Send this to a friend