Qorti – Page 125 – One News

Notifiki

346 tifel u tifla tressqu l-Qorti fl-2016

Il-Ministru Carmelo Abela qal li matul is-sena li għaddiet tressqu l-qorti 346 persuna taħt it-18-il-sena dwar diversi offiżi.

Dawn jinkludu vjolenza kontra persuni jew uffiċċjali pubbliċi, theddid u nsulti, ksur ta’ bon ordni u paċi pubblika, feriti fuq persuni, ħsara volontarja, pussess ta’ droga, vjolenza domestika, offiżi kontra l-morali pubbliċi, serq, ilqugħ ta’ oġġetti misruqa u ksur tar-regolamenti tat-traffiku

Aqra aktar

Għaxxaqha meta kien fis-sakra

Żagħżugħ ta’ 23 sena mir-Repubblika Ċeka ingħata sentenza sospiża u multa wara li ammetta li kkawża kommossjoni u rreżista l-arrest waqt waqt li kien taħt l-effett tax-xorb f’Paceville.

Fil-Qorti kien akkużat ukoll li hedded u ħebb għal Pulizija, li ma obdiex l-ordnijiet tal-pulizija, li kien fis-sakra u li ma kienx kapaċi jieħu ħsieb tiegħu nnifsu fil-pubbliku.

Il-każ seħħ fil-lejl ta’ bejn it-Tnejn u t-Tlieta, bil-pulizija meta jaslu fuq il-post biex jikkalmaw liż-żgħażugħ ifissru kif huwa kellu riħa qawwija ta’ xorb, beda jinsulta lill-Pulizija u pprova jxejjer daqqa ta’ ponn lil wieħed mill-uffiċjali tal-pulizija iżda ma laqtux. Il-Qorti ddeċidiet li tikkundanna lill-akkużat għal sitt xhur ħabs sospiżi għal sena u mmultatu elf ewro.

“IRRELEVANTI LTQAJTX MA’ GEORGE FARRUGIA” – CLAUDIO GRECH

Id-deputat Nazzjonalista,Claudio Grech, qed jibqa’ jinsisti li ma jiftakarx li ltaqa’ ma’ George Farrugia, anke jekk fil-Qorti Farrugia xehed li ltaqa’ miegħu iktar minn darba. Iktar minn hekk il-maltatoday kienet żvelat ukoll imejl li jgiddeb lil Claudio Grech. Peró fi stqarrija tard ilbieraħ Grech qal “Jiena diġà għedt li ma niftakarx li ltqajt mas-Sur George Farrugia.

Aqra aktar

L-inqas rata ta’ kazijiet pendenti fil-Qrati Ċivili minn kemm ilha tinzamm l-istatistika

Il-Gvern beda jaħdem f’din il-legislatura biex iwettaq riforma holistika fis-settur tal-ġustizzja li fost oħrajn waslet biex il-każi pendenti fil-qrati ċivili niżlu għall-inqas livell minn mindu bdiet tinzamm l-istatistika sbatax-il sena ilu. Din l-informazzjoni ħarġet waqt diskors Parlamentari li sar mill-Ministru Owen Bonnici.

Mis-sena 2000, minn meta bdiet tinżamm din l-istatistika,  t-total ta’ każi pendenti sena b’sena niżel minn 18,831 għal 9815 fis-sena 2016. Dan n-numru kompla jonqos anke fl-ewwel xahar ta’ din is-sena tant li l-każi pendenti sal-aħħar ta’ Jannar 2017 niżlu għal 9686.

Aqra aktar

Akkużat li kien se joqtol lil martu u lil bintu ta’ erba’ snin

Il-pjan li kellu missier biex joqtol lil martu u lit-tifla ta’ erba’ snin ħareġ fil-beraħ meta l-akkużat bi żball bagħat messaġġ tal-pjan lill-eks impjegatur tiegħu minflok lil dak li kellu jwettaq il-pjan.

Jeff Lyte, minn Washington fl-Istati Uniti, ħallas raġel bl-isem ta’ Shayne biex joqtol lil martu u lit-tifla tiegħu li għandha biss erba’ snin, dan kollu biex jieħu s-somma ta’ $1.5 MILJUN li kieku kien jingħata mingħand tal-life insurance’ kieku tilef lil familtu.

Aqra aktar

Missier ordnat jattendi kors biex jindirizza r-rabja – fajjar daqqiet ta’ sikkina lill-ibnu

Il-Qortni orndat lil Mario Caruana ta’ 59 sena mill-Fgura biex jattendi kors biex jitgħallem jikkontrolla r-rabja. Dan wara li darab lill-ibnu serjament b’sikkina tal-ħobż waqt argument.

Caruana ħalla lill-ibnu bi ħmistax-il punt, wara inċident li seħħ ilbieraħ. Minbarra l-kors, huwa ngħata wkoll sentenza ta’ sena ħabs sospiża għal erba’ snin, wara li ammetta l-akkużi miġjuba kontrih. Il-kors se jdum tliet snin, u kellu jħallas ukoll garanzija personali ta’ elfejn ewro.

L-iben qal li ħafer lill-missieru imma l-imġieba vjolenti tiegħu teħtieġ tkun indirizzata.

 

One News se jappella mid-deċiżjoni f’libell ta’ Beppe Fenech Adami

L-editur ta’ One News, Aleander Balzan, se jkun qed jappella minn sentenza f’kawża ta’ libell li għamel il-Viċi-Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenech Adami, dwar rapport fuq ir-residenza tiegħu fil-Għargħur li ħareġ f’Marzu li għadda. Ir-residenza saret magħrufa bħala l-“Palazz ta’ Beppe”.

Fil-kawża ta’ libell, Fenech Adami ikkontesta l-fatt li d-deċiżjonijiet li ttieħdu u mar tajjeb minnhom kienu trattament speċjali jew favoritiżmu. Il-Qorti tagħtu €3,000 f’danni.

F’Marzu tas-sena li għaddiet, ONE NEWS irrapporta li deċiżjonijiet tal-gvern ta’ Lawrence Gonzi għamlu r-residenza ta’ Beppe Fenech Adami fil-Għargħur tiswa ferm iktar milli kien il-valur tagħha oriġinarjament.

Aqra aktar

Anzjan il-Qorti wara argument ma’ ibnu

Saviour Buttigieg, pensjonant ta’ 68sena tressaq il-Qorti wara li kellu argument ma’ ibnu fir-Rabat.

Jidher li l-kwisjoni li wasslet għall-argument, kienet fuq pompa tal-ilma. Bl-akkużat xejjer senter li kellu f’idejh u laqat lil ibnu f’wiċċu u ikkaġunalu ġrieħi gravi.

Aqra aktar

Football, headphones, ġugarelli u taġen spiċċaw ħaduh il-Qorti

Jason Gatt ta’ 37 sena minn Raħal Ġdid tressaq il-qorti akkużat li wettaq disa’ serqiet żgħar minn ħwienet fin-nofsinhar ta’ Malta. Is-serqiet saru bejn l-14 ta’ Diċembru u s-27 ta’ Jannar. Fost l-affarijiet li seraq kien hemm żraben tal-football, headphones ġugarelli u tip ta’ taġen minn ħanut f’Raħal Ġdid.

Aqra aktar

Send this to a friend