Qorti – Page 122 – One News

Notifiki

Jinżamm arrestat żagħżugħ li nqabad bid-droga

Suspettat traffikant ta’ droga inżamm arrestat, bil-qorti targumenta fid-deċiżjoni tagħha li mhux ta’ min jafdah u jagħtih il-ħelsien mill-arrest.

Julian Bonnici, ta’ dsatax 19-il sena, kien arrestat f’jum l-ewwel tas-sena wara li nqabad b’87 pillola ecstacy. Quddiem il-Maġistrat Antonio Micallef Trigona, kien akkużat ukoll li fil-pussess tiegħu kellu d-droga kokaina li, bħal fil-każ tal-ecstasy, kollox kien jindika li ma kinetx għall-użu personali tiegħu.

Bonnici qal li m’għandux impjieg u wieġeb mhux ħati.

Aqra aktar

Libjan taħt l-età akkużat li ħebb u darab żewġ Pulizija

Żagħżugħ Libjan li ismu ma jistax jixxandar għax m’għandux tmintax-il sena tressaq il-qorti akkużat li ħebb u darab żewġ membri tal-Korp tal-Pulizija.

Dan fis-sigħat bikrin tal-ewwel jum tas-sena quddiem l-għassa ta’ San Ġiljan. L-Ispettur Matthew Spagnol spjega kif il-Libjan ta’ 17-il sena nġabar mill-pulizija wara li kien involut fi ġlieda f’Paceville. Kien allegat li wara li missieru mar għalih l-għassa spiċċa jiġġieled miegħu u hekk kif daħal lura biex jiġbor il-kowt li ħalla warajh ħebb u weġġa’ ħafif żewġ uffiċjali.

Aqra aktar

Agredixxa Pulizija, sikkina bla liċenzja u waddab il-ġebel – Jinżamm arrestat

Libjan ta’ tlieta u tletin sena mingħajr saqaf fuq rasu ma ngħatax ħelsien mill-arresta wara li bejn il-Ġimgħa u s-Sibt waddab ġebel lejn il-Palazz tal-Ġirgenti.

Fil-qorti Mohammed Mahdi minn Tripoli kien akkużat li aggredixxa pulizija, rreżista arrest, ostakula ħidmet il-pulizija, li darab uffiċjal tal-pulizija, li kien fis-sakra u li fil-pussess tiegħu kellu sikkina mhiex liċenzjat.

Aqra aktar

Ikollu jpatti talli hedded li hemm bomba l-Qorti

Ahmed Yassine weħel multa ta’ €10,000 u 280 siegħa xogħol fil-komunità, wara li fil-Qorti nstab ħati li nhar is-16 ta’ Novembru li għadda għamel theddida ta’ bomba fil-Qorti ta’ Malta. 
Dakinhar il-Qorti kellha tiġi evakwata minħabba t-theddida li seħħet għall-ħabta tal-10:30 ta’ filgħodu. Minbarra li kellhom jissejħu membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u l-Forzi Armati ta’ Malta, każ hekk iwassal biex każijiet li jkunu qed jinstemgħu l-Qorti jkunu interrotti jew inkella sospiżi.

 

Issa tista’ tħallas multa tal-Qorti online

B’effett immedjat, persuna m’għandhiex għalfejn tmur fiżikament fil-bini tal-Qorti biex thallas multa li tkun ingħatat minn xi Imħallef jew Maġistrat iżda tista’ tagħmel hekk online billi, permezz ta’ e-ID, tidħol fil-link https://justice.gov.mt/onlineservices.

Dan se jwassal biex persuna tkun tista’ tħallas multa mill-kumdità ta’ darha jew mill-post tax-xogħol tagħha.  Il-vantaġġi huma kbar, speċjalment meta wieħed iqis li ħafna multi li jingħataw mill-Qorti jingħataw bil-benefiċċju li dawn ikunu jistgħu jitħallsu ratealment, jiġifieri maqsumin fuq numru ta’ xhur.

Aqra aktar

Ma jafux kemm se jdumu arrestati

Disa’ immigranti mill-Mali, li ilhom jgħixu u jaħdmu f’pajjiżna għal dawn l-aħħar disa’ snin u li ma rnexxilhomx jiksbu l-ażil f’ pajjiżna, anżi mistennija jintbagħtu lura f’pajjiżhom fetħu każ kostituzzjonali kontra l-Gvern Malti għaliex qed jinżammu f’detenzjoni għal perjodu indefinit.

L-avukat tal-immigranti, li kienu eskortati fl-awla mill-Pulizija, spjega lill-Imħallef Lorraine Schembri Orland li mhemmx raġuni għaliex qed jinżammu taħt arrest għaliex ma joffrux theddida lill-ordni pubblika jew lis-sigurtà tal-poplu. Għalhekk stqarr li d-detenzjoni tagħhom kienet qed tikser il-Kostituzzjoni u l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem.

Aqra aktar

Send this to a friend