Qorti – Page 121 – One News

Notifiki

Żewġ messaġġiera li jaħdmu l-Qorti investigati

Żewġ messaġġiera li jaħdmu l-Qorti qed jiġu investigati mill-Maġistrat tal-Għassa Donatella Frendo Dimech wara li rriżulta li għal xi raġuni mhux magħrufa ħbew proċess ta’ kawża kriminali pendenti.

Dan intqal fi stqarrija maħruġa mill-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali.

Intqal li l-movimenti taż-żewġ messaġġiera ġew maqbuda mis-sistema ta’ sigurtà li hemm il-Qorti.

Immedjatament ġew mgħarrfa kemm il-Pulizija kif ukoll il-Maġistrat tal-Għassa.

Iż-żewġ messaġġiera se jiġu sospiżi skont il-liġi.

 

Tnaqqis qawwi fl-ammont ta’ ġurijiet pendenti

Statistika miġbura mill-Qrati Maltin tal-ewwel tliet xhur ta’ din is-sena turi l-ammont ta’ ġurijiet pendenti naqas b’27% meta mqabbel ma’ ħames snin ilu u l-ammont ta’ appelli minn gurijiet pendenti naqas b’iktar min-nofs fl-istess perjodu.

Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Owen Bonnici qal li dan it-titjib jirrifletti ruhu f’progress sostanzjali fejn tidħol l-hekk imsejħa Clearance Rate, kemm tal-Qorti li tisma’ l-ġurijiet (il-Qorti Kriminali) u kemm tal-Qorti li tisma’ l-appelli mill-ġurijiet (il-Qorti tal-Appell Kriminali Superjuri).  Tant hu hekk li fiż-żewġ Qrati l-Clearance Rate turi li qed jiġu deċiżi tliet darbiet iktar kawżi milli jidħlu.  Ħames snin ilu l-Clearance Rate tal-Qorti tal-Appell Kriminali Superjuri kienet biss ta’ 25%, li tfisser li kienet tiġi deċiża kawża waħda għal kull erbgħa li jidħlu.

Quddiem il-Qorti tal-Appell Kriminali Superjuri sa l-aħħar ta’ Marzu li għadda, l-appelli pendenti minn ġurijiet niżlu minn 61 għal 28 f’temp ta’ ħames snin.  L-ammont ta’ ġurijiet pendenti niżlu minn 85 għal 62 fl-istess perjodu. 

Aqra aktar

Disa’ xhur ħabs talli kellu l-kannabis moħbi fit-tapp tat-tank tal-petrol

Antonio Frendo, xufier ta’ taxi ta’ disgħa u sittin sena minn Birkirkara, ingħata s-sentenza ta’ disa’ xhur ħabs wara li nstab ħati li kien fil-pussess ta’ raża tal-kannabis f’ċirkostanzi li wrew li ma kinitx għall-użu personali tiegħu.

Il-każ seħħ f’Diċembru tal-elfejn u disgħa, meta wara li rċeviet informazzjoni kunfidenzjali, il-Pulizija wettqet tfittxija fit-taxi tal-imputat – li kien stazzjonat f’Paceville – allura f’post iffrekwentat miż-żgħażagħ.

Aqra aktar

Il-Qorti tiċħad it-talba għall-urġenza biex jinstema’ l-libell fuq kalunnji fuq il-Prim Ministru u l-familja tiegħu

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU

Il-Prim Ministru jinnota b’dispjaċir li l-Qorti ma laqgħetx it-talba biex il-libell li sar fil-konfront ta’ Daphne Caruana Galizia jinstema’ b’urġenza. Madankollu l-Prim Ministru jirrispetta d-deċiżjoni tal-Qrati tagħna u jikkopera f’kull stadju.

Ħadd daqs il-Prim Ministru u l-familja tiegħu ma jixtiequ li toħroġ il-verità, u l-verità kollha bil-ġurament, sabiex jieqfu l-gideb u kalunnji bla bażi li qed jinkitbu mingħajr skrupli.

Id-demokrazija u s-saltna tal-liġi għandha tkun osservata minn kulħadd u tgħodd għal kulħadd l-istess.

Yana Micallef Stafrace se tinħatar Maġistrat

L-Avukat Yana Micallef Stafrace se tinħatar Maġistrat fil-Qrati Inferjuri wara approvazzjoni kemm mill-Kumitat dwar l-Għażla tal-Ġudikanti kif ukoll mill-Kabinett.

Din hija t-tielet ġudikant li se tkun qed tinħatar bis-sistema l-ġdida fejn applikant jiġi evalwat minn kumitat indipendenti dwar l-eleġibilità u l-mertu, skont kif titlob il-liġi, qabel ma jkun hemm approvazzjoni tal-isem mill-Kabinett. Il-kumitat huwa magħmul mill-Prim Imħallef, l-Avukat Ġenerali, l-Awditur Ġenerali, l-Ombudsman u l-President tal-Kamra tal-Avukati.

Aqra aktar

Jisraq mingħand il-kunjata

Żagħżugħ ta’ dsatax-il sena ammetta li seraq mingħand il-kunjata tiegħu fit-tmintax ta’ April.

Don Lia miż-Żurrieq ġie akkużat b’serq aggravat, b’danni volontarju u li seraq affarijiet mid-dar tal-kunjata tiegħu f’Birkirkara.

Aqra aktar

Send this to a friend