Qorti – Page 120 – One News

Notifiki

Intgħarfu billi għollew idejhom

Fil-Qorti kompliet tinstema’ l-kumpilazzjoni taż-żewġ Libjani mixlija bil-ħtif tal-ajruplan tal-Afriqyah Airlines jumejn qabel il-Milied li għadda. Suldat li arresta lill-akkużati Moussa Shah Soko u Ali Ahmed Saleh mill-belt ta’ Sebha fil-Libja spjega li huwa għaraf il-pirati tal-ajru billi dawn għollew idejhom.

Aqra aktar

Nutar iżomm flus għalih li mhumiex tiegħu

Pierre Falzon, ex nutar qed jaffaċċja proċeduri kriminali ġodda wara li diġà kellu akkużi simili s-sena l-oħra.

Din id-darba, dwar misappropjazzjoni ta’ fondi pubbliċi u talli naqas mid-dmirijiet tiegħu bħala uffiċjal pubbliku.

Aqra aktar

Jinsisti li ma kienx involut fit-traffikar tal-bnedmin

Hadish Abayu, raġel Etjopjan ta’ 58 sena, li jinsab akkużat bit-traffikar tal-bnedmin, qal li huwa ma kienx wieħed mill-organizzaturi tal-operazzjoni klandestina.

Sostna li kien żball tal-passiġġieri l-oħra. Il-prosekuturi jemmnu li kien il-moħħ wara vjaġġ li sar fl-2005 mil-Libja lejn l-Italja, iżda li spiċċa Malta. L-akkużat qal li vjaġġa mis-Sudan lejn il-Libja fl-2003, fejn prova jiġi Malta biex jingħaqad ma’ martu u l-erba wlied. L-akkużat qal li kienu mija sebgħa u tmenin persuna jistennew fuq il-kosta tal-Libja. Sostna li huwa kien passiġġier bħall-oħrajn, filwaqt li l-Libjani qasmuhom fi tlett gruppi.

Aqra aktar

Qal gidba ħoxna u weħel il-ħabs

Sbatax-il xahar ħabs għal raġel li qal li kien mhedded b’pistola ma’ rasu u msakkar f’mobile toilet għal diversi sigħat minn raġel li kien qed jitlob li jitħallas lura. Dan għax il-Qorti sabet li l-istorja kienet gidba.
Il-każ infetaħ mill-pulizija kontra Olaf Cini. Huwa kien akkużat li f’Mejju tal-2008, għamel rapport falz kontra Publius Said, li kien instab innoċenti. Il-każ nibet minn self ta’ 800 lira Maltija li Cini kien ħa mingħand Ina Abrekova, li fl-2005 kienet is-sieħba ta’ Said.

Ħabs fuq serq ta’ sitt mobiles

Raġel kien ikkundannat 22 xahar ħabs wara li ammetta li bejn Ġunju u Awissu tal-2016 seraq total ta’ sitt mobiles minn Paceville.

Catalin Gabriel Cirliganeu ammetta li dan kollu ġara f’ żewġ każi separati, u li dawn il-mobiles jammontaw għal madwar elfejn ewro.

Aqra aktar

Il-Qorti ma tilqax it-talba ta’ Jason Azzopardi

Il-Qorti tal-Maġistrati ċaħdet mingħajr dewmien talba li għamel l-eks Ministru Jason Azzopardi biex il-libell li fetaħ lill-Ministru tal-Ġustizzja, Owen Bonnici dwar il-każ ta’ Hal Qormi, jibda jinstema’ b’urġenza.

F’deċiżjoni li ngħatat iktar kmieni llum, il-Qorti qalet li hija impenjata b’ħafna kawżi oħra.

Iżda iktar minn hekk, sostniet li ma hemm ebda raġuni għaliex il-kawża ta’ Jason Azzopardi għandha taqbeż il-ħafna kawżi li diġa’ hemm.

Aqra aktar

Jitolbu kumpens għall-mewt ta’ binhom

Il-ġenituri ta’ Matthew Bartolo, il-ġuvni ta’ 17-il sena li tilef ħajtu waqt li kien qed jaħdem f’fabbrika tal-għamara qed jitolbu kumpens minn sid il-kumpanija.

L-inċident jeħodna lura fl-2015, meta Bartolo kien qed jopera magna tal-injam waqt il-ħin tax-xogħol u nqabad minn qaddu.

Skont il-koppja Bartolo, il-mewt ta’ binhom huwa riżultat ta’ traskuraġuni tas-sidien ta’ Construct Furniture, li ma osservawx regoli bażiċi ta’ sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Aqra aktar

Ħabs u messaġġ mill-Qorti

Żagħżugħ li lejliet l-ewwel tas-sena daħal jisraq minn ħanut fiż-Żejtun u għamel dan b’sikkina f’idu li biha hedded lill-persuni li kien hemm fil-ħanut intbagħat sena u nofs ħabs. Fl-istess ħin il-ħati tqiegħed taħt ordni ta’ superviżjoni. Fis-sentenza tagħa l-qorti qalet li r-reat huwa gravi tant li ż-żagħżugħ jistħoqlu l-ħabs anke jekk skuża ruħu mal-vittmi preżenti fl-awla.

Xi ħaġa li l-Maġistrat Joe Mifsud iddeskriva bħala element important ħafna tal-ġustizzja riparattriċi fejn ħati jiffaċċja l-vittma tiegħu u jitolbu skuża. Fis-sentenz ntqal li li l-Qorti trid tipprova tagħti cans lil Wayne Caruana jaqbad it-triq it-tajba, jieħu trattament ghall-vizzju li ghandu u ma jibdiex karriera dieħel u ħiereg il-ħabs. Għalhekk tqiegħed taħt is-supervizjoni t’Ufficjal Sorveljanti għal perijodu ta’ tliet snin millum.

Aqra aktar

Send this to a friend