Qorti – Page 119 – One News

Notifiki

Akkużata bi qtil b’filmati tal-vittmi fi stat ħażin

Mara li qed tkun akkużata bil-qtil ta’ żewġ anzjani Ingliżi ġibdet filmati tagħhom fil-jiem ta’ qabel il-mewt. Filmati li jindikaw li kienet qed tagħmel hekk biex tipproteġi lilha nnifisha hekk kif f’wieħed minnhom tinstema’ ssaqsi lill-anzjan, illum mejjet, jekk riedx imur l-isptar u hu weġibha le.

Żagħżugħ ta’ 18-il sena ħati li seraq minn kollox – anke remote controls

Redeemer Farag Abdel Ghany Ali tpoġġa fuq probation wara li nstab ħati fuq serq minn karozza.

Iż-żagħżugħ ta’ tmintax-il sena li jgħix Ħaż-Żabbar kien mixli li f’Marzu ta’ tlett snin ilu ikkommetta serq ta’ pawċ li fih kien hemm diversi oggetti fosthom flus, minn ġewwa vettura tat-tip Citroen.

Fost l-oġġetti l-oħra li seraq kien hemm diversi ċwievet u żewg remote controls ta’ bibien ta’ garaxxijiet.

Il-Qorti qieset il-fedina penali nadifa tal-akkużat, u apparti l-ordni ta’ probation, iż-żagħżugħ kien ordnat li jirrifondi l-flus li seraq.

Il-hijack beda wara 20 minuta mit-titjira

Il-hijack fuq l-ajruplan tal-Afriqiyah Airways f’Diċembru li għadda beda għoxrin minuta wara li bdiet it-titjira li kellha tieħu minn Sebha għal Tripli.

Xehdet dan air hostess ta’ din il-linja tal-ajru li spjegat kif “wara għoxrin minuta fl-ajru, persuna li kienet bilqiegħda fuq wara mxiet ‘il quddiem. Staqsejtu għaliex ġie quddiem, għax normalment hemm business class. Beda jgħidli li ried ikellem il-pilota.”

Hawn irrakkontat kif beda jgħidilha li kellu xi ħaġa x’juri lill-pilota u ta karta li fuqha kien hemm miktub li l-ajruplan huwa maħtuf. “Għolla l-flokk u rajt li kellu qisha bomba żgħira,” kompliet tirrakonta.

Aqra aktar

30 xahar ħabs għal Marokkina li serqet minn djar l-Afrikani f’Malta

Marokkina ta’ 41 sena li serqet madwar €6,000 weħlet 30 xahar ħabs, f’sentenza li ta l-Maġistrat Joe Mifsud.

Fost oħrajn il-mara tressqet akkużata b’serqa ta’ €282 fi flus ilbieraħ, serq li jlaħħaq l-€4,000 f’Ġunju li għadda u €2,420 fi flus u ġojjelerija f’Ottubru tas-sena l-oħra.

L-aħħar żewġ każi kienu minn appartamenti. Din mhix l-ewwel darba li Meriam Abdussalam Mouaddea xellfet difrejha mal-liġi, għax f’Diċembru 2014 intbagħtet tliet xhur ħabs wara li serqet minn appartament ta’ ħbieb tagħha. Il-vittmi kollha tagħha huma Afrikani.

Il-Maġistrat Mifsud fakkar li l-Marokkina m’għandhiex protezzjoni ta’ refuġjat u tenna li ċittadini bħalha li jiġu hawn u ma josservawx il-liġi għandhom jintbagħtu lura.

Send this to a friend