Qorti – Page 118 – One News

Notifiki

Akkużata bi qtil b’filmati tal-vittmi fi stat ħażin

Mara li qed tkun akkużata bil-qtil ta’ żewġ anzjani Ingliżi ġibdet filmati tagħhom fil-jiem ta’ qabel il-mewt. Filmati li jindikaw li kienet qed tagħmel hekk biex tipproteġi lilha nnifisha hekk kif f’wieħed minnhom tinstema’ ssaqsi lill-anzjan, illum mejjet, jekk riedx imur l-isptar u hu weġibha le.

Żagħżugħ ta’ 18-il sena ħati li seraq minn kollox – anke remote controls

Redeemer Farag Abdel Ghany Ali tpoġġa fuq probation wara li nstab ħati fuq serq minn karozza.

Iż-żagħżugħ ta’ tmintax-il sena li jgħix Ħaż-Żabbar kien mixli li f’Marzu ta’ tlett snin ilu ikkommetta serq ta’ pawċ li fih kien hemm diversi oggetti fosthom flus, minn ġewwa vettura tat-tip Citroen.

Fost l-oġġetti l-oħra li seraq kien hemm diversi ċwievet u żewg remote controls ta’ bibien ta’ garaxxijiet.

Il-Qorti qieset il-fedina penali nadifa tal-akkużat, u apparti l-ordni ta’ probation, iż-żagħżugħ kien ordnat li jirrifondi l-flus li seraq.

Il-hijack beda wara 20 minuta mit-titjira

Il-hijack fuq l-ajruplan tal-Afriqiyah Airways f’Diċembru li għadda beda għoxrin minuta wara li bdiet it-titjira li kellha tieħu minn Sebha għal Tripli.

Xehdet dan air hostess ta’ din il-linja tal-ajru li spjegat kif “wara għoxrin minuta fl-ajru, persuna li kienet bilqiegħda fuq wara mxiet ‘il quddiem. Staqsejtu għaliex ġie quddiem, għax normalment hemm business class. Beda jgħidli li ried ikellem il-pilota.”

Hawn irrakkontat kif beda jgħidilha li kellu xi ħaġa x’juri lill-pilota u ta karta li fuqha kien hemm miktub li l-ajruplan huwa maħtuf. “Għolla l-flokk u rajt li kellu qisha bomba żgħira,” kompliet tirrakonta.

Aqra aktar

Send this to a friend