Qorti – Page 117 – One News

Notifiki

AĠĠORNAT: Reazzjoni ta’ Keith Schembri, jitlob li tkun ippubblikata l-inkjesta

Allied Newspapers Limited, il-pubblikaturi tat-Times of Malta u l-eks direttur maniġerjali Adrian Hillman, laħqu ftehim privat li permezz tiegħu irtiraw każi li kienu fetħu fil-konfront ta’ xulxin.

Kien wara allegazzjonijiet minn Daphne Caruana Galiza li Hillman kien ta r-riżenja tiegħu u eventwalment il-kumpanija għamlet inkjesta interna.

Aqra aktar

Kuċċier akkużat b’ħames serqiet

Kuċċier baqa’ jinżamm arrestat wara li allegatament f’okkażjonijiet diversi dan ix-xahar wettaq numru ta serqiet u instab li fil-pussess tiegħu kellu arma.

Kersten Catania ta’ 25 sena mill-Marsa  kien akkuzat b’serq aggravat f’ħames okkazjonijiet li fihom mara sofriet minn ġieħi ħfief u mara oħra inzammet kontra ir-rieda tagħha.

Aqra aktar

Sentejn ħabs għal pensjonant

Pensjonant ingħata sentenza ta’ sentejn ħabs sospiżi għal erba’ snin wara li affaċja numru ta’ akkużi b’rabta ma’ inċident vjolenti li seħħ il-Ħadd għall-ħabta tas-13:30 f’residenza privata f’Santa Venera.

Joseph Debono ta’ 65 sena minn tas-Sliema kien akkużat li pprova jweġġa’ serjament lill-eks sieħba tiegħu u binha. Kien akkużat ukoll li kkaġunalhom ġrieħi ħfief, li kien tahom fastidju u li kellu sikkina fuqu fil-ħin tal-inċident.

Aqra aktar

Raġel mill-Qala akkużat li fera mara

Raġel ta’ 45 sena mill-Qala tressaq il-Qorti, quddiem il-Maġistrat Dr. Paul Coppini, akkużat li nhar l-Erbgħa li għadda ikkaġuna ġrieħi ħfief fuq mara kif ukoll talli volontarjament agħmel ħsara fuq vettura tat-tip Renault Clio.

Ir-raġel ġie akkużat ukoll talli kiser ordni tal-Qorti li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien tlett snin kif ukoll talli rrenda ruħu reċediv.

L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi hekk kif miġjuba fil-konfront tiegħu. Huwa ma ngħatax il-ħelsien mill-arrest.

Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Bernard Charles Spiteri.

 

Iżommulu l-bastiment u t-trakk

Ġie miċħud appell ta’ raġel li fl-ewwel sentenza tal-Qorti ttieħdulu bastiment u trakk. Paul Bezzina nqabad idaħħal żejt f’Malta bil-kuntrabandu.

Membri tat-Taqsima tal-Infurzar għamlu sejba ta’ gaseoil li kien fit-trakk tal-akkużat ġo tank mistur taħt ir-ramel.

Aqra aktar

MIĊĦUDA t-talba biex titnaqqaslu sentenza ta’ 15-il sena ħabs

John Camilleri, ta’ 48 sena mill-Imqabba, se jkompli jiskonta sentenza ta’ 15-il sena ħabs wara li l-Qorti Kostituzzjonali ċaħdet t-talba li għamel biex titnaqqas il-piena tal-ħabs.

Camilleri, magħruf bħala “Ġanni tal-Bully”, kien ġie kkundannat 15-il sena ħabs u mmultat €35,000 lura f’Novembru tal-2005 wara li f’ġuri nstab ħati li f’Diċembru tal-2000 kien instab fil-pussess ta’ 953 pillola ecstasy.

Hu ġie akkużat mill-Pulizija li ħeba l-pirmli f’ħajt tas-sejjieħ u f’munzell żrar fil-barriera tiegħu fil-Qrendi.

Aqra aktar

Jinqabdu b’dokumenti foloz

Fi tliet każi separati, tliet irġiel tressqu l-Qorti akkużati bil-pussess ta’ dokumenti foloz.

Il-passaporti foloz kienu interċettati waqt kontrolli fl-ajurport f’mument fejn l-arranġament taż-Żona Schengen huwa temporanjament sospiż. Dan minħabba s-summit li se jsir f’pajjiżna l-ġimgħa d-dieħla.

Aqra aktar

Send this to a friend