Qorti – One News

Notifiki

Mhux ħati li xaħħam biex jakkwista l-liċenzja tas-sewqan

Joseph Attard ta’ tnejn u erbgħin sena ma nstabx ħati talli bejn l-elfejn u sitta u l-elfejn u tmienja xaħħam uffiċjal sabiex jakkwista liċenzja tas-sewqan mingħajr ma jitla’ għat-test. F’dan il-każ ġie akkużat ukoll Francis Catania bħala kompliċi, iżda lanqas dan ma nstabx ħati.Aqra aktar

Jammetti li darab ħafif lil Surġent

Jordi Rojo Sanchez ta’ tlieta u tletin sena minn Barċellona ammetta li l-Ħadd għall-ħabta tas-sebgħa u nofs ta’ filgħodu kien qed jixrob fuq bajja ma’ grupp ta’ aktar minn sitt persuni u kien bla maskra.Aqra aktar

Send this to a friend