Qorti – One News

Notifiki

Prosekuturi f’Kentucky se jgħidu hux se jixlu uffiċjali tal-Pulizija bil-qtil ta’ Breonna Taylor

Prosekuturi f’Louiseville, fl-istat Amerikan ta’ Kentucky mistennija jħabbru jekk hux se jixlu lil tliet uffiċjali tal-Pulizija għall-qtil tal-Afrikana-Amerikana Breonna Taylor ta’ 26 sena f’Marzu li għadda. Taylor inqatlet b’diversi tiri minn arma tan-nar waqt li l-Pulizija kienu qed ifittxu għad-droga f’darha.Aqra aktar

Erba’ barranin jinżammu arrestati wara li ġew mixlija b’serq fosthom minn fuq anzjan

Erba’ barranin nżammu arrestati wara li l-Ħadd heddew, żammew, ferew u serqu minn fuq numru ta’ persuni fosthom anzjan fl-inħawi tal-ġnien li jinsab bejn tal-Pietà u Sa Maison.

L-Ispettur Lydon Zammit mill-Iskwadra tar-Reati Maġġuri spjega li l-irġiel ġew iddentifikati mill-vittmi tagħhom stess li għamlu rapport lill-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit li nzertaw għaddejjin waqt ronda fl-inħawi.

Mal-ewwel rapport il-Pulizija iddentifikat tnejn mill-allegat agressuri u arrestathom fuq il-post. Ftit tal-ħin wara ġie ddentifikat raġel ieħor li wkoll ġie arrestat mill-Pulizija. L-ispettur Zammit spjega li l-arrestati ttieħdu fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija għal aktar stħarriġ. Kompla jispjega li minn hawn ħareġ li maż-żewġt irġiel kien hemm persuna oħra, li ġiet iddentifikata u arrestata ftit tal-ħin wara. Il-Pulizija spjegaw li l-oġġetti u l-flus misruqa m’eċċedewx il-valur ta’ €2,300.

Mill-istħarriġ tal-Pulizija rriżulta wkoll li tlieta mill-imputati allegatament kienu serqu persuna barranija fl-Imsida ftit tal-jiem qabel ġew arrestati.

L-erba’ rġiel mgħejjuna minn avukati tal-għajnuna legali qalu fil-Qorti li huma ma jaħdmux u tlieta minnhom qalu li m’għandhomx fejn jgħixu. Ilkoll wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontrihom.

Minħabba li l-irġiel m’għandhomx indirizz fiss u minħabba li baqa’ x-xhieda ta’ persuni pajżana, d-difiża ma talbitx għall-ħelsien mill-arrest.

Il-Qorti tordna l-iffriżar tal-assi ta’ Schembri u Tonna

L-Imħallef Edwina Grima ordnat li jiġu ffriżati l-assi ta’ Keith Schembri u martu, u Brian Tonna minn Nexia BT fost oħrajn.

Dan wara li l-Avukat Ġenerali preżentat talba sabiex jiġu ffriżati l-assi.

Dan l-iżvilupp seħħ wara li ntemmet l-inkjesta Maġisterjali li kienet qed tinvestiga l-akkużi ta’ tixħim fil-konfront ta’ Schembri u Tonna mill-programm ta’ ċittadinanza b’investiment.