purċissjoni – One News

Notifiki

Il-Preparamenti qabel il-purċissjoni

Il-Knisja Kattolika llum tfakkar il-Ġimgħa l-Kbira bil-funzjoni ewlenija fil-knejjes tkun it-tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej li matulha jiddomina s-skiet u l-ġabra.

Is-sempliċità ta’ din iċ-ċelebrazzjoni żżid fid-drammatiċità tagħha u tgħin iktar lill-Insara biex jirriflettu fuq dan il-ħin għażiż fil-ħajja ta’ Ġesu.

F’Malta din iċ-ċelebrazzjoni tissokta b’għadd ta’ purċissjonijiet b’għadd ta’ vari li joħorġu minn diversi knejjes li jfakkruna fit-tbatija li għadda minnha Kristu.

Crew ta’ ONE News żar il-parroċċa ta’ San Ġorġ f’Ħal Qormi, li din is-sena tinsab entużjasta wara li ngħatat il-barka biex iżżid vara ġdida ta’ Kristu quddiem is-Sinedriju.

Aqra aktar

DIRETT: Il-purċissjoni taż-Żejtun u Ħal Qormi

Il-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira, taż-Żejtun u ta’ Ħal Qormi se tkun tista’ ssegwihom fuq one.com.mt. ONE HD se jkun qed ixandar il-purċissjoni diretta filwaqt li permezz ta’ facebook live se nkunu nistgħu ningħaqdu ukoll ma’ Ħal Qormi.

Aqra aktar

Mijiet imorru Ħaż-Żabbar għal Ħadd in-Nies

Illum wara nofsinhar sar il-pellegrinaġġ tradizzjonali magħruf bħala Ħadd in-Nies f’Ħaż Żabbar. Kienu mijiet dawk li attendew, bil-maġġoranza tagħhom ikunu Żabbarin, li ta’ kull sena jikkonkorru bi ħġarhom għal dan il-pellegrinaġġ.

B’differenza mis-snin ta’ qabel, dak ta’ din is-sena kienet okkażjoni speċjali hekk kif l-istatwa tal-Madonna tal-Grazzja akkumpanjat l-pellegrinaġġ. Dan wara li l-Arċisqof Charles Scicluna aċċetta t-talba tal-poplu Żabbari.

Ħadd in-Nies isir kull l-ewwel Ħadd tar-Randan u ilu jsir minn żmien il-Kavallieri tal-Ordni ta’ San Ġwann. Deskritt bħala pellegrinaġġ pentienzjali, dan idur mat-toroq ta’ Ħaż Żabbar, u jservi biex dak li jkun ipatti għad-dnubiet tiegħu.

Aqra aktar

Send this to a friend