pulizija – One News

Notifiki

BIL-FILMAT: Bejn l-2011 u l-2020 seħħew 58 omiċidju f’pajjiżna li minnhom 40 ġew solvuti

Bejn l-elfejn u ħdax u l-elfejn u għoxrin, seħħew tmienja u ħamsin każ ta’ omiċidju f’pajjiżna, li tmintax minnhom għadhom mhux solvuti.

Minkejja li jgħaddu s-snin, il-Pulizija qatt ma torqod fuq dawn il-każijiet, u l-iżviluppi fl-aħħar jiem b’rabta mal-omiċidji tal-Avukat Carmel Chircop fl-elfejn u ħmistax u Daphne Caruana Galizia fl-elfejn u sbatax huma xhieda ta’ kemm l-investigazzjonijiet tal-Pulizija ma jaqtgħu xejn.

L-Ispettur Kurt Zahra, mill-Iskwadra tal-Omiċidji, spjega li għall-Pulizija, każ mhux solvut ifisser li ħadd ma jkun tressaq il-Qorti.

Aqra aktar

Fil-11pm tal-lejla se jitressqu l-Qorti erba’ persuni b’rabta ma’ żewġ omiċidji

Fil-ħin li ġej il-Pulizija ser tkun qed tressaq erba’ persuni l-Qorti b’rabta ma’ żewġ delitti separati. Dan fir-rigward tal-omiċidju ta’ Daphne Caruana Galizia u tal-Avukat Carmel Chircop.

F’konferenza indirizzata mill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà ġie spjegat kif ilbieraħ il-pulizija wettqet operazzjoni li fihom arrestat tliet persuni li dwarhom ġiet fornuta b’mandat t’arrest u tfittxija.Aqra aktar

Raġel jinżamm arrestat wara li allegatament wettaq 21 serqa

Raġel baqa’ jinżamm arrestat wara li tressaq il-Qorti akkużat b’21 serqa differenti minn siti ta’ kostruzzjoni u djar li għadhom vojta.

Il-Pulizija rnexxiela tasal għar-raġel ta’ 49 sena tard il-Ħadd filgħaxija, wara investigazzjoni bejn il-Pulizija tal-Iskwadra tar-Reati Maġġuri u uffiċjali mid-Distrett ta’ Tas-Sliema.

Huwa ġie arrestat fir-residenza tiegħu f’Birżebbuġa hekk kif il-Pulizija ċċirkondawh.

Aqra aktar

Erba’ persuni arrestati b’rabta ma’ sejbiet ta’ droga f’każijiet separati

Erba’ persuni ġew arrestati wara diversi rejds li twettqu mill-Pulizija ta’ Kontra d-Droga.

Fi stqarrija aktar kmieni llum il-Pulizija spjegat li wara tfittxija li saret f’dar privata f’Santa Luċija, li waqtha nstabu ħamsin pakkett b’sustanza suspettata droga kokaina u oġġetti oħra relatati mal-użu u t-traffikar tad-droga, ġiet arrestata mara ta’ tmienja u erbgħin sena, li mistennija titressaq il-Qorti għada.

Aktar tard, il-Pulizija arrestat mara oħra ta’ disgħa u erbgħin sena mill-Imsida, wara li nstabilha sustanza suspettata droga kannabis f’pakkett li waslilha minn barra minn Malta, u li l-Pulizija kienet ilha ssegwi. Wara li saret tfittxija fid-dar tal-mara, instabet aktar droga allegatament kannabis.

F’każ separat, ġew arrestati ġuvni ta’ wieħed u għoxrin sena mill-Ħamrun u tfajla ta’ dsatax-il sena minn Ħaż-Żabbar wara li nqabdu fil-pussess ta’ droga suspettata kannabis. Dawn ġew arrestati f’lukanda f’San Ġiljan wara li l-Pulizija daħlitilha informazzjoni li hawnhekk kien qed isir abbuż mid-droga.

L-investigazzjonijiet kollha għadhom għaddejjin.

Ritratti: Taqsima Relazzjonijiet mal-Komunità u l-Istampa, Korp tal-Pulizija (CMRU)

Send this to a friend