protezzjoni – One News

Sistema ġdida biex tindirizza persuni li m’għandhomx protezzjoni internazzjonali

Il-Ministeru għall-Intern u s-Segretarjat Parlamentari Responsabbli mir-Riformi niedew politika ġdida li se tieħu post dik magħrufa bħala THPN, li daħlet fis-seħħ fl-2010.

Issa, perusni li għandhom il-benefiċċu ta’ protezzjoni bit-THPN mhux se jkunu obbligati jieħdu ċertifikat mill-Uffiċċu għall-Kummissarju tar-Refuġjati kull sena. Minglok, il-Politika l-ġdida li se ġġib l-isem ta’ SRA se tkun imħarsa minn Identity Malta, u persuni li bħalissa qed jibbenefikaw mit-THPN se jkunu jistgħu japplikaw għal permess ta’ residenza abbażi ta’ sentejn.Aqra aktar

Malta bl-iktar nies intitolati għall-protezzjoni internazzjonali

Ir-rapport annwali tal-2016 ippubblikat mill-EASO juri kif f’pajjiżna kellna l-ogħla rata ta’ persuni li kellhom l-aktar raġunijiet validi biex jingħataw protezzjoni internazzjonali.

Fil-fatt, total ta’ 83% mit-total ta’ persuni li fittxu l-protezzjoni f’pajjiżna, issoddisfaw il-kriterja neċċessarja biex jingħataw protezzjoni internazzjonali.

Pajjiżna kien segwit mill-Olanda u l-Awstrija b’72%, filwaqt li l-pajjiż li fih ingħataw l-anqas protezzjoni kien fl-Ungerija bi 8%.

Aqra aktar

1,928 talba għall-protezzjoni f’Malta

 

Fl-2016 ma daħlet l-ebda dgħajsa b’immigranti abord fuqha f’pajjizna. Iżda kien hemm 24 immigrant irregolari , l-maġġoranza tagħhom ta’ nazzjonalità Afrikana, li nstabu f’nofs ta’ baħar mill-awtoritajiet , ġew evakwati minn fuq id-dgħajsa u nġibu mill-awtoritajiet f’pajjiżna.

Aqra aktar

Niltaqgħu ma’ nisa li jiddedikaw irwieħhom għall-protezzjoni tiegħek

Illum il-mara f’korpi dixxiplinat qed jirnexxielha tikseb rwoli u responsabbiltajiet li tradizzjonalment huma assoċjati mas-sess maskili. Dawn qed jilħqu livelli għolja fejn sal-lum fil-Pulizija dawn laħqu sa livell ta’ Supretendent u fl-Armata sa livell ta’ Lt. Kurunell.

20% tal-Korp tal-Pulizija, jiġifieri madwar 430 membru, huma nisa u dan in-numru hu meqjus bħala inkoraġġanti. Meta wieħed iħares lejn l-erba’ korpi dixxiplinati isib li madwar 560 membru huma nisa li jinkludu wkoll 96 mara suldat fl-Armata u 36 mara Uffiċjal Korrettiv.

F’dan il-filmat niltaqgħu ma’ WPS Sarah Kathleen Zerafa, Lt Iona Muscat, Mgr Anabelle Cauchi u l-volontiera Leanne Newell.

Aqra aktar