proposti – One News

Notifiki

Għaxar proposti għas-settur tal-bini u l-kostruzzjoni

F’ħidma konġunta bejn il-Kamra tal-Kummerċ u l-Kamra tal-Periti, ġew irfinati u approvati għaxar proposti prinċipali għar-regolarizzazzjoni tal-qasam tal-bini u l-kostruzzjoni, li jirriflettu u jadattaw għaż-żminijiet tal-lum.

Il-President tal-Kamra tal-Periti Simone Vella Lenicker sostniet li dawn l-proposti jwittu t-triq għal aktar bini u xogħol ta’ kwalità.

Hija spjeagt: “U allura dak li qed nipproponu llum huwa proposta ta’ qafas regolatorju li bih aħna nemmnu li nistgħu naslu sabiex ikollna iktar sigurtà fuq is-siti tal-kostruzzjoni però wkoll iktar kwalità tal-bini li qed nibnu.”

Dawn l-għaxar proposti jħarsu r-responsabilità soċjali u ċivika tal-professjonisti, u jagħtu ċertezza legali li tassigura s-serħan il-moħħ lill-partijiet kollha.

Fl-istess waqt jirrikonoxxu l-iżviluppi fit-teknoloġija u l-ħsieb li jkun hemm linji gwida għall-perit u assigurazzjoni ta’ persuni kompententi fuq is-sit.

Hija sostniet: “Qegħdin ngħidu wkoll li hemm bżonn li jkun hemm qafas wieħed u awtorità waħda u post wieħed fejn dak li jkun jista jirrikorri meta jkun hemm problemi li wieħed irid jara li jiġu solvuti u wkoll ikun hemm ċarezza fir-regolamenti tal-bini.”

Vella Lenicker qalet li l-pass li jmiss huwa li jkun hemm qbil nazzjonali biex il-proposti jiġu mplimentati bis-sapport u l-impenn ta’ kull min hu nvolut fl-industrija.

L-MDA bi proposti għal housing affordabbli

Kumitat tekniku tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin, l-MDA, ippreżenta sett ta’ proposti lill-Ministru Ian Borg u lis-Segretarju Parlamentari Chris Agius, bl-iskop li iktar nies li ma jikkwalifikawx għal housing soċjali jkunu jistgħu jsiru sidien ta’ djarhom.Aqra aktar

L-istudenti komplew javvanzaw fl-istudji tagħhom għax Joseph Muscat żamm kelmtu

Gvern Laburista wettaq dak li wiegħed fis-settur tal-Edukazzjoni għolja. Biex fost oħrajn, l-istudenti komplew javvanzaw fl-istudi tagħhom.

Fil-fatt taħt it-tmexxija ta’ Joseph Muscat in-nefqa fuq l-istipendji żdiedet b’€5.5miljun meta kkumparat mas-sena 2012/3.

Dan hekk kif l-istipendji żdiedu bl-għoli tal-ħajja filwaqt li ngħata l-istipendju lil min jirrepeti sena. Żdiedu ukoll l-istudenti lil min jieħu l-istipendju. Saret ukoll ħidma fl-MCAST li fost oħrajn tinkludi proġetti infrastrutturali filwaqt li l-MCAST tressaq aktar viċin l-industrija permezz ta’ 50 MOU f’dawn l-aħħar 3 snin.

Aqra aktar

Fiduċja ikbar fil-proposti tal-Partit Laburista

L-elettorat huwa fiduċjuz li l-partit laburista għandu l-kredibilitá li l-proposti li qed iwiegħed jiġu imwettqa, jekk jerġa jkun elett fil-gvern.

Dan ħareġ minn stħarriġ tal-Malta Independent, li staqsa lil 500 persuna li pparteċipaw fl-istħarriġ jekk jemmnux il-proposti elettorali li qed isiru mill-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista.

Irriżulta li kważi 39% jemmnu l-proposti tal-partit laburista.

Aqra aktar

Aktar xogħol, turisti u tkabbir ekonomiku f’Għawdex f’dawn l-aħħar erba’ snin

F’dawn l-aħħar erbà snin, Gvern Laburista wettaq il-maġġoranza assoluta tal-wegħdi li għamel lill-Għawdxin. Fil-fatt, il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega li illum Għawdex qed jesperjenza tkabbir ekonomiku ta’ kważi 10 darbiet aktar minn dak tal-aħħar sena taħt Gvern preċedenti.

Ġie rreġġistrat ukoll rekord ta’ xogħol ġdid f’Għawdex u l-inqas livelli ta’ qgħad fl-istorja ta’ Għawdex. Għawdex kellu ukoll Rekord ta’ turisti b’aktar minn 1.1M bednight f’Għawdex fl-2016 (42% aktar mill-2012). Dan fost proġetti oħra mwettqa li llum qed jibbenefikaw minnhom l-Għawdxin. F’dan il-viżwali tista’ tifhem aktar x’wettaq Gvern Laburista f’Għawdex:

Aqra aktar

“Jien ħadt kollox mingħajr ma tlabt xejn” – Janice Azzopardi

Minn tfajla ta’ sbatax-il sena, Janice Azzopardi kienet taħdem fis-settur tal-propjetà iżda minkejja li xtaqet toffri xi ħaġa aktar stqarret li qatt ma ħasset li setgħet tirnexxi fid-dinja tan-negozju għaliex fi snin preċedenti sakemm ma tkunx bint negozjant, ma kienx ikollok ċans li tirnexxi.
Illum Janice tħaddem disà impjegati magħha.

Aqra aktar

Il-GWU bi proposti lill-Partiti

Il-General Workers Union prezentat l-proposti għall-elezzjoni ġenerali.

Proposti li ġew ipprezentati mis-segretarju ġenerali Josef Bugeja li qal li l-proposti huma mmirati biex il-ħaddiema u l-pensjonanti ikomplu miexjin il quddiem .

Għall-ħaddiema, il-General Workers Union qed tagħmel għadd ta’ proposti fosthom li min għandu id-dħul tiegħu ġej minn xogħlijiet fuq bazi Part Time għandu jħallas bolla fuq kull impjieg biex jisalvagwardja l-pensjoni .

Qed tipproponi wkoll  t-tnaqqis fit-taxxa ta’ għaxra fil-mija għal min jaħdem fuq bazi Part-Time għandha tapplika ukoll għall-over time.

Aqra aktar

Send this to a friend