Notifiki

Inizjattiva Prima b’riċerka fis-sistema tal-ikel fl-agrikultura, immaniġġjar tal-ilma u agrikultura sostenibbli

Il-Gvern allokka 5 miljun ewro għall-innizjativa Prima. Inizjattiva li ġiet innegozjata waqt il-presidenza tal-kunsill tal-Unjoni Ewropea f’pajjiżna.

Riċerkaturi se jingħataw fondi għar-riċerka u innovazzjoni fl-oqsma tas-sistema tal-ikel fl-agrikultura , immaniġġjar tal-ilma u agrikultura sostenibbli. Dan se jagħti possibilità sabiex ricerkaturi Maltin jaħdmu fuq riċerka mar-riċerkaturi barranin, ġejjien minn 19-il pajjiż tal-Unjoni Ewropea u anki barra mill-Unjoni Ewropea.

Is-segretarju parlamentari Silvio Schembri qal li l-tibdil soċjali qed ikollu impatt fuq l-industrija. Filwaqt li tenna l-importanza tar-riċerka f’dan il-qasam, huwa ddeskriva l-programm Prima bħala storja ta’ suċċess.

“Pajjiżna ta kontribut li jmur lil hinn mill-istorja tal-UE” – Joseph Muscat fi Strasburgu

Meta kien qed jitkellem fi Strasburgu fil-Parlament Ewropew, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li tul il-Presidenza ta’ Malta tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, fi żmien qasir pajjiżna ta kontribut li jmur lil hinn mill-istorja kbira ta’ din l-Unjoni.

Il-Prim Ministru rrefera għal bosta dossiers li ngħalqu fl-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena, waqt il-Presidenza Maltija.

Semma fost l-oħrajn it-tneħħija tat-tariffi tar-roaming u leġislazzjoni importanti biex l-istati membri jkunu marbuta ma’ regoli dwar l-effiċjenza fl-enerġija.

Aqra aktar

Il-Prim Ministru fi Strasburgu jilqa’ r-rimarki dwar il-Presidenza

Dalgħodu fil-plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu se tiġi diskussa l-Presidenza ta’ Malta tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, li għadha kif intemmet ftit tal-jiem ilu.

Fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Kunsill Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea mistennija jgħaddu diversi rimarki dwar kif l-iżgħar stat membru assuma r-responsabilita’ tal-Presidenza.

Aqra aktar

L-aħbar wara l-ftehim

L-iljieli ta’ negozjati, is-sigħat ta’ diskussjonijiet fil-Kunsill u ż-żjarat tal-politiċi Maltin fi Brussell, Strasburgu jew il-Lussemburgu kien hemm bżonn li jkunu kkomunikati biex b’hekk il-pubbliku seta’ jkun mgħarraf b’dak li kollu li kien qed jiġri. Rwol f’dan kollu, fost tim kbir ta’ nies, kellhom Wendy Borg, waħda mill-kelliema għall-Presidenza u Ray Attard, fotografu li tul il-Presidenza kien ibbażat Brussell. Tkellimna magħhom dwar din l-esperjenza.

Aqra aktar

Il-Presidenza tgħaddi f’idejn l-Estonja

Intemmet waħda u bdiet oħra. Il-bidu ta’ Lulju mmarka l-bidu ta’ Presidenza ġdida tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Malta għaddiet it-tmun tal-Presidenza f ’idejn l-Estonja, pajjiż Baltiku li bħal Malta qed jassumi r-responsabilità tal-Presidenza għall-ewwel darba hekk kif dan il-pajjiż kien issieħeb fl-Unjoni Ewropea flimkien ma’ Malta fl-2004.

Wara l-Prim Ministru Malti Joseph Muscat, dak Estonjan issa huwa l-President tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt nhar il-Erbgħa li ġej il-Prim Ministru tal-Estonja Jüri Ratas se jkun fi Strasburgu biex jindirizza l-plenarja tal-Parlament Ewropew u hemmhekk mistenni jispjega l-prijoritajiet ewlenin għas-sitt xhur li ġejjin.

Aqra aktar

Malta tingħaqad fit-tislima lil Kohl

Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej u Djalogu Soċjali Aaron Farrugia attenda għaċ-ċerimonja Ewropea li qed tfakkar il-memorja tal-eks Kanċillier tal-Ġermanja Dr Helmut Kohl, fejn fiha huwa rrappreżenta l-Gvern Malti.

Din iċ-ċerimonja saret fil-Parlament Ewropew, u għaliha attendew l-ogħla awtoritajiet, kemm mill-Ewropa kif ukoll minn pajjiżi oħra madwar id-dinja. Is-Segretarju Parlamentari esprima l-ħsibijiet tiegħu dwar is-sinifikat importanti ta’ din iċ-ċerimonja li qed tikkommemora l-ħidma ta’ persuna li kellha viżjoni kbira Ewropea ta’ għaqda u sinerġija. Aaron Farrugia rrimarka fuq il-ħtieġa li l-ħidma b’eżempju ta’ dan iċ-ċittadin onorarju Ewropew tibqa’ tiġi meħuda bħala ispirazzjoni.

Aqra aktar

Il-Presidenza mil-lenti ta’ ġurnalisti bbażati Brussell

 

Il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea qed tkun analizzata minn għadd ta’ ġurnali barranin li fl-aħħar jiem taw il- verdett tagħhom dwar dak li nkiseb tul is-sitt xhur li Malta għamlet fit- tmun. Ż̇ewġ ġurnalisti influwenti bbażati Brussell li jaħdmu ma’ tnejn mill-iktar aġenziji importanti għar-rapportaġġ dwar dak kollu li għandu x’jaqsam mal- Unjoni Ewropea, kellhom opinjonijiet ċari ħafna dwar il-Presidenza Maltija.Aqra aktar

Marka tajba għall-Presidenza Maltija

It-tletin ta’ Ġunju ta’ din is-sena jfisser ukoll tmiem l-ewwel esperjenza ta’ Malta fit-tmun tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea.

Kienu sitt xhur li matulhom Malta kienet fit-tmun tal-aġenda Ewropea u għal iktar minn darba l-lenti kienet fuq pajjiżna fejn iltaqgħu mexxejja ewropej, uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, burokratiċi u esperti.

Bit-tmiem tal-Presidenza jfisser ukoll li ssir analiżi dwar dak li nkiseb u dak li seta’ nkiseb iktar huma diversi l-ġurnalisti li jagħmlu l-analiżi tagħhom.

Numru ta’ ġurnalisti flimkien għamlu l-analiżi tagħhom għall-ġurnal Politico.

Aqra aktar

FILMAT: Il-Prim Ministru b’messaġġ fl-aħħar jum tal-Presidenza Maltija

30 ta’ Ġunju 2017 – Din hija d-data li timmarka t-tmiem tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Din kienet l-ewwel Presidenza għal pajjiżna, Presidenza ta’ suċċess li żammet il-bżonnijiet taċ-ċittadini fiċ-ċentru. Fil-fatt kienu bosta l-figuri importanti u l-ġurnali li faħħru l-Presidenza ta’ pajjiżna, Presidenza li ġiet deskritta bħala “a tough act to follow”  u li ġiet mfaħħra minn figuri importanti bħal President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker u l-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk.

Aqra aktar

Send this to a friend