Eks Segretarju Ġenerali tal-PN jgħid li lill-Prim Ministru jixraqlu l-porn

Paul Borg Olivier ħass li kellu jgħid li lill-Prim Ministru Joseph Muscat tixraqlu l-pornografija.

Forsi għax għandu ħafna ħin liberu fuq idejh, daħal fuq ‘google translate’ u fittex ‘gvern korrot’ bl-Ażerbajġani.

Ferħan bir-riżultat, tefa’ kollox fuq Facebook…u qal lill-Prim Ministru li l-kelma ‘porno’ tixraqlu.

Imġieba tipika tal-estremisti li bihom qed jiddawwar il-Kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil.

Aqra aktar

Il-każ tas-sess fil-karozza: AKTAR PASSI LEGALI

Il-ġimgħa li għaddiet, irrapportajna li ttieħdu passi legali fil-konfront ta’ persuna li injorat it-twissijiet tal-Pulizija u xerrdet filmat ta’ koppja tagħmel atti sesswali f’karozza.

Waqt il-programm Pjazza, l-avukat tal-vittmi, Andy Ellul, qal li fis-sigħat li ġejjin se tkun ippreżentata kwerela oħra. Dan biex il-Pulizija ma jinvestigawx biss l-użu ħażin ta’ kompjuters u mowbajls, li minnha nfisha tfisser piena ta’ erba’ snin ħabs u multa ta’ €23,000, iżda tinvestiga wkoll taħt l-att dwar it-telekomunikazzjoni. Jekk jinstab li jkun inkiser dan l-att, hemm multa oħra ta’ €23,000.

L-avukat saħaq li l-poplu għadu ma fehemx il-konsegwenzi legali li dan it-tip ta’ filmat ikun imxerred. Forsi fehem biss li t-tixrid ta’ porn iwassal għal sentejn priġunerija, però hemm ħafna iktar konsegwenzi legali. Dik il-persuna li xerrdet il-filmat minkejja l-avviżi tal-Pulizija, per eżempju, esponiet lilha nfisha kemm kriminalment kif ukoll ċivilment.

Aqra aktar

BEJTA SĦIĦA ta’ nies jużaw ritratti ta’ porn stars imbagħad jirrikattaw…

Rapporti fuq mezzi tax-xandir Ingliżi qed jgħidu li fil-belt Marokkina Oued Zem, madwar 3,000 persuna taqla’ l-għixien tagħha permezz tas-sess u t-teknoloġija.

Grupp imdaqqas ħafna ta’ nisa jirnexxilhom jattiraw irġiel online, iġiegħluhom jagħmlu atti sesswali online, u wara jheddu li għandhom il-filmati. B’hekk ikunu jistgħu jitolbu l-flus biex dawn il-filmati ma jkunux ippubblikati. Il-mezzi tax-xandir Ingliżi qed isegwu l-istorja b’interess partikolari għax ħafna mill-vittmi huma rġiel Ingliżi. Dawn qed ikunu mhedda li filmati u ritratti se jispiċċaw għand ħbieb u membri tal-familja.

Aqra aktar

Jissuġġerixxi counselling minflok ħabs għal min jara l-porn fuq it-tfal

Uffiċjal għoli Ingliż speċjalizzat fl-atti kriminali relatati mal-pornografija fuq it-tfal għamel suġġeriment li ħasad lil bosta. Qal li n-nies m’għandhomx imorru l-ħabs jekk jinqabdu jħarsu lejn stampi pornografiċi ta’ tfal u ma jkunux ta’ theddida fiżika.

Il-kuntistabbli ewlieni Simon Bailey huwa irrapportat isostni li uffiċjali għandhom jiffokaw fuq dawk li verament jabbużaw mit-tfal jew inkella li jużaw l-internet biex iġiegħlu lil min ikun abbużiv. Bailey insista li dawk li jinqabdu jħarsu biss, għandhom jingħataw servizz ta’ counselling u riabilitazzjoni.

Aqra aktar

Jammetti li kellu aktar minn 9,000 ritratt u filmat ta’ porn ESTREM fuq tfal

Ċertu David Carey minn North Tyneside fl-Ingilterra wieġeb ħati li kellu fil-pussess tiegħu aktar minn 9,000 ritratti u filmati ‘estremament offensivi’ ta’ tfal. Uffiċjali tal-Pulizija qed jgħidu li huma fost l-iktar materjal gravi li qatt ġie f’idejhom. Minbarra li ammetta li kellu din il-librerija fil-pussess tiegħu, ammetta wkoll li ddistribwixxa materjal ta’ dan it-tip lil ħaddieħor.

Ir-raġel ta’ 33 sena kellu wkoll 73 ritratt u 91 filmat ta’ pornografija estrema fejn in-nies jagħmlu s-sess mal-annimali. Carey, li jgħix ma’ ommu anzjana, ammetta 13-il offiża miġjuba kontrih bejn l-2012 u l-2016.

Il-każ tiegħu se jkompli jinstema’ lejn l-aħħar ta’ Marzu u sadanittant tqabbad jara psikjatra. Huwa tqabbad jiffirma f’reġistru ta’ persuni li għamlu offiżi sesswali u kien rilaxxat fuq libertà proviżorja.

Aqra aktar

‘MILF’ l-iktar imfittxija mill-Maltin li jaraw il-pornografija

‘Milf’, li hija referenza għal omm attraenti mhux ħażin tant li tqanqal lil dak li jkun, hija dik li jfittxu l-iktar il-Maltin li jesploraw pornhub, waħda mill-iktar siti popolari tal-pornografija.

Meta ħarġu l-istatistika għas-sena li għaddiet urew ukoll li l-Maltin fittxew żewġ nisa flimkien ta’ spiss u nisa maturi.

Dawk b’sidirhom imdaqqas ukoll kienu mfittxija ħafna, bħalma kienu dawk iżgħar fl-età, għalkemm fil-ħames post. Il-Maltin li daħlu fis-sit għamlu medja ta’ tmien minuti u n-nisa li daħlu fis-sit ammontaw għal 33%.

Aqra aktar

40 tifel jew tifla Maltin f’każijiet marbuta ma’ PORN

Matul din is-sena, il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ Welfare Soċjali, ħadet azzjoni dwar 74 rapport relatat ma’ pornografija u abbuż ta’ tfal online, li minnhom 40 kienu ta’ tfal Maltin.

Il-Ministru għal Familja Michael Farrugia qal fi tweġiba għall-mistoqsija tad-Deputat Laburista Etienne Grech li l-2,017 rapport li saru fl-ewwel 10 xhur ta’ din is-sena diġà qabeż ir-rekord ta’ 204 rapporti li kienu rreġistrati s-sena li għaddiet.

Mill-2011 sa llum kien hemm  942 rapport li minnhom ittieħdet azzjoni fuq 649 każ. L-għadd ta’ tfal Malti involuti f’dawn il-każi kienu 160.

 

Send this to a friend