persuni vulnerabbli – One News

Notifiki

Carmelo Abela jwissi kontra d-distanza soċjali fl-Ewropa li tissarraf f’iżolazzjoni tal-anzjani

Il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, Carmelo Abela, nhar il-Ħamis wara nofsinhar ipparteċipa f’konferenza diġitali informali ta’ livell għoli tal-Ministri għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali tal-Unjoni Ewropea sabiex jiddiskutu l-implikazzjonijiet tal-Coronavirus, fuq is-sistemi tal-impjieg u l-politika soċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-laqgħa kienet organizzata mill-Presidenza Kroata tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u kienet ippreseduta minn Brussell minn Josip Aladrović, Ministru tax-Xogħol u l-Pensjoni, u Vesna Bedeković, Ministru għad-Demografija, Familja, Żgħażagħ, u l-Politika Soċjali. Matul it-telekonferenza, il-Ministri tal-Unjoni Ewropea qasmu u ddiskutew l-isfidi u l-esperjenzi li qed jiffaċċjaw il-pajjiżi rispettivi tagħhom, b’mod partikolari l-ħtieġa li jgħinu lill-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. Aqra aktar

Malta fuq quddiem fl-għajnuna li tingħata lil persuni vulnerabbli

20,000 familja fosthom fosthom anzjani u persuni b’diżabilita’ qegħdin jibbenefikaw minn skema ta’ għajnuna b’investiment ta’ tmint mitt elf ewro fit-tqassim ta’ ikel bnin u sustanzjuż.

Id-direttur tas-Servizzi Korporattivi Stephen Vella fi ħdan il-Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali spjega kif permezz tal-iskema mħallsa minn Fondi Nazzjonali, il-Gvern jagħti l-għajnuna meħtieġa lill-familji bil-għan li jkunu jistgħu jkampaw mal-ħajja u fl-istess waqt jiġu mgħejjuna sabiex joħorġu miċ-ċirku tal-faqar.Aqra aktar

€47 miljun minn Fondi Ewropej għal inklużjoni ta’ persuni vulnerabbli fid-dinja tax-xogħol

L-Aġenżija Jobs Plus qed tibbenefika minn total ta’ €47 miljun minn Fondi Ewropej taħt il-programm Soċjali Ewropew 2014-2021 sabiex dawk inattivi u vulnerabbli jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Dan intqal mis-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej u d-Djalogu Soċjali Aaron Farruġa fil-Parlament waqt aġġornament fuq l-Aġenzija Jobs Plus.

Aqra aktar

Ftehim li se jibbenefikaw minnu persuni vulnerabbli

Il-Presidents’ Trust u l-Federazzjonj Maltija ta’ Organizzazzjonijiet Persuni b’Dizabiltà ffirmaw ftehim ta kollaborazzjoni fuq l-inizjattiva ta’ impjiegi għal persuni vulnerabbli.

L-inizjatttiva bdiet fl-2016 u b’dan il-ftehim se jintlaħqu ferm iktar żgħażagħ permezz ta’ Supported Employment Programme. Il-Presidents’ Trust tipprovdi wkoll sistema ta’ mentoring għal dawn iż-żgħażagħ u issa, minn dan il-ftehim, se jkun provdut ukoll job coaching, skills building u gwida fuq il-post tax-xogħol. 

Ikompli jitqassam l-ikel ffinanzjat mill-istat għal dawk l-aktar vulnerabbli

 

Il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia għamel żjara fiċ-Ċentru LEAP! tal-Mosta fejn is-Sibt filgħodu kien għaddej it-tqassim tal-ikel ffinanzjat mill-istat għal dawk l-aktar vulnerabbli.

Il-Ministru Farrugia qal illi wara li s-sena l-oħra beda jitqassam l-ikel kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea, il-qagħda finanzjarja eċċellenti tal-pajjiż ippermettiet li titnieda skema oħra ffinanzjata mill-istat.

Aqra aktar

Send this to a friend