perikoluż – One News

Notifiki

Raġel arrestat f’Għawdex fuq sewqan perikoluż u reżistenza

Raġel ta’ 30 sena miż-Żejtun ġie arrestat mill-Pulizija f’Għawdex wara li allegatament saq b’manjiera perikoluża bil-karozza tiegħu f’Marsalforn. Dan filwaqt li allegatament rreżista bil-forza li jiġi arrestat mill-Pulizija.

Kienu għall-ħabta ta’ nofs il-lejl, x’ħin il-Pulizija fl-Għassa r-Rabat, Għawdex, ġew infurmati li hemm raġel qiegħed ikisser xi umbrellel fil-bajja u anke saq bil-vettura tiegħu fuq is-siġġijiet li hemm max-xatt.

Aqra aktar

Perikoluż

 

Kull darba li staqsewni għal kelma waħda biex niddeskrivi lill-Kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil, iddeskrivejtu bħala perikoluż.

Nista’ ngħid li wara l-elezzjoni ġenerali kkonfermajt dan il-ħsieb iktar minn qatt qabel.

Fl-aħħar erba’ snin li fihom rajtu jmexxi l-Partit Nazzjonalista Busuttil deher bħala bniedem ‘bitter’, xi kultant kattiv u bniedem li jaħseb li għalih japplikaw liġijiet u regoli differenti minn dawk li japplikaw għall-kumplament tas-soċjetà. Dan fl-istess waqt li jattakka lil ħaddieħor li jagħmel hekk.

Aqra aktar

Eġizzjan perikoluż deportat minn Għawdex

• Mill-pulizija jgħidu li aġixxew biex tkun evitata traġedja

Operazzjoni tal-pulizija ta’ Għawdex u d-Dipartiment tal-Immigrazzjoni waslet biex Eġizzjan ta’ 25 sena kien deportat lejn il-Kajr, l-Eġittu.

Fil-jiem li għaddew il-pulizija waslitilhom informazzjoni li Hussein Hamada kien qiegħed jaġixxi b’mod perikoluż ħafna f’diversi inħawi f’Għawdex fosthom f’Għajnsielem u Marsalforn. Intlemaħ isuq b’mod perikoluż ħafna, jum ieħor twaqqaf u kellu livell għoli ta’ alkoħol, weġġa’ tfajla u anke qala’ l-inkwiet f’wieħed mill-każini ta’ Għajnsielem.

Hamada ma kellu l-ebda konnessjoni ma’ Malta ħlief li kien ġie Malta għaliex missieru kien jaħdem f’pajjiżna. Missieru ma kienx ghadu jghix f’Malta u fil-fatt kellu permess ta’ residenza li ma ġġedidlux iktar.

Il-pulizija konxji tal-periklu li Hamada kien qieghed joħloq fis-soċjetà ħadet azzjoni immedjata u saru l-proċeduri biex jitkeċċa minn Malta.

Il-pulizija kienu qegħdin jinfurmaw lill-Maġistrat Joe Mifsud bl-iżviluppi fejn anke awtorizza biex passaport li kien ippreżentat fil-Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali jkun rilaxxat.

Minn informazzjoni li għandna Hussein Hamada kien deportat lejn il-Kajr ilbieraħ filgħaxija. L-istħarrig tal-pulizija tmexxa mill-Ispetturi Bernard Spiteri u Frankie Sammut.

Send this to a friend