passjoni – One News

Notifiki

Mijiet jitilgħu s-Salib tal-Għolja biex jgħixu l-Passjoni ta’ Kristu

F’xenarju li jgħaxxaq l-għajnejn minħabba l-ġmiel tan-natura, is-Salib tal-Għolja lbieraħ filgħaxija nbidel f’post ta’ qima u riflessjoni għal dawn iż-żminijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa. Is-Salib tal-Għolja, fl-inħawi tas-Siġġiewi f’Ħamis ix-Xirka laqa’ ħafna nies li jitilqu b’pellegrinaġġ mill-Knisja Parrokjali tar-raħal u jerħulha lejn wieħed mill-aktar postijiet għolja fil-gżira.

Biex b’hekk għal darb’oħra l-mixgħela tas-Salib tal-Għolja mhux biss ġibdet interess qawwi imma kompliet mal-atmosfera ta’ ġabra u spiritwalità.

Aqra aktar

“Miġruħ minħabba fi dnubietna”

Hekk qal il-profeta Iżaija fuq Sidna Ġesu’ Kristu.  U hekk jismgħa r-rappreżentazzjoni li l-Propera Avgesco Drama Group tal-Ħamrun ser ikun qed itella’ din is-sena fl-okkażjoni tal-Ġimgħa Mqaddsa.  Din hija r-raba’ rappreżentazzjoni ħajja li ser ikun qed jorganizza dan il-grupp bis-sehem sħiħ tal-Kunsill Lokali tal-Ħamrun, fejn għaldarba oħra iz-zuntier tal-parroċċa San Gejtanu ser jinbidel fil-belt ta’ Ġerusalem, biex twassal lil dawk preżenti l-ġrajja ta’ din l-akbar imħabba.

Aqra aktar

Id-dramm tal-passjoni għal sena oħra f’Bormla

‘Sa mill-ewwel passi ta’ tfuliti niftakar lil missieri li kien ferħan bija, anki b’ ħija. Sa minn ċkuniti kont immur ma’  missieri fuq il-baħar għax dak kien l-uniku għejxien tagħna. Imbagħad bdejt nikber u bdejt infendi għall- rasi.  Id-dinja u ta’ madwarna ftit skoprejtha. Sakemm darba fost l-oħrajn kien jum mhux bħall-oħrajn. Fil-bogħod rajt dija bħal tax-xemx illi għoddha kemmxitli għajnejja. Sa mill-ewwel passi ta’ tfuliti qatt ma rajt daqshekk bjudija. Lanqas biss kelli l-ħila nżomm għajnejja miftuħin. Staqsejt bejni u bejn il-kuxjenza tiegħi jekk kontx qiegħed noħlom! Imma noħlom ma kontx.’
Aqra aktar

Send this to a friend