passaport – Page 2 – One News

Notifiki

Il-passaporti Maltin se jkunu kollha biometriċi

Sal-aħħar ta’ din is-sena hu mistenni li kull passaport validu jkun biometriku. 

Dan se jagħmilha possibli biex filwaqt li tiżdied is-sigurtà ta’ dan id-dokument tant importanti, iċ-ċittadini Maltin ikunu jistgħu jużaw faċilitajiet awtomatiċi f’diversi ajruporti internazzjonali. Aqra aktar

Min joffri kontribut eċċezzjonali lil Malta jista’ jieħu ċittadinanza

Barranin li jistgħu joffru kontribut siewi fl-oqsma tax-xjenza, ir-riċerka, l-isport, l-arti u il-qasam tal-kultura se jkunu jistgħu jsiru ċittadini Maltin.

Meta ntroduċa l-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar iċ-Ċittadinanza Maltija, l-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonniċi qal li din il-liġi qed iddaħħal triq oħra biex isiru Maltin dawk il-barranin li jgħollu l-livell f’dawn l-oqsma.

Biex ikunu eliġibbli, dawn il-barrani jridu jkun wettqu servizzi eċċezzjonali għar-Repubblika ta’ Malta jew lill-umanità, jew li n-naturalizzazzjoni tiegħu hi ta’ interess eċċezzjonali għar-Repubblika ta’ Malta.Aqra aktar

Ġie Malta b’dokumenti foloz

Serb ta’ 41 sena kien ikkundannat disa’ xhur ħabs sospiżi għal sentejn wara li ammetta li daħal Malta b’dokumenti foloz.

Huwa wasal Malta l-Ġimgħa b’titjira mill-Bulgarija u mill-ewwel kontrolli tal-Pulizija tal-Immigrazzjoni rriżulta li kellu dokumenti foloz.

Id-Difiża irrimarkat li l-akkużat ikkollabora mill-ewwel mal-awtoritajiet u ammetta fi stadju bikri. Qalet ukoll li lest iħalli Malta immedjatament jekk il-Qorti tikkundannah għal sentenza sospiża.

Huwa se jinżamm taħt detenzjoni sakemm jaqbad titjira lura lejn pajjiżu l-Ħadd.

Jinqabdu b’dokumenti foloz

Fi tliet każi separati, tliet irġiel tressqu l-Qorti akkużati bil-pussess ta’ dokumenti foloz.

Il-passaporti foloz kienu interċettati waqt kontrolli fl-ajurport f’mument fejn l-arranġament taż-Żona Schengen huwa temporanjament sospiż. Dan minħabba s-summit li se jsir f’pajjiżna l-ġimgħa d-dieħla.

Aqra aktar

Ta’ 19-il sena, jinqabad b’dokumenti foloz malli jirfes hawn Malta

Frank Agyei, li għandu 19-il sena u li ġej mill-Ghana ngħata senteza ta’ tliet xhur priġunerija sospiżi għal sena, wara li ġie akkużat li kellu dokument tal-ivjaġġar u karta tal-identità foloz.

Il-ġuvni għandu permess tar-residenza Taljana u nqabad b’dawn id-dokumenti mal-wasla tiegħu hawn Malta, meta kien għadu fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta.

 

Ta’ Malta huwa fost l-ogħla programmi, u fost l-aktar diffiċli

Meta Prim Ministru Ungeriż Viktor Orbán jiddiskuti l-immigrazzjoni, ma tantx iżomm lura fi kliemu, sakemm m’hemmx fin-nofs il-flus. Hekk josserva l-ġurnal Politico.

Orbán tkellem b’saħħa dwar il-migrazzjoni, tant li sejjaħ referendum dwar l-iskema tal-kwoti kontroversjali tal-Unjoni Ewropea għar-rilokazzjoni tar-refuġjati. Jemmen fil-“kontroll totali” tal-fruntieri esterni tal-Unjoni kif ukoll fil-ħolqien ta’ “belt ġganteska għar-refuġjati” fil-Libja biex jiġu proċessati talbiet għall-ażil.

Fl-istess ħin Budapest qiegħda toffri permessi ta’ residenza lil ċittadini li ġejjin barra mill-Unjoni Ewropea.  Qiegħda toffri aċċess bla viża għal żoni Schengen tal-Unjoni Ewropea, għas-somma ta’ €300,000 minfuqa fuq bonds li nħolqu apposta mill-Gvern Ungeriż.

Aqra aktar

Jinqabad jipprova juża passaport ta’ ħaddieħor

Libjan intbagħat sitt xhur ħabs wara li prova juża l-passaport ta’ xi ħadd ieħor. Il-każ seħħ nhar il-ħadd meta fic-check in tal-ajruport il-Libjan wera passaport li ma kienx tiegħu. Wara li ħarab għal darba tnejn il-mistoqsija diretta jekk l-akkuża kontrih hijiex minnha, l-Libjan wieġeb li ma kienx jaf li ma tistax tuza l-passaport ta’ ħaddiehor.

Aqra aktar

Send this to a friend