Busuttil u l-establishment tiegħu jibqgħu negattivi

Il-Kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil, f’intervista fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista għal darb’oħra ħareġ ibeżża’ u jattakka investiment fil-qasam tas-saħħa ta’ €200 miljun  li ser jibbenefika minnu l-poplu Malti u Għawdxi mingħajr joħroġ ċenteżmu, filwaqt li l-ħaddiema kollha għandhom xogħolhom garantit , b’aktar opportunitajiet għal futur.

Aqra aktar

JIKKONFERMA: favur tkabbir tal-art fil-Freeport u kontra r-residenti

Permezz taż-żewġ Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali ta’ Birżebbuġa, li ħadu l-linja tiegħu u marru kontra r-residenti, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kkonferma li huwa favur aktar tkabbir tal-Freeport fuq art ODZ u għalhekk favur aktar tniġġiż u inkonvenjenzi għan-nies tal-madwar.

Permezz ta’ mozzjoni, il-Kunsill Lokali ta’ Birżebbuġa vvota biex jikkundanna kliem il-Kap tal-Oppożizzjoni fuq l-espansjoni tal-Port Ħieles.

Fi stqarrija l-Partit Laburista nnota li Simon Busuttil kompla għaddej bl-istess manuvri tal-establishment politiku li huwa mmilita fih u li llum qed imexxi, billi qed ikompli joħloq aktar inkovenjenzi għan-nies tan-naħa ta’ isfel ta’ Malta billi dak kollu li jniġġeż aktar u li huwa ta’ detriment għan-nies, qed jipproponi li ‘jintefa’ f’din in-naħa tal-pajjiż.

Aqra aktar

Busuttil kontra r-residenti ta’ Birżebbuġa u s-South kollu

Jekk qatt kien hemm bżonn ta’ xi konferma ta’ kemm Simon Busuttil fil-kwistjoni kollha li qajjem dwar l-Università Amerikana, rikeb biss fuq il-karru tal-ambjentalisti, ta’ min verament kellu xi mistoqsijiet ġenwini dwar il-proġett u l-impatt ambjentali tiegħu, ħadha llum bi stqarrija li l-Front kontra l-ODZ ħareġ b’rabta mal-espansjoni tal-Freeport.

Il-Front kontra l-ODZ m’għamilx bħal Kap tal-Oppożizzjoni li l-ewwel qal li ODZ is ODZ, imbagħad beda jdur u jgħaqqad aktar minn pinnur mar-riħ skont dak li jinqala’, biex il-qofol ta’ kollox intlaħaq issa, meta ħareġ jitkellem favur ta’ aktar tniġġiż għar-residenti ta’ Birżebbuġa u l-madwar, iżda laqa’ dak li qal il-Prim Ministru Joseph Muscat, li ma jaqbilx li għandu jkun hemm aktar espansjoni tal-Freeport.

Aqra aktar

Simon Busuttil kommess li jżid it-tniġġiż fin-naħa t’isfel ta’ Malta

Mill-Kap tal-Oppożizzjoni mdorrijin nisimgħu biss negattività u tgħajjir, bla qatt ma jgħid x’jagħmel hu jekk jieħu t-tmexxija tal-pajjiż f’idejh. Imma din id-darba, f’okkażjoni rari ħafna, qalilna x’biħsiebu jagħmel. Simon Busuttil irid jespandi l-Freeport. Jekk ma tridx fuq art barra miż-żona tal-iżvilupp. Taret mar-riħ l-wegħda tiegħu li “ODZ is ODZ”.

Fi stqarrija l-Partit Laburista nnota li bla wisq taħbil tal-moħħ, Busuttil qabad u ddeċida li jrid jibni fuq art agrikola. Irid ikabbar dak li għar-residenti ta’ Birżebbuġia u l-madwar diġa jfisser inkonvenjent. Dan huwa l-istess Simon Busuttil li kien parti integrali mill-Gvern li fin-naħa ta’ isfel ta’ Malta tefa’ powerstations, impjant taż-żibel, impjant tad-drenaġġ, u tant oħrajn. Għall-amministrazzjoni preċedenti, ir-residenti tan-Nofsinhar kienu tat-tieni klassi.

Aqra aktar

Poke (Si)mon Go

Bħalissa kulħadd ifittex il-pokemon. Smajt bi stejjer li barra minn Malta kien hemm min ħabat bil-karozzi, xi ħadd kaxkar xi stage miegħu u f’Malta, min taparsi sab wieħed f’xi wc f’Għawdex. Kulħadd iridu lil Pokemon. Nammetti li l-logħba, jekk trid isejjħilha hekk, għadni ma fhimtiex mija fil-mija u miniex ċert lanqas jekk hux din il-fuss li hawn fuqha hux esaġerat, iżda bħal kollox, illum pokemon, ilbieraħ yolo, ilbieraħt’lura planking u d-dinja sejra hekk.

Pero f’Malta qed nilgħabu logħba oħra wkoll. Dejjem inkunu avant garde aħna. Qed nippruvaw inftttxu l-kredenzjali tal-Kap tal-Oppożizzjoni.

Aqra aktar

Kunsill jiżvina bit-tmexxija ta’ Said

Meta l-aħwa Said kienu qed igawdu fin-Nadur u jqassmu xogħolijiet b’direct orders lil xulxin, il-Kunsill kien qed jitlef il-flus. Osservazzjonijiet ta’ kumpanija tal-awditjar indipendenti jindikaw it-tmexxija finanzjarja tal-aħwa Said waħda inkompetenti u nieqsa minn kull sens ta’ responsabilità. Dan huwa biss dettall ieħor mill-bosta li nistgħu niżvelaw dwar tal-Ganga.

Aqra aktar

Oppożizzjoni li tiskot meta tintalab opinjoni

“Deborah Schembri qaltli li ma tajniex proposti. Li hu tagħha intihula: tagħtna l-abboz xahar ilu u nirringrazzjaha”.

Kliem li tenna x-shadow Minister Ryan Callus fil-Parlament, dwar is-skiet tal-Oppożizzjoni meta kienet ikkonsultata dwar l-att li se jwaqqaf l-Awtorità tal-Artijiet. Illum dan qed ikun diskuss fl-istadju ta’ tieni qari.

Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Simplifikazzjoni Amministrattiva Deborah Schembri qalet li l-liġi għaddiet għand l-Oppożizzjoni aktar minn xahar ilu, iżda ma waslet ebda forma ta’ risposta.

Dan mikejja kemm il-Partit Nazzjonalista rikeb il-karru tal-ambjentalisti kull meta kien propost żvilupp ewlieni f’pajjiżna u minkejja kemm għajjat li dan il-Gvern għandu jimxi b’mod differenti fejn tidħol l-użu tal-art.

Aqra aktar

PN jerġa’ jipprova jxekkel l-IIP

Il-Programm ta’ Ċittadinanza b’ investiment li s’issa ġab lejn pajjiżna iktar minn mitejn miljun ewro, reġa’ fil-mira tal-Partit Nazzjonalista, li qed jerġa jipprova jitfa’ l-bsaten fir-roti.

Aqra aktar

Send this to a friend