Partit Laburista – Page 4 – One News

Notifiki

“Budget li wera kemm dan il-Gvern għandu għal qalbu n-nies” – Il-PM


“Qalulna li tlifna r-ruħ soċjali. F’dan il-Budget tajna risposta.”

Qal dan il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela waqt attività politika ta’ kull nhar ta’ Ħadd  li saret fir-Rabat Għawdex b’konformità mad-direttivi mill-Awtoritajiet tas-Saħħa.Aqra aktar

L-anzjani jibqgħu prijorità assoluta għal dan il-Gvern – Il-Veterani Laburisti

L-istennija għaddiet, il-budget inqara u r-reazzjoni ġenerali hija waħda pożittiva.

Fost dawk li ħarsu b’pożittività lejn dan il-budget huma l-anzjani, li għas-sitt darba qed jingħataw żieda finanzjarja sostanzjali fil-ġimgħa, biex minn żmien meta l-anzjani lanqas biss kienu jieħdu ż-żieda kollha tal-għoli tal-ħajja, issa mhux talli qed jieħdu din iż-żieda imma wkoll żieda sostanzjali oħra fil-pensjoni, li f’dawn l-aħħar sitt snin laħħqet aktar minn sbatax-il ewro fil-ġimgħa.Aqra aktar

Nannuh kien wieħed minn dawk li ħareġ il-flus biex jitwaqqaf il-Partit Laburista

“Mitt sena ilu. Tnax-il raġel iltaqgħu fi Triq San Ġwann il-Belt, fejn huma ħarġu ħamsa u għoxrin lira kull wieħed sabiex iffurmaw dak li llum huwa magħruf il-Partit Laburista.”

 Ħafna minn dawn it-tnax kienu ħaddiema t-tarzna, bi ftit minnhom kienu ġejjin minn setturi oħra, fosthhom Ġianni u Robert Bencini, tewmin mill-Belt Valletta.Aqra aktar

Send this to a friend