parlament – Page 8 – One News

Notifiki

Marlene Farrugia ma tirtirax il-kelma ġbejna

Il-membri parlamentari Marlene Farrugia qalet lill-iSpeaker tal-Parlament Anġlu Farrugia li ma kinitx se tirtira l-kelma ġbejna li biha indirizzat lis-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri l-bieraħ fil-Kumitat Permanenti dwar l-Ambjent u l-Ippjanar tal-Iżvilupp.

Meta mitluba mill-iSpeaker biex tirtira l-kelma għax ma kienx lingwaġġ parlamentari, Marlene Farrugia qalet li fil-kuntest li qalitha kienet l-aktar kelma idonja u ma kinitx se tirtiraha. L-iSpeaker qal li allura se jieħu passi ulterjuri.

Il-kumitat kien qed jiddiskuti talba ta’ Godfrey Farrugia u Marlene Farrugia għal diskussjoni dwar il-proposta għall-estenzjoni taż-żona industrijali ta’ Bulebel.

Aġġornat: Il-PM jixtieq jara aktar parteċipazzjoni miż-żgħażagħ u n-nisa

Il-Prim Ministru Joseph Muscat kien qed jindirizza seduta parlamentari fejn iż-żgħażagħ iċċelebraw il-fatt li issa jistgħu jivvutaw hekk kif jagħlqu 16-il sena. Dan huwa avveniment li l-Prim Ministru sejjaħ bħala jum storiku meta l-kostituzzjoni ġiet emendata b’vot unanimu.

Huwa qal li dan jagħmilna kburin bħala pajjiż. Fakkar li disa’ snin ilu huwa kien kiteb artiklu jissuġġerixxi dan u beda d-dibattitu fejn illum jinsab kburi li wasalna sa hawn.

Aqra aktar

Illum l-ewwel seduta Parlamentari b’ħinijiet ġodda u aktar aċċessibbli

Fuq proposta tal-Gvern intlaħaq ftehim mal-Oppożizzjoni biex il-ħinijiet tal-Parlament ikunu emendati għal ħinijiet aktar aċċessibbli, wara li għal snin twal kien hemm ħafna diskussjonijiet iżda xejn azzjoni. Bħala konsegwenza, is-seduta Parlamentari ta’ kull nhar ta’ Erbgħa se tibda ssir mill-4.00pm sas-7.30pm. Il-perjodu li ġej se jservi bħala żmien ta’ prova biex eventwalent tittieħed id-deċiżjoni jekk il-ħin tal-Parlament ikunx emendat għas-seduti kollha.

Il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Helena Dalli rrikonoxxiet li dan hu pass ieħor importanti fil-ħidma għall-bilanċ bejn ir-responsabbiltajiet tax-xogħol u tal-familja kemm għall-membri Parlamentari nisa kif ukoll għall-irġiel. Fejn hu possibbli għandna nevitaw li nnaqqru l-ħin meta l-familja tkun miġbura. Dan l-impenn juri li wara ħafna snin nitkellmu dwar il-bżonn li l-Parlament jopera b’mod iktar family friendly, din il-bidla se tibda titwettaq, qalet il-Ministru Helena Dalli waqt li esprimiet ix-xewqa li din il-miżura tkun estiża għall-ġranet kollha.

Aqra aktar

Simon Busuttil u Marlene Farrugia fost l-iktar li fallew seduti Parlamentari

L-ewwel xhur ta’ leġiżlatura ġdida qed juru titjib fl-attendenzi tal-Membri Parlamentari meta mqabbla ma’ leġiżlaturi oħra. Din hi l-ewwel darba li s-sistema tal-multi għal dawk li ma jattendux seduta Parlamentari mingħajr raġuni bdiet mill-bidu tal-leġiżlatura wara li kienet introdotta mill-ewwel Gvern ta’ Joseph Muscat bil-Prim Ministru jinsisti li bħalma bniedem ma jistax ifalli x-xogħol mingħajr raġuni hekk ukoll Membru Parlamentari ma jistax jaqbeż seduta jekk mhux ġustifikat għalkollox. Il-fatt li Membru Parlamentari jitħallas l-onorarja skont kemm jattendi kienet wegħda elettorali fil-manifest elettorali tal-2013 u eventwalment saret realtà fost ħafna bidliet maħsuba biex idaħħlu iktar serjetà u kontabbiltà fost il-politiċi.

Aqra aktar

Delia ddisprat biex isalva postu

Illejla fil-Parlament, il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia ried li l-parlament jieqaf jitkellem dwar il-budget u jiddiskuti dak li ħabbru lbieraħ fid-dimostrazzjoni nazzjonali is-soċjetà ċivili , fejn bħal Partit Nazzjonalista, riedu li jitneħħa l-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali.

Aqra aktar

FILMAT: L-istqarrija tal-Gvern fil-Parlament dwar il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia

Fir-reazzjoni tiegħu fil-Parlament għall-qtil tal-blogger Daphne Caruana Galizia il-Prim Ministru spjega li l-Gvern għamel kuntatt mal-Gvern Amerikan sabiex l-FBI jassistu fl-investigazzjoni. Huwa żied jgħid li se jara li ssir ġustizzja u li jekk xi ħadd ħaseb li jista joqtol lil xi ħadd u jgħaddiha lixxa f’dan il-pajjiż kien sejjer żbaljat.

Aqra aktar

Send this to a friend