parlament – Page 7 – One News

Notifiki

Jason Azzopardi ma jirrepetix l-allegazzjonijiet fil-qorti

Fil-bidu tas-seduta ta’ dalgħodu waqt il-Kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tat-tliet akkużati bil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, l-avukat Martin Fenech li qed jidher għal Vince Muscat oġġezzjona għal dak li qal id-deputat Jason Azzopardi bl-immunità Parlamentari, meta allega li l-akkużati ġew mgħarrfa minn qabel bl-arrest tagħhom.

Aqra aktar

L-Ispeaker iwieġeb ilmenti dwar petizzjoni online

Fi stqarrija uffiċjali mill-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia intqal li saret referenza għall-ilmenti li dehru fuq is-social media u fil-ġurnali online permezz ta’ iffirmar ta’ petizzjoni favur il-protezzjoni tal-embrijun li bħalissa tinsab miftuħa għall-firem fuq is-sit elettroniku tal-Parlament.

Aqra aktar

Konferenza dwar il-qagħda ta’ persuni milquta mill-‘fibromyalgia’ u l-ME fil-Parlament

L-Ispeaker Anġlu Farrugia mexxa l-ewwel konferenza dwar il-qagħda tal-persuni milquta mill-fibromyalgia u l-myalgic encephalomyelitis (ME), fil-Parlament.

L-Ispeaker irrefera għad-diffikultajiet tal-individwi milquta mill-mard ME, CFS u fibromyalgia u li ħafna minnhom jinsabu fi stat ta’ uġigħ kontinwu, għejja u eżawriment, minkejja li mad-daqqa ta’ għajn jidhru normali. Għal din ir-raġuni dawk milquta mill-fibromyalgia u l-ME jissejħu wkoll persuni b’diżabilitajiet li ma jidhrux (invisible disabilities).

Aqra aktar

Simon Busuttil kien ċar… kontra iktar għajnuna lill-koppji infertili

 

Jipprova kemm jipprova jiġbor ġiehu, id-deputat Nazzjonalista Simon Busuttil, kien ċar. Fil-parlament, meta qara diskors preparat, inqabad x’jemmen tassew.

Fi stqarrija l-Partit Laburista qal kif fil-parlament Simon Busuttil tkellem dwar l-emendi kollha għall-liġi tal-IVF fosthom l-iffriżar tal-embrijuni, prinċipju li diġa’ jinsab fil-liġi u d-donazzjoni tal-bajda u l-isperma.

Qal li wara li lbieraħ kien espost bħala insensittiv għal weġgħat ta’ bosta prova jagħti x’jifhem li hu kien qed jitkellem dwar id-diskussjoni li għad trid issir fuq is-surrogacy. Din gidba mill-bida sal-aħħar.

Traskrizzjoni ta’ dak li qal turi li Busuttil turi li qal li wieħed ma jistax jippretendi soluzzjonijiet jekk in-natura qaltlu le. Hu qal dan fil-konklużjoni ġenerali għad-diskors li fiha attakka l-bidliet kollha proposti.  Busuttil qal hekk:Aqra aktar

Giovanni Curmi Higher Secondary School tan-Naxxar fil-Parlament

“Filwaqt li huwa importanti ħafna li nisimgħu leħen l-istudenti żgħażagħ fuq temi ta’ importanza nazzjonali, anke f’livell istituzzjonali bħalma hu l-Parlament ta’ Malta, wieħed ukoll irid jagħraf l-importanza ta’ dan il-proċess bħala mezz utli li permezz tiegħu intom tiżviluppaw il-ħiliet u t-talenti tagħkom fir-riċerka, fl-analiżi, u l-evalwazzjoni tas-suġġett, taslu għall-konklużjonijiet tagħkom, tippreparaw il-proposti tagħkom, u tippreżentawhom ħalli flimkien ma’ oħrajn, tagħtu l-kontribut għall-ġid komuni tal-Maltin u l-Għawdxin”, stqarr l-Ispeaker Anġlu Farrugia meta fetaħ is-seduta speċjali tal-istudenti ta’ Giovanni Curmi Higher Secondary School fil-Parlament.
Is-suġġetti diskussi matul din is-seduta kienu:

1. Id-drittijiet tal-mara u tat-tarbija fil-ġuf;
2. Il-media u ċ-ċittadini—id-dritt tal-espressjoni tal-kelma u l-assoċjazzjoni;
3. L-arti fil-curriculum nazzjonali tal-iskejjel;
4. L-arti (belle arte) u arti popolari fil-Programm Kulturali 2018;
5. It-tniġġiż fl-arja u l-użu ta’ vetturi tal-elettriku;
6. Il-ħarsien tal-ambjent naturali u storiku f’pajjizna u l-Outside Development Zone (ODZ).

Dwar ir-relazzjoni tal-omm u t-tarbija fil-ġuf, l-Ispeaker qal li d-dritt tal-individwu li jgħix u jgħix b’dinjità huwa assolut u jeħtieġ li jkun irrispettat u mħares. Id-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948 tagħraf id-dinjità tal-persuna umana bħala inerenti u l-bażi tad-drittijiet inaljenabbli u fundamentali tal-bniedem. Hu stqarr li d-dinjità tal-persuna umana hija s-sustanza bażika u essenzjali ta’ kull dritt imħares mil-Liġi Internazzjonali dwar id-Drittijiet u l-Libertajiet Fundamentali tal-Bniedem, inkluż li kull persuna għandha tgħix ħielsa, f’ambjent ġust, u fis-sliem u l-paċi. F’dan il-kuntest, l-Ispeaker elenka għadd ta’ dokumenti legali li jħarsu lill-ommijiet u t-tfal tagħhom, inkluż l-ulied f’ġuf ommhom.

Dwar l-Outside Development Zone (ODZ), l-Ispeaker Anġlu Farrugia qal li din hi meħtieġa sabiex ikun irregolat il-bini f’pajjiżna, kif ukoll sabiex ikun imħares l-ambjent, kemm dak mibni u naturali.

Huwa xieraq li dawk l-affarijiet li jiddistingwu lil Malta u lil Għawdex ikunu protetti. Għaldaqstant, hu xieraq li l-kampanja naturali, il-pajsaġġ rurali (inkluż l-għelieqi u l-irziezet), l-flora u l-fawna, il-postijiet storiċi, u l-ambjent marittimu jkunu mħarsa. L-awtoritajiet ikkonċernati għandhom iniedu aktar programmi ntiżi sabiex il-wirt ambjentali nazzjonali jkun, b’mod tanġibbli, mħares, protett, u jinżamm nadif u fi stat tajjeb.

Fir-rigward tal-proposta tal-istudenti dwar l-użu ta’ aktar vetturi li jaħdmu bl-elettriku sabiex jitnaqqas it-tniġġiż fl-arja, l-Ispeaker qal li llum f’Malta għandna karozzi li jitħaddmu bl-elettriku kif ukoll bil-gass (LNG). Waqt li l-użu ta’ dawn il-vetturi għandu jiżdied, huwa qal li l-awtoritajiet ikkonċernati għandhom ikomplu b’mod aktar deċiżiv—iżda b’konsultazzjoni wiesgħa malpubbliku—iwettqu pjan ta’ azzjoni fit-tul li jinkludi miżuri għal użu ta’ meżżi ndaf ta’ trasport f’pajjiżna.

L-Ispeaker tenna li fl-arti u l-kultura jidhru l-elementi li jsawru l-karattru Malti u Għawdxi. Għalkemm dawn ix-xejriet fl-arti u l-kultura f’Malta jistgħu jkunu influwenzati minn għamliet ta’ ħaddieħor, xorta waħda dak li hu Malti huwa parti essenzjali tal-poplu Malti u mill-memorja kollettiva tal-Maltin.

Marlene Farrugia ma tirtirax il-kelma ġbejna

Il-membri parlamentari Marlene Farrugia qalet lill-iSpeaker tal-Parlament Anġlu Farrugia li ma kinitx se tirtira l-kelma ġbejna li biha indirizzat lis-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri l-bieraħ fil-Kumitat Permanenti dwar l-Ambjent u l-Ippjanar tal-Iżvilupp.

Meta mitluba mill-iSpeaker biex tirtira l-kelma għax ma kienx lingwaġġ parlamentari, Marlene Farrugia qalet li fil-kuntest li qalitha kienet l-aktar kelma idonja u ma kinitx se tirtiraha. L-iSpeaker qal li allura se jieħu passi ulterjuri.

Il-kumitat kien qed jiddiskuti talba ta’ Godfrey Farrugia u Marlene Farrugia għal diskussjoni dwar il-proposta għall-estenzjoni taż-żona industrijali ta’ Bulebel.

Aġġornat: Il-PM jixtieq jara aktar parteċipazzjoni miż-żgħażagħ u n-nisa

Il-Prim Ministru Joseph Muscat kien qed jindirizza seduta parlamentari fejn iż-żgħażagħ iċċelebraw il-fatt li issa jistgħu jivvutaw hekk kif jagħlqu 16-il sena. Dan huwa avveniment li l-Prim Ministru sejjaħ bħala jum storiku meta l-kostituzzjoni ġiet emendata b’vot unanimu.

Huwa qal li dan jagħmilna kburin bħala pajjiż. Fakkar li disa’ snin ilu huwa kien kiteb artiklu jissuġġerixxi dan u beda d-dibattitu fejn illum jinsab kburi li wasalna sa hawn.

Aqra aktar

Send this to a friend