parlament – Page 17 – One News

PARLAMENT: Diskussa mozzjoni tal-Oppożizzjoni kontra l-Ispeaker

Illum qed tiġi diskussa mozzjoni tal-Oppożizzjoni wara li talbet reviżjoni tar-ruling tal-Ispeaker li ta kontra Jason Azzopardi wara li dan qal li l-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonniċi gideb fil-Parlament.

Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis qal fil-parlament li l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni li titlob revizjoni tar-ruling tal-Ispeaker kontra Jason Azzopardi li qal li l-Ministru Owen Bonnici gideb fil-parlament, kienet akkuża serja ħafna u tammonta għal vot ta’ sfiduċja fl-Ispeaker.

Aqra aktar

Kuntratti mpoġġija fil-Parlament: Ma kienx f’position of trust u ma kienx jaħdem f’procurement

Il-persuna li jaħdem fil-Fondazzjoni tal-Iskejjel ta’ Għada li dwarha qed isiru allegazzjonijiet fuqhu ma kienx qed jaħdem f’position of trust u lanqas ma kien jaħdem fis-sezzjoni tal-procurement.

Minkejja ħafna stqarrijiet mill-Partit Nazzjonalista, kuntratti mpoġġija fuq il-mejda tal-kamra tal-parlament juru kif Edward Caruana għamel biss għaxart t’ijiem fl-2013 b’kuntratt ta’ position of trust mal-Ministeru, u mhux mal-FTS. Ftit wara huwa temm il-kuntratt u mar jaħdem fil-Fondazzjoni għall-Iskejjel t’Għada minn Novembru tal-2013. Skond il-kuntratt li tpoġġa fil-Parlament, dan ma kienx f’position of trust iżda kuntratt ta’ servizz normali u ilu hekk ghal dawn l-ahħħr tliet snin.

Aqra aktar

Fil-Parlament Malti, Schulz jenfasizza r-rispett lejn pajjiżna

Dinjità u kuraġġ – b’dawn it-tnejn, Malta qed titratta l-problema tal-immigrazzjoni irregolari.

Qal dan Martin Schulz fil-Paralament Malti, li għal darb’oħra qal li ċ-ċokon ta’ bħal Malta ma jfisser xejn, anzi jfisser li se nkunu aktar preparati.

Schulz tenna għal darba darbtejn ir-rispett tiegħu lejn it-tmexxija Maltija u qal li pajjiżna preparat  bl-aqwa mod għas-sitt xhur li ġejjin. “I never in my term was invited to a plenary session at the beginning of a presidency. This is a good signal, a symbol that you are committed”.

Id-Deputat Prim Ministru Louis Grech qal li hemm bżonn li l-biża’ u l-inċertezza li tinħass bħalissa fl-Ewropa hemm bżonn ikunu indirizzati. Paċi, sigurtà u prosperità, minn naħa l-oħra, huma oqsma fejn il-proġett Ewropew huwa suċċess.

Aqra aktar

Id-dinja tirrapporta dwar bidla f’Malta

Aġenziji tal-aħbarijiet u ġurnali elettroniċi madwar id-dinja qed jirrapportaw b’mod propminenti dwar kif Malta saret l-ewwel pajjiż li għamlet illegali dik li jingħad li hija terapija biex tinbidel is-sesswalità ta’ persuni gay.
Aqra aktar

Aktar ħsejjes f’Birżebbuġa minn kemm huwa permessibbli

Rapport ikkummissjonat fl-2014 mill-Malta Freeport Terminals Ltd dwar il-livelli ta’ ħsejjes f’Birżebbugia u l-akwati, kawżati mix-xogħol fil-Port Ħieles, juri li ġeneralment dawn huma ogħla minn dawk permessibbli mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa kemm matul il-jum kif ukoll matul il-lejl.

Koppja tar-rapport tpoġġiet fuq il-Mejda tal-Kamra mill-Ministru għall-Kompetittività Emanwel Mallia għal mistpqsija parlamentari ta’ Anthony Agius Decelis. L-istudju sar bejn Frar tal-2014 u Jannar tas-sena l-oħra.

Aqra aktar

Tressqet il-mozzjoni biex tinżel l-età tal-kunsens mediku.

Tliet deputati tal-gvern ressqu mozzjoni privata fil-parlament biex tinżel għal sittax –il sena l-età tal-kunsens mediku.

It-tabib Godfrey Farrugia, li hu l-whip tal-grupp parlamentari u d-deputati Deo Debattista u Anthony Agius Decelis preżentaw il-mozzjoni lill-iskrivan tal-kamra biex issa tkun diskussa fil-parlament.

Kien waqt ONE NEWS Breakfast tat-Tlieta filgħodu li Farrugia żvela l-ħsieb wara din il-mozzjoni.

Aqra aktar

Nitkellmu mal-ewwel ambaxxatriċi Maltija fi ħdan il-Women in Parliaments Global Forum

Ħidma li ilha għaddejja minn mindu Justyne Caruana bdiet tokkupa siġġu fil-parlament waslet biex ġiet rikonoxxuta fuq livell internazzjonali, hekk kif inħatret ambaxxatriċi għall-Malta fi ħdan il-Women il-Parliaments Global Forum.

Is-Segretarju Parlamentari Justyne Caruana hija l-ewwel mara Maltija li se tokkupa l-kariga t’ambaxxatriċi għal Malta fi ħdan il-Women in Parliaments Global Forum.

Qabel is-seduta parlamentari, l-Ispeaker tal-Kamra Anġlu Farrugia ppreżenta l-kariga l-ġdida lil Justyne Caruana, kariga li għas-segretarju parlamentari hija riżultat tax-xogħol li għamlet tul is-snin kemm ilha tagħmel parti mill-parlament malti.

Hija kariga li tfisser ukoll li żdied ix-xogħol għal Justyne Caruana. F’din l-intervista temmet tgħid li tħares ‘il quddiem biex tonora l-obbligi li ġġib magħha l-ħatra t’ambaxxatriċi.

Aqra aktar

PARLAMENT: Talba biex jintlaħaq ftehim dwar it-talba tal-MAM u l-UĦM

L-iSpeaker Anġlu Farrugia llejla talab lill-membri tal-Gvern u l-Oppożizzjoni li huma membri tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi biex jużaw il-buonsens u jippruvaw jaslu fi ftehim biex tintlaqa’ t-talba tal-MAM u tal-UĦM li dan il-kumitat jinvestiga l-kuntratti bejn il-Gvern u l-Vitals Global Healthcare dwar il-privatizazzjoni tal-ispatrijiet – dak ta’ Għawdex, dak ta’ San Luqa u dak ta’ Karen Grech.

Aqra aktar

Send this to a friend