parlament – Page 10 – One News

Notifiki

It-tliet kandidati għal Deputat Mexxej f’diskussjoni fuq ONE

ONE HD  u ONE RADIO xandar diskussjoni bejn it-tliet kandidati għal Deputat Mexxej għall-affarijiet tal-Parlament, diskussjoni li matula ġew diskussi numru ta’ temi relatati ma’ din il-kariga importanti.

Il-Ministri Helena Dalli, Chris Fearne u Edward Scicluna wieġbu għad-domandi tal-ġurnalisti minn oqsma differenti tal-ħajja dwar għadd ta’ temi kurrenti u oħrajn marbuta mal-kariga li se jkunu qed jikkontestaw għaliha.

Aqra aktar

Il-Gvern ma jilqax l-emendi tal-Oppożizzjoni

Il-kumitat permanenti għall-konsiderazzjoni ta’ abbozzi ta’ liġi, presjedut minn Stefan Zrinzo Azzopardi, se jerġa’ jiltaqa’ għada l-Ġimgħa fis-2 p.m. biex ikompli jgħarbel klawsola klawsola l-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar iż-Żwieġ u Liġijiet oħrajn, imressaq mill-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza, Helena Dalli.

L-emendi kollha li l-Oppożizzjoni ressqet fl-istadju ta’ kumitat dwar l-inklużjoni tat-termini ‘omm’ u ‘missier’ ma ġewx aċċettati mill-Gvern.

Il-Viċi-Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario de Marco spjega li l-Opożizzjoni ma tridx iddgħajjef il-kunċett tal-ugwaljanza għax hi favur l-użu ta’ kliem favur l-ugwaljanza iżda temmen li għandha żżid l-għażla flok issir biss definizzjoni uniformi għal kulħadd.

Aqra aktar

M’hemmx kompromessi mal-prinċipji – Joseph Muscat

Il-Prim Ministru Joseph Muscat għalaq id-dibattitu fi stadju tat-tieni qari dwar il-liġi tal-ugwaljanza fiż-żwieġ.

F’diskors ibbażat fuq prinċipji, il-Prim Ministru għamilha ċara li l-gvern mhu se jaċċetta ebda emenda li titfa’ lill-persuni LGBTIQ fit-tielet kategorija.

“L-idea li jerġgħu jidħlu kunċetti ta’ husband u wife, u jkun hemm żieda ta’ spouse hija inaċċettabbli, kif se tkun inaċċettabbli kull emenda simili li fis-sustanza jew fl-ispirtu ixxellef il-kunċett tal-ugwaljanza. Scaremongering dwar “omm” u “missier”.  Jien missier u ma nemmen li qed jitteħidli xejn, anzi qed nagħti lil uliedna. Hemm min qed jgħid li għandna naċċettaw dawn l-emendi f’ gieħ l-għaqda. Ma nistgħux infittxu għaqda fuq pożizzjoni li tiddiskrimina,” tenna l-Prim Ministru.

Aqra aktar

In-Nisa Laburisti b’appell għall-Membri Parlamentari

  • Pass importanti lejn l-ugwaljanza

Nisa Laburisti appellat u ħadet l-okkażjoni biex tfakkar lill-Membri Parlamentari biex meta llejla jitkompla t-tieni qari tal-abbozz ta’ liġi dwar żwieġ indaqs, ma jkunx hemm aktar diskors madwar terminoloġija legali li qegħdha hemmhekk biex tipproteġi l-ugwaljanza ta’ kulħadd.

Nisa-Laburisti qalet dan għaliex qed tara li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista dawret id-dibattitu dwar l-ugwaljanza fiż-żwieġ f’battalja għal suppost protezzjoni ta’ kliem bħal omm u missier.

Aqra aktar

FILMAT: Edwin Vassallo jiddikjara vot kontra l-liġi tal-ugwaljanza fiż-żwieġ

Id-deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo iddikjara li se jivvota kontra l-liġi tal-ugwaljanza fiż-żwieġ.

“Ladarba din il-liġi hi kwistjoni ta’ kuxjenza jien niddikjara li se nivvota kontra. Jien nerfa’ r-responsabbiltà personali ta’ din id-deċiżjoni,” qal Edwin Vassallo li tenna li din hi għażla ta’ konvinzjoni mhux konvenjenza.

Iktar qabel id-deputat Nazzjonalista, Claudette Buttigieg, qalet li hi ma temminx li bil-liġi dwar l-ugwaljanza fiż-żwieġ se titneħħa Jum l-Omm u ddeskriviet bħala “iblah” lil min jaħseb li jista’ joħroġ b’xi idea hekk.

Din id-dikjarazzjoni ta’ Buttigieg u d-dikjarazzjoni ta’ Edwin Vassallo jkomplu juru l-qasma dwar din il-liġi fil-grupp parlamentari nazzjonalista anke jekk iddikjara li se jivvota favur il-liġi minħabba li fil-kampanja elettorali Simon Busuttil kien qal li l-Partit Nazzjonalista jaqbel ma’ żwieġ bejn persuni tal-istess sess.

Aqra aktar

“L-ERA tefgħet responsabbiltajiet ġodda fuq il-Gvern”

 

Il-Ministru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima Josè Herrera qal li l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorzi (ERA) tefgħet responsabbiltajiet ġodda fuq il-Gvern għax wara li nfirdet minn mal-Awtorità tal-Ippjanar saret il-korp ewlieni awtonomu responsabbli mill-ambjent.

Meta kien qed jitkellem dwar il-mozzjoni biex il-Kamra tapprova l-Estimi tal-awtorita, il-Ministru Herrera qal li dan kien ta’ ġid bla preċedent u huwa l-legat tal-ewwel legislatura tal-Gvern Laburista.

Aqra aktar

“It-tkabbir tal-ġid irid ikun bilanċjat biex jilħaq lil kulħadd”

 

“L-akbar sfida li għandu l-pajjiż illum hi li naraw li t-tkabbir tal-ġid tagħna jkun bilanċjat u jidħol anke fil-qafas soċjali u uman u li niżviluppaw il-ħiliet ta’ kulħadd biex l-impjieg ifisser ukoll titjib fil-ħajja ta’ kuljum.”

Meta ppreżenta l-estimi finanzjarji tal-JobsPlus għall-2017, il-Ministru għax-Xogħol Evarist Bartolo qal li huwa għandu jkun l-aktar ministru tax-xogħol fl-ewropa kuntent għax iż-żgħażagħ għandhom 97 fil-mija ċans li jsibu xogħol f’pajjiżhom. Huwa fakkar li skont il-Eurostat, Malta hija fit-tielet post ta’ l-inqas qagħad, li huwa 4.1 fil-mija, li l-ġid kiber b’6 fil-mija u li nħolqu tmint elef impjieg. Madankollu ma rie4dx jiftaħar b’dan kollu iżda jiffoka fuq il-ġejjieni.

Aqra aktar

Send this to a friend