parking – One News

Notifiki

Rati orħos għall-parkeġġ f’Mater Dei

Fix-xhur li ġejjin il-pubbliku li jżur l-isptar Mater Dei mistenni jibda jħallas tariffi orħos għall-parkeġġ.

Ħabbar dan id-deputat Prim Minitru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne fil-Parlament bit-tweġiba għall-mistoqsija tad-deputat Godfrey Farrugia.

Il-Ministru qal li r-rati preżenti li jvarjaw minn tmenin ċenteżmu għal aktar aktar minn erbgħa ewro huma skont il-kuntratt li daħal fis-seħħ f’Jannar tal-elfejn u tmienja.

Dr Fearne qal li skont il-kuntratt rivedut f’Jannar tal-2008, Gvern Nazzjonalista intrabat li mhux talli ma jdaħħal xejn mill-parkeġġ pubbliku tal-isptar, iżda saħansitra jħallas hu lill-kuntrattur għal servizzi u manutenzjoni tal-apparat.

Il-Ministeru għas-Saħħa żied li l-Gvern qiegħed fil-proċess li jinnegozja kuntratt ġdid għat-tmexxija tal-parkeġġi pubbliċi kollha tal-Isptar Mater Dei.

Fil-fatt, il-Ministru qal li l-kuntratt issa huwa aġġudikat u se jiżgura li l-kuntrattur ikun responsabbli mit-tmexxija kollha tal-parkeġġ, inkluż manutenzjoni tal-apparat relatat, kif ukoll jiżgura li l-Gvern ma joħroġx flus anzi jdaħħal il-flus permezz ta’ dan l-arranġament.

Fl-istess waqt il-kuntratt il-ġdid se jiggarantixxi rati orћos ta’ parkeġġ għal pubbliku.

 

AVVIŻ IMPORTANTI jekk tgħix jew sejjer il-Birgu nhar il-Ġimgħa

Il-Pulizija qed tavża li nhar il-Ġimgħa, 3 ta’ Frar, ma jistgħux jgħaddu vetturi minn madwar il-monument tal-ħelisien, mill-Birgu waterfront u mill-parking area qrib il-Forti Sant’Anġlu. Vetturi li jinstabu pparkjati f’dawn iz-zoni se jitneħħew permezz ta’ towing. Dakinhar f’pajjiżna se jkun qed isir summit informali tal-Unjoni Ewropea.

Żewġ sottomissjonijiet b’rabta ma’ soluzzjoni ta’ parkeġġ fil-Mosta

Dalgħodu, fil-preżenza tal-pubbliku Projects Malta Ltd fetħet is-sottomissjonijiet b’rabta mas-Sejħa għal Proposti għad-disinjar, bini u tħaddim ta’ parkeġġ taħt l-art fil-Mosta.

B’kollox Projects Malta Ltd irċeviet żewġ sottomissjonijiet: City Square Parking JV u Express Car Parks JV.

Il-proċess li jmiss hu li s-sottomissjonijiet jgħaddu minn proċess ta’ evalwazzjoni, liema proċess iwassal għat-tħabbir tal-Preferred Bidder.

Aqra aktar

U iva…issa naraw! Aħna laidback?!

Din frażi li naħseb f’pajjiżna ħadet sura idjomatika. Kważi tesprimi attitudni nazzjonali dwar kif nirreaġixxu meta jkollna nagħmlu xi ħaġa u ma nkunux nafu eżattament x’irridu nagħmlu…jew agħar ma jkollnix aptit inħabblu rasna u mmiddu jdejna minnufih biex neħilsu dak li għandna nagħmlu. Spiss jiġri hekk fejn ma tkunx risponsabbli mija fil-mija mid-deciżjonijiet li trid tieħu għax wara kollox ma jiddependix kollox minnek.

Tagħna u tagħhom

Ma tistax ma tħaresx lura u tiftakar li sa mill-ewwel qawwiet li ħoloq il-kolonjaliżmu – aktarx il-Puniċi minn Kartaġni – min iqabbdek tagħmel xi ħaġa awtomatikament jidħol risponsabbli biex jara li ssir. Fi ħwejġek aktarx tħaffef ftit aktar – bozza maqtugħa d-dar jekk ma tbiddilhiex tibqa’ fid-dlam, ukoll jekk hawn min biex jasal ibiddilha jista’ jieħu ż-żmien f’dar fejn ma jgħix waħdu! L-aħħar esperjenza kolonjali tagħna kienet dik tal-Brittaniċi. Frażi komuni f’dawk is-sekli kienet ‘tħallas il-Kuruna’ jew ‘jaraw huma’. Forsi mill-indipendenza ‘l hawn tgħallimna ftit meta rajna li ‘huma’ m’għadhomx hawn u kull gvern li jmexxi l-pajjiż huwa ‘aħna’. Tgħiduli l-vizzju għadu hemm. Tintebaħ minn kemm m’għandniex sens ta’ kburija u minn kemm rari nuru li ‘hawn issa tagħna’ (ownership). Naqas, imma għadek issib min jiknes quddiem il-bieb u jressaq kollox għal nofs it-triq jew fil-ġemb bla ma jagħti każ li dak il-ġemb hu parti minn pajjiż li jien u int risponsabbli għal kull roqgħa, ukoll fejn mhux propjetà tagħna, ukoll fejn ma jiddependix minna li nnaddfuh. Żgur tibqa’ dejjem responsabbiltà tagħna li ma nħammġuhx!

Poter mill-istorja u “sorry”

L-Amerikani jħobbu l-espressjoni laidback, speċi tħalli kollox għaddej, ma teċċitax ruħek wisq u fejn tista’ ddawwar wiċċek. Imqar jekk tistudja l-puntwalità. Naqset. Sas-snin sittin konna naraw amministrazzjoni mgħobbija bis-suldati u ex-servizzi fejn kulħadd imdorri jiċċaqlaq b’xi suffara jew kmand. Meta kont naħdem it-Times dak iż-żmien kien hemm diversi li kienu jiġu mis-servizzi u anki t-ton tal-vuċi tagħhom fiha nfisha kienet kmand. Qatt innutajtu l-pulizija. Ġuvintur li fil-ħajja kienu jitkellmu normali jieħdu attitudni ġdida wara li fit-toroq jidraw kmandi importanti: imxili, ċaqlaqli, waqqaf, tgħaddix minn hawn. Meta ssib ruħek fi struttura ta’ dixxiplina, tittieħed u tibda ssegwiha. Fejn ma tkunx tintreħa bħalma jidher li qed jiġri llum aktar minn dari.

Sintendi jien ma nippreferix sistema ta’ dominanza minn xi ħadd li l-uniku poter li għandu tagħtulu l-istorja, spiss b’ingann, saħħa żejda jew makkakkerija. Imma mhux l-Ingliżi biss kienu jimxu mal-arloġġ. Malta għandna tradizzjoni qadima – sa mill-medjuevu – ta’ reliġjużi jgħixu fil-kunventi fejn ħajtek regolata minn qanpiena, ħinijiet partikulari u dixxiplina ta’ talb, meditazzjoni u ubbidjenza. Meta tpoġġihom flimkien kellna esperjenza twila ta’ sekli fejn kull min jikkmanda fostna kien jew reliġjuż jew suldat. Titgħallem issegwi u tibża’ li tiżbalja jekk ma tagħmilx li jgħidulek. Ikollok bilfors titgħallem tgħid “sorry” għal kull żball li tagħmel. Tant daħlet ġo rasna din l-imbierka “sorry” sforz il-biżgħa, li llum bi żball kbir spiċċajna ngħidu “sorry” anki flok ‘skużi’. U l-kbira hi li kull min jiġi fostna biex jaħdem jew jitgħallem l-Ingliż qed jitgħallem jgħid “sorry” bi żball ukoll. Biżżejjed tkun fuq tal-linja biex tara l-barranin, bħal ħafna Maltin, jgħidulek “sorry” biex twarrab ħa jinżlu.

Dil-mentalità li toqgħod gallerija u tħalli d-dinja għaddejja narawha kullimkien. Il-kwistjoni tal-irziezet tal-ħut hu każ preċiż. Għaddew is-snin, ir-regoli nkisru u baqgħu jabbużaw għax min kien inkarigat jara x’inhu jsir probabbli stennihom jagħmlu xi ħaġa filwaqt li l-ħatja kienu qed jistennew x’reazzjoni se jagħmlu ta’ fuqhom jekk huma ma jagħmlu xejn! Ma ssibx tarf. Spiss nisimgħu min jgħid: ma kontx naf, fejn tobsor, ħeqq tgħid ġiet hekk…u iva… issa naraw!

Effiċjenza

L-efficjenza trid tkun fik. Teżisti kultura f’ċerti pajjiżi ngħidu aħna bħall-Isvizzera fejn anki t-tfal iwaqqfuk jekk titfa’ karta fl-art. Xi snin ilu kont spiss ngħaddi b’kowċ mill-Italja għall-Isvizzera meta nħallu Chiasso fuq il-fruntiera. Kienu jitilgħu suldati u tad-dwana jfehmu lin-nies li kelli miegħi biex jħarsu l-indafa kullimkien. Kienu jarawna fuq pullman bit-targa ta’ Ruma u allura kienu jaħsbuna (u ma tantx kienu jiżbaljaw) li konna Taljani. Illum nistqarr ma nafx għadhomx isibu tarf l-indafa bl-eluf ta’ emigranti u allura b’kultura oħra li gejjin mil-Lvant u l-Afrika.

U din iġġibni nitkellem fuq l-emigranti. Għal bosta minnhom, imsieken, li f’Malta u Għawdex qed jimxu f’toroq bl-asfalt, fejn aħna organizzati ċivilment, ġa progress kbir u għalhekk jistgħu ma jgħinuniex biex jesiġu livelli aħjar. Dawk li ġejjin mill-Unjoni Ewropea, l-aktar tan-Nord ghax fil-Meditteran borma waħda, ħafna minnhom isibuna nbatu minn apatija u ftit maħmuġin. Ħares lejn bosta postijiet, bankini u termini tal-karozzi tal-linja. Jekk ma jkunx skart, ikun nuqqas ta’ ħasil tal-art. F’pajjiż fejn ma tagħmilx xita, filwaqt li nibżgħu għall-ilma missna naħslu t-toroq kollha ewlenin bl-ilma kuljum. Pariġi nieħu gost nisma’ dak l-ilma ġieri għaddej fil-boulevard u jgelgel lejn ix-xquq miftuħa taħt il-bankina biex jiġbor it-trab u l-weraq fil-ħarifa.

Semmejt l-effiċjenza. Bidla qed isir. Ibda l-ewwel mill-gvern preżenti li għadu għaddej b’ritmu rekord ta’ effiċjenza fejn bosta ħwejjeġ qed isiru, deċiżjonijiet jittieħdu u dati, sa fejn hu possibli jinżammu. Dan ġa pass kbir fuq ċerta apatija li konna naraw fit-tmexxijiet imgħoddija. Sintendi ma tridx tesaġera u tgħaġġel iżżejjed (Mintoff kellu ħabta jagħmilha) għax tispiċċa biex tiddeciedi xi ħaga bla ma tirrifletti biżżejjed fuqha.

Żewġ aħbarijiet pożittivi

U nagħlaq b’żewġ aħbarijiet pożittivi li ħarġu dil-ġimgħa. Waħda li ż-żewġ eks potenzi tad-dinja – l-Istati Uniti u r-Russja – qed jippruvaw jiftehmu fis-Sirja (fl-istil tal-paċi li jafu jżommu gwerriera b’aġendi ambizzjużi). L-oħra li l-Awtorità tal-Ambjent se tappella d-deċiżjoni tat-torri ta’ tas-Sliema. Jalla t-tnejn li huma jaslu jagħtu ġieħ lil-Lvant Nofsani u lilna bħala nazzjon kif ukoll lill-awtoritajiet involuti. Jalla jnaqqsu wkoll l-arroganza (anki jekk min jagħmilha ma jintebaħx li hi arroganza) li għax tiflaħ, tħawwel. Il-progress sabiħ iżda li tgħaddi minn fuq ħaddieħor bla ma tirrispettah – liġi u mhux liġi – hu pjuttost rigress. Tagħna l-Maltin kommunità żgħira, nistgħu naslu niftehmu fuq kollox. Kulma rridu hi ftit umiltà biex naċċettaw li nistgħu niżbaljaw, nistgħu nabbużaw, nifilħu nbiddlu u jmissna nisimgħu lill-oħrajn il-ħin kollu. Is-saħħa finanzjarja, jekk ikollok, faċli turiha; il-qawwa tal-influwenza faċli tħaddimha. Il-qawwa tal-paċi, tal-umiltà u d-dixxiplina (restrain) aktar diffiċli iżda aktar onorevoli. Jekk nkunu lkoll onorevoli mhux biss ir-rappreżentanti tagħna fil-parlament, il-pajjiż jirbaħ.

Ritratt f’ras il-blog: juri bblukkjar ta’ Triq l-Ifran dil-ġimgħa filgħodu. Nibżgħu hafna għall-Belt. Jekk, permess u mhux permess tidħol, issuq u tipparkja b’rispett lejn l-istess belt, lejn ir-residenti u lejn kull min juża t-toroq, ukoll passiġġieri tkun qed tagħmel progress.

Ritratt tal-ġimgħa: nifraħ mal-poplu li s-Sette Giugno sejjer lura f’postu (ma ħambaqtx għalxejn das-seba’ snin!). Jalla ma nsibux min jipparkja quddiemu (anki Hastings ġrat – ara ritratt) u jalla l-misraħ jibda jissejjah Misraħ Malta kif sewwa u xieraq.

screen-shot-2016-09-15-at-07-17-01

Kjarifikazzjoni wara allarm mill-Iskalin

Fi stqarrija, Projects Malta kjarifikat li għad m’hemmx ftehim sabiex tiġi żviluppata biċċa art għal spazju ta’ parkeġġ taħt l-art, f’Wied il-Għajn.

Dan b’reazzjoni għal numru ta’ rapporti li ħarġu mill-istampa li ġabu reazzjoni qawwija mis-sidien ta’ numru ta’ boat houses. Dan għaliex intqal li riżultat ta’ dan il-proġett ikollhom jiġu rilokati numru ta’ postijiet tas-sidien tad-dgħajjes.

Aqra aktar

Dak l-imbierek Parker! X’inhuma r-regoli?

  • Transport Malta ilha mill-2008 ma toħroġ liċenzja għal parkers ġodda
  • 53 car park attendant li jattendu 30 sit
  • Mill bidu tas-sena 29 rapport ta’ fittaġni fir-rigward ta’ ħlas

Transport Malta bħalissa qed tistenna l-eżitu ta’ investigazzjoni wara li parking attendant allegatament ġie fl-idejn ma’ Ingliż ta’ 59 sena f’Buġibba. Sakemm dan isir, ir-raġel kien sospiż. Iżda, xi tgergira dwar parker ma smajnijiex darba u tnejn.

Janice Bartolo tkellmet ma’ Vince Micallef Pule’ dwar is-sitwazzjoni. Fisser kif il-liċenzja tiġġedded darba fis-sena, u l-uniku kriterju biex din tiġġedded hija kondotta nadifa. Micallef Pule’ qal li l-pubbliku mhux obbligat li jagħti tips lill-attendant. U l-attendant mhux imħallas, la minn Transport Malta u la minn ħadd.

Aqra aktar

Il-vjaġġ tiegħek kemm jiġik?

Issa tista’ tkejjel kemm infaqt fuel u kemm tfajt diossidju tal-karbonju fl-arja meta tivjaġġa bil-karozza.

Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret din l-għodda ġdida li żviluppat hi stess, biex tgħin ċittadini jirrealizzaw kemm qed iniġġżu.

Provajna nikkalokolaw fiex isarraf vjaġġ mill-Belt Valletta għall-Mellieħa. Wara li għażilna t-tip ta’ karozza u t-tip ta’ fuel (unleaded). Ir-riżultati jidhru hawn.

Aqra aktar

Attakkat minn ‘parker’ f’parkeġġ pubbliku

Ingliż ta’ 59 sena li ilu jgħix Malta diversi snin allega mat-Times of Malta li safa attakkat minn ‘parker’ ta’ parkeġġ fil-Qawra. Dan wara li l-Ingliż irrifjuta li jħallas tal-parkeġġ, fid-dawl li l-parkeġġ huwa b’xejn, tant li dwar dan hemm tabelli minn Transport Malta.

Aqra aktar

Send this to a friend