Notifiki

Minkejja l-pandemija naqsu bi kważi 900 dawk imċaħħda materjalment b’mod sever fl-2020

Minkejja l-pandemija, il-persuni f’pajjiżna mċaħħda materjalment severament, naqsu bi kważi disa’ mija matul is-sena li għaddiet.

Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li filwaqt li fl-elfejn u dsatax, in-numru ta’ persuni mċaħħda b’mod sever f’pajjiżna kien ta’ sbatax-il elf, ħames mija u sitta, dan in-numru niżel għal sittax-il elf, sitt mija u sitta u tletin is-sena l-oħra.

Aqra aktar

Il-pandemija qed tiswa lill-kaxxa tal-Gvern ħames miljun ewro kuljum

Il-pandemija qed tiswa lill-kaxxa ta’ Malta ħames miljun ewro kuljum, bil-Gvern qed jonfoq tliet miljuni iżjed kuljum fuq diversi għajnuniet, u żewġ miljuni oħra minħabba daqqa fuq l-attività ekonomika.

F’konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol, Clyde Caruana, qal li ewlenin fost il-fatturi li wasslu għat-tnaqqis ekonomiku hemm is-settur turistiku.

Fl-elfejn u dsatax, ġew f’pajjiżna żewġ miljuni u tmien mitt elf turist, filwaqt li fl-elfejn u għoxrin ġew biss sitt mija u sittin elf.

Għal kull mitt ewro li kien jonfoq turist f’pajjiżna sentejn ilu, is-sena l-oħra n-nefqa niżlet għal għoxrin ewro.

Aqra aktar

Sal-aħħar tal-ġimgħa se jkunu tħallsu €105,000 għall-ġenituri li baqgħu jieħdu ħsieb uliedhom waqt pandemija

Sal-aħħar ta’ din il-ġimgħa, se jkunu tħallsu aktar minn €105,000, fl-ewwel ġimgħa minn meta tħabbret l-iskema ta’ għajnuna mill-Gvern għal dawk il-ġenituri bi tfal taħt is-sittax-il sena u ta’ dawk il-ġenituri li għandhom l-persuni b’diżabiltà u li waqqfu jaħdmu biex jieħdu ħsieb lill-uliedhom waqt pandemija.

Barra din l-għajnuna, il-Gvern se jagħti aktar minn €11,600 lil dawk li applikaw, f’għajnuniet tas-sigurtà soċjali.

Aqra aktar

Send this to a friend