PA – One News

€70,000 għal ħames proġetti ta’ restawr

L-Awtorità tal-Ippjanar se tkun qed tkompli l-ħidma tagħha sabiex tappoġġja u tiffinanzja proġetti urbani li ġew proposti minn kunsilli lokali sabiex itejbu l-ħajja tar-residenti fil-lokal. Dan hekk kif l-Awtorità ffirmat ftehim ma’ ħames kunsilli lokali għal proġetti li jammontaw għal aktar minn €70,000.

Fil-lokalità taż-Żejtun, l-Awtorità tal-Ippjanar, se tkun qed tiffinanzja proġett ta’ restawrazzjoni fuq binja ta’ stil barokk b’niċċa ddedikata għal San Ġużepp.

Xogħlijiet ta’ pavimentar se jkunu qed isiru fi Triq il-Kalati f’Sannat f’Għawdex sabiex issebbaħ din it-triq id-dejqa u tkun aktar aċċessibbliAqra aktar

L-Awtorità tal-Ippjanar b’sit elettroniku ġdid

L-Awtorità tal-Ippjanar qed tippjana li nofs il-ħaddiema minn tliet mija tmienja u erbgħin impjegat tagħha, jibdew jaħdmu minn djarhom.

Pass li jista’ jsir hekk kif l-Awtorità tal-Ippjanar nediet sit elettroniku ġdid, li fost l-oħrajn jagħti faċilità lill-ħaddiema jaħdmu minn fuq is-sit fil-kumdità ta’ djarhom.

Ic-Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar, Johann Buttigieg, qal li sa issa diġà hemm għoxrin impjegat li qed jaħdmu bl-iskema tat-teleworking . Filwaqt li ssaħħaħ l-impenn tal-awtorità li tkun aktar flessibli mal-impjegati tagħha.

Aqra aktar

Azzjoni ta’ inforzar kontra illegalità

Kompliet il-ħidma sfieqa mill-Awtorità tal-Ippjanar kontra żviluppi illegali.

Filfatt uffiċjali tal-infurzar mibgħuta mill-Awtorità kienu kostretti iwaqqgħu residenza li nbniet illegalment fuq art agrikola fil-Wardija, limiti ta’ San Pawl il-Baħar.

Fis-sit li jaqa’ fiż-żona ta’ barra mill-iżvilupp inbniet saħansitra pixxina li tneħħiet ukoll bħala parti mill-operazzjoni ta’ infurzar li twettqet fl-aħħar sigħat.

Aqra aktar

Il-PA b’Mobile App b’informazzjoni immedjata

L-Awtorità tal-Ippjanar nediet Mobile App, Planning MT, li se tippermetti lill-pubbliku li jara u jagħmel użu minn informazzjoni relatata ma’ applikazzjonijiet ta’ ppjanar u infurzar, filwaqt li turi dettali u l-istatus rilevanti b’mod intuwittiv skont il-lokalità tagħhom. Din l-applikazzjoni, li hi bbażata fuq mappa, se tipprovdi wkoll il-faċilità lil min jużaha biex jirraporta illegalità fi żviluppi u jtella’ ritratt mittieħed bl-istess mowbajl. Aqra aktar

Send this to a friend