online – One News

Notifiki

Imnedi l-programm sabiex jgħin lin-negozji jimirħu online

Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji u l-Ekonomija Diġitali Clayton Bartolo nieda l-programm eBiznify. Din hija pjattaforma li tista’ sservi t’għodda għan-negozji  sabiex jaddattaw in-negozji tagħhom skont l-esigenzi matul din il-pandemija mingħajr ma jidħlu fi spejjeż żejda.

Huwa spjega: “B’investiment ta’ madwar 40 elf ewro u b’mira li jkollna madwar sittin student illi jipparteċipaw f’dan il-programm qed naraw kif nagħtu l-ħtiġijiet lin-negozji sabiex ikunu jistgħu anke jimpruvjaw dejjem iżjed in-negozju tagħhom.”

Ebiznify ser jitwassal b’kollaborazzjoni bejn l-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni u l-Fondazzjoni għall-ħiliet teknoloġiċi.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni Jesmond Bugeja tenna li ser ikunu qed jingħataw lezzjonijiet online b’kontenut prattiku dwar it-taħriġ fuq it-teknologija fil-kummerċ elettroniku, kif ukoll kif tippromovi n-negozju tiegħek online.

Dawk li huma nteressati isegwu il-programm eBiznify, jistgħu jagħmlu dan billi japplikaw online fuq is-sit ebiznify.com

L-aqwa fl-Ewropa anke online

Malta żammet l-ewwel post fost il-bqija tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fl-egovernment, jiġifieri dawk is-servizzi governattivi online li l-gvern joffri liċ-ċittadini u lin-negozji.

Dan ikkonfermatu l-Kummissjoni Ewropea fil-pubblikazzjoni eGovernment Benchmark għal din is-sena.Aqra aktar

131 talba biex jitneħħew sentenzi tal-Qorti online

Fl-aħħar ħames snin saru 131 talba lill-amministrazzjoni tal-Qrati tal-Ġustizzja sabiex jitneħħew sentenzi onlajn minn fuq is-sit elettroniku tal-Qorti. Fil-fatt 86 talba ġew milqugħhu, 41 miċħuda, waħda kienet invailda filwaqt li fadal tliet talbiet pendenti. Aqra aktar

Send this to a friend