omm – Page 4 – One News

Notifiki

Mitluba toħroġ il-ħalib minn sidirha b’idejha, biex turi li qed tredda’, quddiem il-Pulizija

Omm ressqet ilment quddiem il-pulizija Ġermaniża, fejn allegat li kienet mitluba tagħfas sidirha, mit-taqsima tas-sigurtà fl-ajruport, bħala prova li kienet qed tredda’.

Gayathiri Bose qal lill-BBC li kienet “umiljata” mill-esperjenza u se tesplora l-azzjoni legali li tista tieħu. Qalet li l-pulizija fl-ajruport ta’ Frankfurt kienu suspettużi għax kellha pompa tas-sider waqt li kienet qed tivjaġġa, iżda kienet mingħajr it-tarbija magħha.

Il-Pulizija Ġermaniża ma kkummentawx dwar l-allegazzjonijiet speċifiċi imma qalu li tali miżuri mhux parti mill-proċedura ta’ rutina.

Aqra aktar

“ĦASSEJT ĠISMI NOFSU MEJJET U QTUGĦ TA’ NIFS KBIR”

  • Jirrakonta Mark Grima, missier li tilef lil ibnu ta’ xahar u nofs

Il-5 ta’ Diċembru tal-2016. Ġurnata li ħalliet timbru f’ħajjet Mark u Cynthia Grima – koppja li saret missier u omm għall-ewwel darba.

Malli fetaħ għajnejh, baby Deyan kien imdawwar bi qlub mimlija mħabba, lesti biex jagħtuh dak kollu li kellu bżonn fil-vjaġġ li bħal tfal oħrajn, kellu jifformalu ħajtu.

Iżda ma kellux ikun.

Aqra aktar

Mhux ħatja t’abbuż sesswali fuq tifla

Żewġt aħwa li fl-2008 kienu akkużati li kkorrompew bint wieħed minnhom inħelsu minn kull akkuża wara li l-Qorti ma laqgħatx l-appell tal-Avukat Ġenerali. Il-Qorti għamlet dan għal diversi raġunijiet, fosthom li x-xhieda tal-allegat vittma ma kinitx preċiża.

Aqra aktar

Sirjana ta’ 19-il sena biddlet dokumenti uffiċjali biex tingħaqad ma’ wliedha

Yasmin Assaf, Sirjana ta’ 19-il sena u omm ta’ żewġ ulied, ammettiet li bidlet il-karta tar-residenza mingħajr awtorizazzjoni u ngħatat sentenza sospiża ta’ sitt xhur ħabs.

L-Avukat difensur stqarr fil-Qorti li Assaf għamlet dan biex terġa tingħaqad maż-żewġ uliedha, li nġiebu Malta minn missierhom meta ħarab il-kunflitt fis-Sirja.

Aqra aktar

Omm ħatja li qatlet lil uliedha

Omm ta’ 37 sena akkużata bil-qtil tat-tliet itfal tagħha, ammettiet l-akkużi miġjuba kontriha. L-omm saqet għal ġo xmara bit-tfal tagħha li kellhom bejn sena u erba’ snin. Każ li jmur lura għas-sena 2015 f’Melbourne, l-Awstralja.

Aqra aktar

Omm u tarbija nvoluti f’inċident

Omm u tarbija kienu nvoluti f’inċident f’Ħ’Attard. Mill-ewwel stħarriġ irriżulta li l-omm baqgħet dieħla f’siġra u li bl-impatt tqaċtet is-siġra. It-tarbija qed tinżamm fil-karozza tal-Pulizija sakemm qed isir l-istħarriġ.

Aqra aktar

FILMAT: Jaħtfu lil bintha quddiem għajnejha

Dan il-filmat juri l-mument li raġel prova jaħtaf tifla minn ħanut fil-preżenza ta’ ommha. Dan juri kif anke meta t-tfal ikunu mal-ġenituri xorta waħda jibqa’ r-riskju li t-tfal jinħatfu minn xi stranġier. F’dan il-każ, l-omm ħalliet it-tifla tagħha ftit ‘il bogħod minnha biswit il-bieb tal-entratura u fi ftit sekondi kienet se tiġi maħtufa.

Aqra aktar

FILMAT: ‘Żball’ f’sodda tat-trabi jħalli ċkejkna ta’ seba’ ġimgħat bla ħajja

Kellha biss seba’ ġimgħat meta ċ-ċkejkna Grace tilfet ħajjitha f’sodda għat-trabi. L-omm tispjega li t-tifla tagħha mietet minħabba żball fid-disinn tal-cot u li kawża t’hekk it-tarbija tilfet ħajjitha fi ftit sekondi. Meta serħet rasha fuq din is-sodda tat-trabi, it-tarbija spiċċat qatgħet il-carotid sinus li huwa responsabbli minn funzjonijiet differenti tal-ġisem u spiċċat tilfet ħajjitha.

Aqra aktar

Send this to a friend