BIL-FILMAT: It-twelid ta’ binha u l-appoġġ meħtieġ għenha tirbaħ il-ġlieda kontra d-droga

Appoġġ f’waqtu jista’ jsalva tarbija u jibdel il-ħajja ta’ omm. Evidenza ta’ dan hija l-istorja ta’ din l-omm li llum toqgħod f’Dar tgħannieqa t’Omm. Din l-Omm li diġà kellha żewġt itfal u kienet tbati mill-vizzju tad-droga sabet soljev f’relazzjoni li bdiet. Madankollu, wara ftit taż-żmien ħarġet tqila. Aqra aktar

Omm tinħeles minn akkuża ta’ maltrattament tat-tfal

Fl-istadju tal-appell, Omm inħelset minn kull akkuża ta’ maltrattament taż-żewġ uliedha wara li kienet nstabet ħatja li trattat ħażin liż-żewġt itfal tagħha.

Il-każ seħħ f’Awwissu 2017, meta t-tfal allegatament ippruvaw jaħarbu mid-dar t’ommhom u hija żammithom milli jagħmlu dan. Aqra aktar

Send this to a friend