omm – One News

Notifiki

Omm tinħeles minn akkuża ta’ maltrattament tat-tfal

Fl-istadju tal-appell, Omm inħelset minn kull akkuża ta’ maltrattament taż-żewġ uliedha wara li kienet nstabet ħatja li trattat ħażin liż-żewġt itfal tagħha.

Il-każ seħħ f’Awwissu 2017, meta t-tfal allegatament ippruvaw jaħarbu mid-dar t’ommhom u hija żammithom milli jagħmlu dan. Aqra aktar

Send this to a friend