odż – Page 2 – One News

Notifiki

Toni Bezzina se jirtira l-applikazzjoni għax inqabad

Wara li nqabad li ried jeqred biċċa art ODZ bi żvilupp lussuż għall-gwadan personali, id-deputat Nazzjonalista Toni Bezzina issa qed jgħid li se jkun qed jirtira l-applikazzjoni tiegħu.

Fi stqarrija permezz tal-Partit Nazzjonalista Bezzina ddefenda l-applikazzjoni tiegħu, għax skond hu kien se jagħmel biss restawr u li kollox kien skond il-policies tal-Awtorità tal-Ippjanar. għalkemm imbagħad qal li xorta waħda se tkun irtirata l-applikazzjoni li saret fuq isem martu.

Aqra aktar

“Taqgħux għall-provokazzjoni, ir-risposta hija r-rieda t-tajba”

Pajjiżna hu mibni fuq l-għaqal, il-bżulija, il-flessibilità, li jaħseb għalih innifsu biex ikun aqwa u aħjar minn pajjiżi oħra. Din hija d-differenza bażika dwar fejn irid imur il-pajjiż fis-snin li ġejjin, qal il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt attivita politika fiċ-Ċentru Laburista ta’ Raħal Ġdid.

Hemm differenza ċara ta’ viżjoni, min jemmen li dan huwa pajjiż normali, u min bħalna jemmen li dan huwa pajjiż li jista’ jagħmel ferm iktar milli jaħseb ħaddieħor u minkejja s-suċċessi kollha li kiseb, l-aħjar jiem tiegħu għadhom iridu jisbħu.

M’għandniex nikkuntentaw b’li għandna llum għaliex dik hija l-idea tal-medjokrità. L-idea ta’ Gvern Laburista huwa bil-maqlub. Muscat sostna li l-viżjoni tal-Gvern hija ta’ pajjiż li jista’ jikseb dak li fuq il-karta huwa impossibli li jinkiseb. Dan hu evidenti f’ dak li kiseb il-gvern fl-aħħar 4 snin – pajjiż li mhux talli “tema’ lill-uliedu imma li qed jitma’ lil ulied ħaddieħor miegħu”.

Aqra aktar

TONI BEZZINA JRID JIBNI VILLA F’ODZ

Id-deputat Nazzjonalista Toni Bezzina applika biex jibni villa lussuża li tinkludi swimming pool għalih u għall-familja tiegħu f’sit r-Rabat li huwa Barra ż-Ż̇ona ta’ Ż̇vilupp (ODZ) u f’sit protett skedat bħala Żona ta’ Sbuħija Naturali.

Il-post jinsab Triq il-Belt Valletta, l-Imdina, u jidher minn fuq is-swar filwaqt li minnu tidher il-fortifikazzjoni li ddawwar il-belt siekta fost xenarju naturali mill-isbaħ.

Toni Bezzina ma daħħalx l-applikazzjonif’ismu,immaf’isem martu Josette. Għalkemm id-deputat Nazzjonalista jidher bħala l-Perit tal-proġett f’ODZ.Aqra aktar

“Il-Jerma għandha ssir spazju pubbliku mill-ġdid”

Is-sit tal-Jerma għandu jerġa jsir spazzju pubbliku mill-ġdid. Qalet dan l-għaqda Front Ħarsien ODZ, fejn fi stqarrija appellat lil Gvern biex jieħu l-azzjoni meħtieġa biex dan ikun attwat.

Il-Front Ħarsien ODZ innota n-notifika ta’ infurzar mill-Awtorita tal-Ippjanar li tobliga lis-sidien tal-Jerma iwaqqgħu il-bini. Innutat ukoll li s-sit se jkun mibjugħ b’irkant f’Ottubru.

L-organizzazzjoni mhux governattiva ħeġġet lil Gvern biex jesplora il-possibiltajiet legali kollha biex jieħu l-azzjoni meħtieġa mingħajr dewmien sabiex jassigura li s-sit jingħata lura lill-pubbliku.

Temmet tgħid li din hija opportunita tad-deheb għal Gvern biex jassigura li Malta ma teġax titlef opportunita oħra li tgawdi minn spazzju pubbliku.

Letarġija bħal ta’ San Xmun Stokk

Ħasra li mhux dejjem inħaddmu ilsienna bl-idjomi tiegħu – fejn insibu varjetà tassew sabiħa, kif juri t-titlu  – biex nesprimu  ħsibijietna jew fehmtna. Meta tqies li Malta għandna tmien gazzetti nħar ta’ Ħadd u erbgħa kuljum, li aktar minn nofshom huma bil-Malti, tippretendi li spiss taqra kitbiet ftit iżjed mirquma. Tassew li tibqa’ kitba ġurnalistika u għalhekk maħduma b’ċerta għaġġla, iżda l-istess ġeneru ta’ dil-kitba, barra sintendi l-qawwa tal-aħbar innifisha, jiġbed iżjed b’żewġ ingredjenti oħra importanti: l-istil u r-riċerka tal-fatti.

Aqra aktar

INFURZAR BIL-FATTI: Azzjoni diretta f’iktar siti ODZ

L-ambjent f’siti f’żoni barra mill-iżvilupp nisimgħu ħafna dwaru meta jkun hemm xi applikazzjoni għal bini. Iżda, hemm affarijiet oħra li jirrovinawh fosthom il-ħmieġ u l-imbarazz ta’ kull tip f’żoni bħal scrapyards. L-awtorità tal-Ippjanar ħadet azzjoni diretta f’iktar minn erbatax -il sit biex inġiebu għall-istat oriġinali tagħhom. Id-dettalji fil-filmat.Aqra aktar

Send this to a friend