NSO – Page 7 – One News

Notifiki

Malta: iż-żieda fl-immigranti ikbar mill-ammont ta’ trabi Maltin imwielda

L-Uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika ppublika ċifri li jindikaw tendenzi fis-soċjetà Maltija.

Fost oħrajn, fl-2015 iż-żieda fil-popolazzjoni kien spjegata prinċipalment biż-żieda fl-immigranti minflok fl-ammont ta’ trabi li twieldu. Kien hemm twelid aktar minn mwiet, iżda n-nisa taħt it-tletin qed ikollhom inqas tfal.

Aktar minn 12,000 immigrant ġie Malta fl-2015.

Persuna minn kull tlieta f’kariga maniġerjali fl-Unjoni Ewropea hi mara

Persuna minn kull tlieta li għandhom kariga maniġerjali fl-Unjoni Ewropea huma nisa. Dan ifisser li r-rappreżentazzjoni tan-nisa, għalkemm qed titla’ kif mixtieqa, xorta għadha ma laħqitx il-massimu tagħha. Statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi kif minn 7.3 miljun persuna fl-Unjoni Ewropea li għandhom kariga maniġerjali, 65% (4.7 miljun) minnhom huma rġiel u 35% (2.6 miljun) huma nisa.

Apparti minn hekk l-istatistika turi li meta ġie mqabbel il-qliegħ kemm tal-irġiel kif ukoll tan-nisa, in-nisa f’kariga maniġerjali jaqagħlu 23.4% inqas mill-irġiel, dan ifisser li kull mara li hi maniġer taqla’ 77 ċenteżmu fis-siegħa inqas mill-irġiel li għandhom l-istess kariga.

Aqra aktar

Pauline minn Strada Stretta: għaliex lettur l-Università kien jitfixkel meta jaraha

Pauline Fenech ħafna jafuha bħala dik li tmexxi ħanut tax-xorb fi Strada Stretta. Iżda tkellimna magħha għal raġuni kompletament differenti, ċioe l-fatt li daħlet l-Università meta kellha 40 sena.

Ċifri ppublikati mill-Uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika jindikaw li fis-sena akkademika li għaddiet, kien hemm żieda fl-età tal-istudenti f’kull livell edukattiv, speċjalment fost dawk li kienu qed jistudjaw part-time.

Ridna nkunu nafu dwar l-esperjenza ta’ Pauline. Kien hemm tlajja u nżul, u episodji umoristiċi wkoll.

Aqra aktar

Jiżdiedu l-grawdati; aktar nisa u aktar studenti kbar

Fis-sena akkademika ta’ bejn l-2014 u l-2015, 3,953 persuna gradwaw f’livell terzjarju. Dan ifisser żieda ta’ kważi 1% fuq is-sena akkdemika ta’ qabilha.

Total ta’ 2,067 persuna gradwaw għall-ewwel darba u kien hemm aktar gradwati nisa milli rġiel.

81.5% tal-istudenti kienu qed jistudjaw full-time. Mill-18.5% tal-istudenti part-time, 55.3% kisbu Master’s degree jew kwalifika simili.

Fatt interessanti hu li kien hemm żieda fl-età tal-istudenti f’kull livell edukattiv, speċjalment fost dawk li kienu qed jistudjaw part-time.

 

Aqra aktar

€556 miljun iktar f’esportazzjoni industrijali

Matul is-sena li għaddiet l-esportazzjoni industrijali żdiedet b’€556 miljun ewro. Dan huwa kkonfermat minn tagħrif tad-dwana li juri li fuq is-sena ta’ qabel kien hemm żieda ta’ 25%.

Fost is-setturi fejn kienet osservata żieda hemm prodotti tal-plastik, ġugarelli u farmaċewtika. Filwaqt li l-maġġor parti taż-żieda fl-esportazzjoni kienet lejn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea.

Fl-istess ħin stqarrija maħruġa mill-Ufficju Nazzjonali tal-Istatistika, l-NSO, tindika li wara li fl-2016 il-produzzjoni industrijali dejjem kienet ogħla mill-istess xahar sena qabel, f’Diċembru 2016 kien hemm tkabbir ta’ 4.7%.

Aqra aktar

Dettalji li forsi ma kontx taf bihom dwar Malta…

Fl-okkażjoni tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, l-uffiċċju tal-istatistika tal-Unjoni Ewropea, ċioe l-Eurostat, ippubblika diversi indikaturi u infografiċi sabiex iqabbel lil Malta mal-bqija tal-Unjoni Ewropea.

Tista’ tarahom hawn.

Aqra aktar

Send this to a friend