NSO – Page 5 – One News

Notifiki

Żieda qawwija fil-ġenerazzjoni tal-elettriku mix-xemx

Is-sena li għaddiet il-konsum tal-elettriku żdied bi 12.5% meta mqabbel mal-2016. Fl-istess perjodu, il-ġenerazzjoni tal-elettriku żdiedet b’5.8%.

Ċifri tal-uffiċċju Nazzjonali tal-istatistika juru li fl-2017, il-ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi ta’ enerġija nadifa, fil-biċċa l-kbira mill-pannelli tax-xemx żdiedet għal 6.5%. Fil-fatt aktar minn 94% tal-ġenerazzjoni tal-elettriku minn għejjun li jiġġeddu saret mill-pannelli ta-xemx.Aqra aktar

Id-dejn tal-Gvern jonqos b’€209Miljun

Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fl-ewwel tmien xhur tas-sena d-dejn tal-Gvern naqas b’aktar minn €209.3 miljun meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet.

 

Iċ-ċifri juru wkoll li bejn Jannar u Awwissu li għadda, il-fond konsolidat tal-Gvern irreġistra defiċit ta’ madwar €3miljun.Aqra aktar

Inqas inċidenti tat-traffiku fit-toroq Maltin fl-2016

Fl-2016, kien hemm 3.1% inqas inċidenti tat-traffiku meta mqabbel mas-sena ta’ qabel. 38.1% minn dawn seħħew fit-Tramuntana tal-pajjiż. Fost persuni li sofrew ġrieħi minħabba inċidenti tat-traffiku, kien hemm 11-il sewwieq, 3 passiġġieri, 8 persuni li kienu mixjin fit-triq, u ċiklist li tilef ħajtu.

F’din is-sena, mat-33 karozza ġdida kuljum bdew jinstaqu fit-toroq Maltin. Aqra aktar

Jidher li qed nieħu iktar interess fil-kotba!

Fl-2017, kien hemm total ta’ kważi 911,000 self ta’ kotba mil-libreriji. Dan ifisser żieda ta’ 66, 378, jew 7.9% fuq is-sena ta’ qabel. Ix-xiri u d-donazzjonijiet ta’ kotba lil libreriji pubbliċi żdied b’6.1%,  u 1.1% rispettivament.
Kemm l-importazzjoni kif ukoll l-esportazzjoni ta’ materjal ta’ kotba stampati naqas tul l-elfejn u sbatax meta mqabbel mal-elfejn u sittax.Aqra aktar

Żieda ta’ 11,000 impjieg ġdid fil-privat

Ċifri tal-uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fi Frar li għadda, is-suq tax-xogħol f’pajjiżna kiber f’sitta punt ħamsa fil-mija. Iċ-ċifri juru wkoll li l-impjiegi ġodda fil-privat żdiedu b’aktar minn 11-il elf waqt li ġei rreġistrat tnaqqis ta’ aktar minn seba mija u sittin ruħ minn fuq il-kotba tal-qgħad.

Aqra aktar

Aġġornat: Żieda ta’ 11,000 impjieg full time f’sena

Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li l-impjiegi full time f’pajjiżna żdiedu b’sitta fil-mija, filwaqt li x-xogħol part-time bħala l-impjieg ewlieni żdied b’wieħed punt sebgħa fil-mija. Dan meta wieħed iqabbel Awwissu li għadda ma’ Awwissu elfejn u sittax.

Iċ-ċifri pprovduti mill-aġenzija JobsPlus juru li f’perjodu ta’ sena l-impjiegi full time żdiedu b’aktar minn 11,000 elf impjieg. Fl-istess żmien il-persuni jirreġistraw għax-xogħol naqsu b’sebgħa mija u tnejn u sebgħin ruħ.

Iż-żieda ta’ impjiegi full-time kienet fil-biċċa l-kbira fis-settur privat.

Aqra aktar

Send this to a friend