NSO – One News

Jiżdied id-dħul rikurrenti


Bejn Jannar u Frar li għadda d-dħul rikurrenti tal-Gvern żdied bi ftit aktar minn €23 miljun ewro biex laħaq għal €712.2 miljun. Aqra aktar

Malta bl-akbar żieda fil-ħolqien tal-impjiegi fl-UE


Ċifri tal-Eurostat juru li Malta kienet l-iktar pajjiż li ħoloq impjiegi matul l-2018.

Iċ-ċifri tal-Aġenzija Ewropea tal-Istatistika dwar il-ħolqien tal-impjiegi juru li r-rata f’Malta kienet ta’ 5.7%, jiġifieri erba’ darbiet aktar mill-medja Ewropea li kienet ta’ 1.4%.

Iċ-ċifri tal-Eurostat juru li l-ikbar tkabbir fl-impjiegi ġie rreġistrat f’Malta, segwit fil-Kroazja b’4.9% u l-Irlanda b’4.7%.

F’kummenti lil ONE News, il-Minsitru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Owen Bonnici laqa’ dawn ir-riżultati u nnota wkoll id-differenza fil-ħolqien tal-impjiegi li kien hemm fl-2008 u fl-2018.

Il-Ministru Bonnici stqarr: “Malta hija l-aqwa fl-Ewropa fejn tidħol iż-żieda tat-tkabbir tax-xogħol li esperjenzjana f’pajjiżna kemm fis-sena 2018 u kif ukoll anke fid-diċenju ta’ qabel meta tikkompara l-2008 u l-2018 tara differenza li ma tistax tqabbilhom.”

Fil-fatt l-istatistika tal-Eurostat turi li fuq medda ta’ 10 snin, Malta rreġistrat l-akbar tkabbir fl-impjiegi ta’ 46 fil-mija. Isegwu biss il-Lussemburgu bi ftit aktar minn 28%.

Il-Ministru Bonnici żied jinnota li l-miżuri li ħa l-Gvern fl-aħħar 7 snin fosthom iċ-childcare b’xejn għall-familji Maltin u Għawdex wasslet ukoll għal żieda kbira fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol.

Dr Bonnici sostna: “Kien hemm ukoll improvement fl-ammont ta’ nisa li jaħmdu fid-dinja tax-xogħol – fil-fatt jiena llum żort il-jobs plus biex nirringrazzja lill-ħaddiema tal-inċentivi li għamlu li raw li l-ammont ta’ nisa f’temp ta’ 10 snin sploda fid-dinja tax-xogħol b’52% li hija figura importanti ħafna.”

Fil-fatt ċifri tal-NSO ppubblikati b’rabta mal-Jum Internazzjonali tal-Mara juru li matul l-2018, in-nisa fid-dinja tax-xogħol telgħu għal aktar minn 96,600 jew 41% tal-persuni kollha fis-suq tax-xogħol.

L-NSO żied jgħid li d-distakk fl-impjiegi bejn l-irġiel u n-nisa f’Malta naqas minn sena għal oħra mill-2013 ‘l hawn.

BIL-FILMAT: Żieda ta’ 8% fin-numru ta’ nies li qagħdu f’lukandi

In-numru ta’ turisti li qagħdu f’lukandi fl-aħħar tliet xhur tas-sena oħra żdied bi tmienja fil-mija meta mqabbel mar-raba’ kwart tal-elfejn u tmintax.

Dan ħareġ minn ċifri ppubblikati mill–uffiċċju nazzjonali tal-istatistika meta spjega li bejn Ottubru u Diċembru li għadda, in-numru ta’ persuni li qagħdu f’lukandi laħħaq kważi l-erba’ mija u sitta u tmenin elf ruħ.

Meta mqabbel fuq medda ta’ sena sħiħa, fl-elfejn u dsatax l-ammont ta’ turisti li qagħdu f’lukandi qabeż iż-żewġ miljun ruħ li fisser żieda ta’ tnejn fil-mija fuq is-sena ta’ qabel.

In-numru ta’ ljieli li qattgħu l-persuni f’lukandi bejn Ottubru u Diċembru li għadda laħħaq iż-żewġ miljun u mitejn elf, li jfisser tnejn fil-mija iktar minn Ottubru Diċembru ta’ sentejn ilu.

L-NSO qal li l-aktar iljieli li tqattgħu min-nies kienu f’lukanda ta’ erba’ stilel.

Fil-fatt kważi nofs in-numru ta’ persuni li qagħdu f’lukandi fl-aħħar tliet xhur tas-sena kienu f’lukanda ta’ erba’ stilel.

Fir-raba’ kwart tas-sena l-oħra qagħdu f’lukandi f’Għawdex ftit aktar minn wieħed u għoxrin elf persuna li jfisser żieda ta’ kważi ħamsa fil-mija.

In-numru medju ta’ iljieli li tqattgħu f’lukandi f’Għawdex kien ta’ tliet iljieli filwaqt li f’Malta dan ta’ erbgħa punt sitta.

Madwar il-pajjiż, l-NSO rraporta li fl-aħħar kwart tas-sena l-oħra kien hawn mitejn u ħdax-il lukanda tilqa’ lin-nies, bi kważi tmintax-il elf u ħames mitt kamra tas-sodda u ftit aktar minn tnejn u erbgħin elf sodda.

Send this to a friend