negozji – Page 2 – One News

Notifiki

Żieda sostanzjali ta’ negozji attivi fl-2018

Stħarriġ tal-Uffiċċju Nazzjonali għall-Istatistika, l-NSO, jikkonferma li fl-2018 f’Malta kien hawn seba’ u ħamsin elf, seba’ mija, disgħa u tletin (54,739) negozju attiv. Dan iffiser żieda ta’ disgħa punt wieħed (9.1) fil-mija fuq is-sena ta’ qabel.Aqra aktar

Mil-lum bdew jitqassmu l-vouchers €100

Matul il-ġimgħa u nofs li jmiss erba’ mija u erbgħin elf persuna ser ikunu qed jirċievu l-vouchers tal-mitt ewro f’posta reġistrata mqassma mill-Maltapost. Aqra aktar

Għajnuna lin-negozji biex jimirħu barra minn xtutna

120 kumpanija tal-esportazzjoni li huma bbażati f’Malta ser ikunu qed igawdu minn investiment ta’ madwar erba’ mitt elf ewro, dan bħala parti mill-pjan ta’ riġenerazzjoni ekonomika li ħabbar dan il-Gvern wara l-pandemija. Aqra aktar

Minkejja l-awtorizazzjoni tal-ftuħ tal-istabbilimenti l-Gvern se jibqa’ jissussidja l-pagi tal-ħaddiema tan-negozji

Il-Prim Ministru ħabbar li l-għajnuna li qed tingħata lin-negozji fil-ħlas tal-pagi tal-ħaddiema, se tibqa’ tingħata. Dan ifisser li n-negozji li se jerġgħu jiftħu nhar it-Tnejn, se jibqgħu jirċievu l-għotja ta’ tmien mitt ewro fix-xahar għall-paga ta’ ħaddiem. Aqra aktar

Imnedi l-programm sabiex jgħin lin-negozji jimirħu online

Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji u l-Ekonomija Diġitali Clayton Bartolo nieda l-programm eBiznify. Din hija pjattaforma li tista’ sservi t’għodda għan-negozji  sabiex jaddattaw in-negozji tagħhom skont l-esigenzi matul din il-pandemija mingħajr ma jidħlu fi spejjeż żejda.

Huwa spjega: “B’investiment ta’ madwar 40 elf ewro u b’mira li jkollna madwar sittin student illi jipparteċipaw f’dan il-programm qed naraw kif nagħtu l-ħtiġijiet lin-negozji sabiex ikunu jistgħu anke jimpruvjaw dejjem iżjed in-negozju tagħhom.”

Ebiznify ser jitwassal b’kollaborazzjoni bejn l-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni u l-Fondazzjoni għall-ħiliet teknoloġiċi.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni Jesmond Bugeja tenna li ser ikunu qed jingħataw lezzjonijiet online b’kontenut prattiku dwar it-taħriġ fuq it-teknologija fil-kummerċ elettroniku, kif ukoll kif tippromovi n-negozju tiegħek online.

Dawk li huma nteressati isegwu il-programm eBiznify, jistgħu jagħmlu dan billi japplikaw online fuq is-sit ebiznify.com

Send this to a friend